Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Německý odborný jazyk

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
A0B04ON Z 2 2C
Přednášející:
Cvičící:
Dana Saláková (gar.), Dana Lisá
Předmět zajišťuje:
katedra jazyků
Anotace:

Studenti se v kurzu seznámí se specifikou odborného jazyka a se strategií a způsoby interpretace a prezentace odborných textů, rozšíří si odbornou slovní zásobu z oblasti vědy a techniky a pomocí modelových situací a rolových her se naučí formulovat a vyjadřovat své názory v logickém sledu a účinně se zapojit do diskuze, obhájit svůj názor a vhodně argumentovat.

Požadavky:

Kurz je určen pro studenty se středně pokročilou znalostí na úrovni B1-B2 SERR.

Podmínky pro získání zápočtu:

Aktivní práce v hodinách, splněné domácí úkoly, úspěšně absolvovaný test (min. 60%) + předvedená prezentace.

Osnova přednášek:

1. týden

Vynálezci a vynálezy, slovní zásoba, kvíz.

2. týden

Základní matematická terminologie.

3. týden

Grafy a statistiky a jejich interpretace.

4. týden

Elektrotechnika, znaky a symboly, definice a vysvětlení pojmů, schémata.

5. týden

Materiály a jejich vlastnosti, nářadí a nástroje.

6. týden

Pracovní postupy, návody k použití.

7. týden

Klíčové kompetence, verbální a nonverbální komunikace, práce v týmu.

8. týden

Reklama a prezentace.

9. týden

Opakování, TEST.

10. týden

Příprava prezentace, průpravná cvičení.Reakce na dotazy, řízená a neřízená diskuze.

11. týden

Prezentace studentů

12. týden

Prezentace studentů.

13. týden

Prezentace studentů.

14. týden

Hodnocení prezentací. Opakování

Osnova cvičení:

1. týden

Vynálezci a vynálezy, slovní zásoba, kvíz.

2. týden

Základní matematická terminologie.

3. týden

Grafy a statistiky a jejich interpretace.

4. týden

Elektrotechnika, znaky a symboly, definice a vysvětlení pojmů, schémata.

5. týden

Materiály a jejich vlastnosti, nářadí a nástroje.

6. týden

Pracovní postupy, návody k použití.

7. týden

Klíčové kompetence, verbální a nonverbální komunikace, práce v týmu.

8. týden

Reklama a prezentace.

9. týden

Opakování, TEST.

10. týden

Příprava prezentace, průpravná cvičení.Reakce na dotazy, řízená a neřízená diskuze.

11. týden

Prezentace studentů

12. týden

Prezentace studentů.

13. týden

Prezentace studentů.

14. týden

Hodnocení prezentací. Opakování

Podmínky pro získání zápočtu:

Aktivní práce v hodinách, splněné domácí úkoly, úspěšně absolvovaný test (min. 60%) + předvedená prezentace.

Cíle studia:

Cílem kurzu je budování a rozvoj klíčových kompetencí využitelných v oblasti odborného německého jazyka, jako je schopnost komunikace s německy mluvícími odborníky, prezentace výsledků vlastní či týmové práce, techniky efektivního čtení odborných textů nebo interpretace grafů a statistik.

Studijní materiály:

Materiály K13104

Poznámka:

Předmět není určen pro studenty, kteří ho mají jako svůj mateřský/úřední jazyk.

Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A0B04ON http://jazyky.fel.cvut.cz/
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12553404.html