Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Český jazyk 2-2

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
A0B04C2L Z 2 2C
Přednášející:
Cvičící:
Jitka Pinková, Dana Saláková (gar.), Petra Jirásková
Předmět zajišťuje:
katedra jazyků
Anotace:

Kurz je určen pro zahraniční studenty studující v češtině, nadále rozvíjí jejich jazykové znalosti a dovednosti s přihlédnutím k praktickým potřebám studentů technické vysoké školy.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A0B04C2L

Požadavky:

znalost češtiny na úrovni B1-B2

Osnova přednášek:

LEKCE 1

seznámení se s typickým stylem psaní pro wikipedii:

. analýza článků

. hledání společných rysů

LEKCE 2

seznámení s technickými podmínkami psaní na wikipedii:

. prezentace

. Wikipedia: Your first article. https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Your_first_article

. Wikipedia: Summary style. https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Summary_style

. Wikipedia: Tutorial. https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Tutorial

. praktické vyzkoušení

. úkol - najít si téma odpovídající zadání

LEKCE 3 - 4

hledání modelů pro daný typ textu

. najít podle svého vybraného tématu „modelové články“ (4 - 6)

. uvědomit si, které informace texty obsahují a o čem se naopak nezmiňují

. vytvořit si podle modelových článků obecnou osnovu - pořadí informací

. typická slovní zásoba, fráze k tématu

. např. pokud chce student psát o nějakém městě, podívá se, jak typicky vypadají texty popisující města, jaké mají podkapitoly, obrázky atd.

LEKCE 5 - 6

hledání zdrojů informací

. na základě osnovy rozdělit text na hlavní části

. k jednotlivým částem najít zdroje

. jednotlivé části heslovitě popsat (fakta, klíčová slova/fráze) a zaznamenat i daný zdroj

LEKCE 7

představení témat před třídou

. prezentace - na základě připravené osnovy

. diskuse

LEKCE 8

psaní prvního nástinu textu

především zachycení stěžejních faktů

rozčlenění do kapitol dle osnovy

názvy kapitol - dle tématu i „modelových článků“

LEKCE 9

první feedback

. vzájemná kontrola prvních draftů se zapojením učitele

. návaznost textu

. zachycení základních informací o tématu

. vhodnost nadpisů

. srozumitelnost pro běžného čtenáře

. něco chybí/přebývá

LEKCE 10

první úprava

. zahrnutí relevantních návrhů z feedbacku do textu

. další práce na textu

LEKCE 11

druhý feedback

. psaní textu

. průběžná kontrola učitelem

LEKCE 12

práce s wiki - formátem

. práce na wiki-pískovišti

. formátování částí textů

. vkládání linků

. vkládání odkazů na zdroje

. vkládání obrázků

LEKCE 13

dokončování textu

. finální kontrola

. vzájemná kontrola textů

kontrola a opravy učitelem

LEKCE 14

nahrávání textů

. uložení textů na wikipedii

- opravení chyb (výhrady od správců Wikipedie)

Osnova cvičení:

LEKCE 1

seznámení se s typickým stylem psaní pro wikipedii:

. analýza článků

. hledání společných rysů

LEKCE 2

seznámení s technickými podmínkami psaní na wikipedii:

. prezentace

. Wikipedia: Your first article. https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Your_first_article

. Wikipedia: Summary style. https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Summary_style

. Wikipedia: Tutorial. https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Tutorial

. praktické vyzkoušení

. úkol - najít si téma odpovídající zadání

LEKCE 3 - 4

hledání modelů pro daný typ textu

. najít podle svého vybraného tématu „modelové články“ (4 - 6)

. uvědomit si, které informace texty obsahují a o čem se naopak nezmiňují

. vytvořit si podle modelových článků obecnou osnovu - pořadí informací

. typická slovní zásoba, fráze k tématu

. např. pokud chce student psát o nějakém městě, podívá se, jak typicky vypadají texty popisující města, jaké mají podkapitoly, obrázky atd.

LEKCE 5 - 6

hledání zdrojů informací

. na základě osnovy rozdělit text na hlavní části

. k jednotlivým částem najít zdroje

. jednotlivé části heslovitě popsat (fakta, klíčová slova/fráze) a zaznamenat i daný zdroj

LEKCE 7

představení témat před třídou

. prezentace - na základě připravené osnovy

. diskuse

LEKCE 8

psaní prvního nástinu textu

především zachycení stěžejních faktů

rozčlenění do kapitol dle osnovy

názvy kapitol - dle tématu i „modelových článků“

LEKCE 9

první feedback

. vzájemná kontrola prvních draftů se zapojením učitele

. návaznost textu

. zachycení základních informací o tématu

. vhodnost nadpisů

. srozumitelnost pro běžného čtenáře

. něco chybí/přebývá

LEKCE 10

první úprava

. zahrnutí relevantních návrhů z feedbacku do textu

. další práce na textu

LEKCE 11

druhý feedback

. psaní textu

. průběžná kontrola učitelem

LEKCE 12

práce s wiki - formátem

. práce na wiki-pískovišti

. formátování částí textů

. vkládání linků

. vkládání odkazů na zdroje

. vkládání obrázků

LEKCE 13

dokončování textu

. finální kontrola

. vzájemná kontrola textů

kontrola a opravy učitelem

LEKCE 14

nahrávání textů

. uložení textů na wikipedii

- opravení chyb (výhrady od správců Wikipedie)

Cíle studia:

Cíl kurzu: Naučit zahraniční studenty samostatné práci s odborným textem, pohotově a plynule se vyjadřovat o odborných otázkách i v běžných životních situacích, zdokonalit se v písemném vyjadřování.

Studijní materiály:

zdroje dodané vyučujícím na moodle

Poznámka:

Předmět není určen pro studenty, kteří ho mají jako svůj mateřský/úřední jazyk.

Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A0B04C2L
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost T2:E1-106
Jirásková P.
09:15–10:45
(paralelka 101)
Dejvice haly
Učebna
Út
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12550804.html