Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Německá gramatika v praxi

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
A0B04GN Z 2 2C
Přednášející:
Cvičící:
Dana Saláková (gar.), Hedvika Blahníková, Dana Lisá
Předmět zajišťuje:
katedra jazyků
Anotace:

Kurz je určen pro studenty s mírně pokročilými až pokročilými znalostmi slovní zásoby a gramatiky. Jednotlivé jevy jsou vybrány s ohledem na jejich frekvenci a stylovou hodnotu, složkou výkladu je i srovnání s češtinou a poukázání na nejčastější chyby. Cílem kurzu je, aby studenti procvičili a zautomatizovali tvorbu a užití jednotlivých gramatických jevu v psaném i mluveném projevu.

Požadavky:

Pravidelná docházka do kurzu, plnění zadaných úkolů k probírané látce a úspěšné zvládnutí (60%) závěrečného testu.

Osnova přednášek:

1. Gramatické problémy, zkušební test

2. Stupňování adjektiv

3. Skloňování adjektiv

4. Konjunktiv II. (Podmiňovací způsob)

5. Pasivum (trpný rod) vs. aktivum (činný rod)

6. Slovesné vazby

7. Slovesné vazby s předložkami

8. Infinitivní vazby

9. Minulý čas

10. Budoucí čas

11. Spojky a vedlejší věty

12. Vztažné věty

13. Opakování

14. TEST, zápočty

Osnova cvičení:

1. Gramatické problémy, zkušební test

2. Stupňování adjektiv

3. Skloňování adjektiv

4. Konjunktiv II. (Podmiňovací způsob)

5. Pasivum (trpný rod) vs. aktivum (činný rod)

6. Slovesné vazby

7. Slovesné vazby s předložkami

8. Infinitivní vazby

9. Minulý čas

10. Budoucí čas

11. Spojky a vedlejší věty

12. Vztažné věty

13. Opakování

14. TEST, zápočty

Cíle studia:

Cílem kurzu je, aby studenti procvičili a zautomatizovali tvorbu a užití jednotlivých gramatických jevu v psaném i mluveném projevu.

Studijní materiály:

Materiály K 13104

Poznámka:

Předmět není určen pro studenty, kteří ho mají jako svůj mateřský/úřední jazyk.

Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A0B04GN
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost T2:E1-103a
Blahníková H.
16:15–17:45
(paralelka 101)
Dejvice haly
Cvičebna

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost T2:E1-103a
Blahníková H.
14:30–16:00
(paralelka 101)
Dejvice haly
Cvičebna

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12552004.html