Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2018/2019

Španělský jazyk 2

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
A0B04S2 Z 2 2s
Přednášející:
Cvičící:
Dana Saláková, Dana Lisá (gar.), Alice Lukešová
Předmět zajišťuje:
katedra jazyků
Anotace:

Kurs španělštiny II. zahrnuje gramatiku a konverzaci na základě učebnice Aventura I. I nadále jsou studenti seznamováni se španělskou kulturou. Kurs je semestrální a navazuje na něho A0B04S3.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

Plán cvičení:

1.- Úvod. Opakování lekce 1 až 4.

2.- Lekce 5 - Estos somos nosotros. Přivlastňovací zájmena nesamostatná. Rodina.

3.- Lekce 5 - popis osoby (vzhled, charakter). Předložka de (shrnutí). Příslovce: muy, bastante, un poco, nada.

4.- Lekce 5 - Las fiestas de Espa?a. Určování data. Stupňování přídavných jmen.

5.- Repaso I. - modelový vzor mezinárodní zkoušky (porozumění textu, písemná část)

6.- Repaso I. - modelový vzor mezinárodní zkoušky (poslech, ústní část)

7.- Lekce 6 - Cuestión de gustos. Slovesa: gustar, encantar, interesar. Zájmena předmětu nepřímého.

8.- Lekce 6 -příslovečné určení času. Denní harmonogram. Zájmena s předložkou. Vztažné zájmeno que.

9.- Lekce 6 - Barcelona. Dvojí zápor ve větě. Příslovečné určení míry.

10.- Lekce 7 - De marcha por la ciudad. Vazba ir s infinitivem. Udávání času.

11.- Lekce 7 - orientace ve městě, modální slovesa, časové předložky.

12.- Lekce 7 - Los horarios en Espa?a. Dny v týdnu.

13.- TEST

14.- Souhrnný přehled probraného učiva a doplnění. Udělení zápočtů.

Podmínky pro zápočet:

Pravidelná docházka do kurzu, aktivní účast na hodinách, plnění zadaných úkolů a úspěšné zvládnutí testů (min. na 65%).

Cíle studia:

Rozšíření slovní zásoby, gramatických prostředků, seznámení s reáliemi. Nácvik poslechu mluveného projevu ve formě dialogu i souvislého textu. Zdokonalení psaného projevu.

Studijní materiály:

Studijní literatura: Kateřina Brožová, Carlos Ferrer Pe?aranda - Aventura 1. díl, Klett nakladatelství, Praha 2009.

Poznámka:
Další informace:
http://jazyky.feld.cvut.cz/vyuka/S/A0B04S2/
Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost T2:E1-103a
Lukešová A.
16:15–17:45
(paralelka 101)
Dejvice haly
Cvičebna

Rozvrh na letní semestr 2018/2019:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost T2:E1-103a
Lukešová A.
16:15–17:45
(paralelka 101)
Dejvice haly
Cvičebna
Út
St
Čt
místnost T2:E1-106
Lukešová A.
14:30–16:00
(paralelka 102)
Dejvice haly
Učebna

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 3. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12554904.html