Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Německá gramatika v praxi

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
A0B04GN Z 2 2C
Přednášející:
Cvičící:
Dana Saláková (gar.), Dana Lisá, Marta Urbanová
Předmět zajišťuje:
katedra jazyků
Anotace:

Kurz je určen pro studenty s mírně pokročilými až pokročilými znalostmi slovní zásoby a gramatiky. Jednotlivé jevy jsou vybrány s ohledem na jejich frekvenci a stylovou hodnotu, složkou výkladu je i srovnání s češtinou a poukázání na nejčastější chyby. Cílem kurzu je, aby studenti procvičili a zautomatizovali tvorbu a užití jednotlivých gramatických jevu v psaném i mluveném projevu.

Požadavky:

Pravidelná docházka do kurzu, plnění zadaných úkolů k probírané látce a úspěšné zvládnutí (60%) závěrečného testu.

Osnova přednášek:

1. Gramatické problémy, zkušební test

2. Stupňování adjektiv

3. Skloňování adjektiv

4. Konjunktiv II. (Podmiňovací způsob)

5. Pasivum (trpný rod) vs. aktivum (činný rod)

6. Slovesné vazby

7. Slovesné vazby s předložkami

8. Infinitivní vazby

9. Minulý čas

10. Budoucí čas

11. Spojky a vedlejší věty

12. Vztažné věty

13. Opakování

14. TEST, zápočty

Osnova cvičení:

1. Gramatické problémy, zkušební test

2. Stupňování adjektiv

3. Skloňování adjektiv

4. Konjunktiv II. (Podmiňovací způsob)

5. Pasivum (trpný rod) vs. aktivum (činný rod)

6. Slovesné vazby

7. Slovesné vazby s předložkami

8. Infinitivní vazby

9. Minulý čas

10. Budoucí čas

11. Spojky a vedlejší věty

12. Vztažné věty

13. Opakování

14. TEST, zápočty

Cíle studia:

Cílem kurzu je, aby studenti procvičili a zautomatizovali tvorbu a užití jednotlivých gramatických jevu v psaném i mluveném projevu.

Studijní materiály:

Materiály K 13104

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A0B04GN http://jazyky.fel.cvut.cz/
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 10. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12552004.html