Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Španělský jazyk 2

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
A0B04S2 Z 2 2C
Přednášející:
Cvičící:
Dana Saláková (gar.), Dana Lisá, Alice Lukešová
Předmět zajišťuje:
katedra jazyků
Anotace:

Kurz navazuje na předmět Španělština I. Zahrnuje gramatiku, konverzaci a poslechová cvičení na základě učebnice Aventura I. (5. až 7. lekce).

Požadavky:

Kurz navazuje na předmět Španělština I. Očekává se znalost základů španělského jazyka v rozsahu 1. až 4. lekce učebnice Aventura I.

Osnova přednášek:

Gramatické okruhy:

- superlativ přídavných jmen

- přivlastňovací zájmena nesamostatná

- zájmena s předložkou

- zájmena předmětu nepřímého

- slovesa gustar, encantar, interesar

- modální slovesa

- složený budoucí čas

- příslovce

- časové předložky

Slovní zásoba:

- rodina

- popis osoby (vzhled, charakter)

- svátky

- dny v týdnu, měsíce

- záliby

- film

- orientace ve městě

- dopravní prostředky

- denní rutina

Osnova cvičení:

1.- Úvod. Opakování lekce 1 až 4.

2.- Lekce 5 - Estos somos nosotros.

Přivlastňovací zájmena nesamostatná.

Rodina.

3.- Lekce 5 - popis osoby (vzhled, charakter).

Předložka de (shrnutí).

Příslovce: muy, bastante, un poco, nada.

4.- Lekce 5 - Las fiestas de España.

Určování data.

Superlativ přídavných jmen.

5.- Repaso I. - modelový vzor mezinárodní zkoušky (porozumění textu, písemná část)

6.- Repaso I. - modelový vzor mezinárodní zkoušky (poslech, ústní část)

7.- Lekce 6 - Cuestión de gustos.

Slovesa: gustar, encantar, interesar.

Zájmena předmětu nepřímého.

8.- Lekce 6 -příslovečné určení času.

Denní harmonogram.

Zájmena s předložkou.

Vztažné zájmeno que.

9.- Lekce 6 - Barcelona.

Dvojí zápor ve větě.

Příslovečné určení míry.

10.- Lekce 7 - De marcha por la ciudad.

Vazba ir s infinitivem.

Udávání času.

11.- Lekce 7 - orientace ve městě.

Modální slovesa.

Časové předložky.

12.- Lekce 7 - Los horarios en España.

Dny v týdnu.

13.- TEST

14.- Souhrnný přehled probraného učiva a doplnění. Udělení zápočtů.

Cíle studia:

Rozšíření slovní zásoby a prohloubení znalosti gramatických jevů. Seznámení se ze základními španělskými reáliemi. Zdokonalení mluveného a psaného projevu.

Studijní materiály:

Studijní literatura: Kateřina Brožová, Carlos Ferrer Peñaranda - Aventura 1. díl, Klett nakladatelství, Praha 2009.

Poznámka:

Předmět není určen pro studenty, kteří ho mají jako svůj mateřský/úřední jazyk.

Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A0B04S2
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost T2:E1-103a
Lukešová A.
16:15–17:45
(paralelka 101)
Dejvice haly
Cvičebna
Út
místnost T2:E1-106
Lukešová A.
14:30–16:00
(paralelka 102)
Dejvice haly
Učebna
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost T2:E1-103b
Lukešová A.
18:00–19:30
(paralelka 101)
Dejvice haly
Cvičebna
Út
St
Čt
místnost T2:E1-106
Lukešová A.
14:30–16:00
(paralelka 102)
Dejvice haly
Učebna

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12554904.html