Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2018/2019

Příprava na FCE 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
A0B04FCE2 Z 2 2s
Přednášející:
Cvičící:
Dana Saláková (gar.), Markéta Havlíčková, Petra Jennings
Předmět zajišťuje:
katedra jazyků
Anotace:

Kurz je určen pro zájemce, kteří studovali na katedře jazyků předmět FCE1, nebo pro ty, jejichž vstupní znalosti jsou na dané úrovni dle sylabů, a kteří chtějí dosáhnout znalostí na úrovni B2 podle Společného evropského referenčního rámce složením mezinárodní zkoušky FCE na Britské radě.

Kurz prohlubuje všechny jazykové dovednosti - mluvený projev, psaný projev, čtení, poslech, gramatiku i fonetiku. Pracuje s učebnicemi pro přípravu na tuto zkoušku určenými.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A0B04FCE2

Požadavky:

Studenti budou během seminářů aktivně pracovat a budou se na ně připravovat v rámci domácí přípravy. Počet povolených absencí je stanoven na dvě, vyučující však může řešit jednotlivé případy individuálně.

Na konci semestru píšou studenti zápočtový test, musí dosáhnout 60% z daných bodů.

Další požadavky specifikuje učitel při zahájení kurzu.

Osnova přednášek:

Week 1 Material world

Reading: Multiple-choice questions; Grammar: Indirect Speech, reporting verbs

Week 2 Material world

Listening: Radio adverbs, shopping; Speaking: Advertising, Product, Presentation; Vocabulary 1, 2

Week 3 Material world

Use of English: M-ch cloze; Exam focus; Vocabulary: Shopping and leisure facilities; Expressing uncertainty;

Writing: Letter of complaint

Week 4 Progress test 1 - 5

It´s your call

Grammar: Certainty and possibility; Vocabulary 1;

Word formation; Listening 1;

Reading: Multiple matching

Week 5 It´s your call

Listening: Song;

Grammar: Passives; Open Cloze; Vocabulary: Communicating with others; Speaking: Exam focus

Week 6 It´s your call

Writing: Report; Listening: Multiple-choice questions; Review

Week 7 Back to the future

Grammar: Relative clauses; Use of English: Exam focus

Vocabulary: General nouns

Week 8 Back to the future

Reading: Multiple matching; Grammar: Conditionals; Speaking: Ranking, discussion

Week 9 Back to the future

Listening: Exam focus; Writing: Composition; Multiple-choice Cloze; Review

Week 10 We are family

Speaking: Quiz Reading: Multiple matching;

Vocabulary: Adjective suffixes, relationships; Grammar: Gerunds and infinitives

Week 11 We are family

Word formation; Grammar: Expressing hypothetical meanings; Listening: Song, Exam focus

Week 12 We are family

Writing: Article; Speaking:2; Review

Week 13 Exam Maximizer Revision Lessons 5 - 8

Week 14 Final test - Analysis of mistakes, Credits

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cíl kurzu: Kurz je zaměřen na posílení řečových dovedností (čtení, psaní, mluvení, poslech) a gramatiky. Studenti jsou díky autentickým textům konfrontováni s reálnými situacemi a v propracovaných cvičeních (gramatických, lexikálních, mluvních, poslechových, fonetických či zaměřených na četbu a psaní) vedeni k plynulému a přesnému vyjadřování..

Studijní materiály:

Materiály:Newbrook, Jacky; Wilson, Judith; Acklam, Richard

New First Certificate GOLD Coursebook (Longman, 2007)Unit 5- 8

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A0B04FCE2
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 26. 3. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1407106.html