Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Příprava na FCE 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
A0B04FCE2 Z 2 2C
Přednášející:
Cvičící:
Dana Saláková (gar.), Petra Jennings
Předmět zajišťuje:
katedra jazyků
Anotace:

Kurz je určen pro zájemce, kteří studovali na katedře jazyků předmět FCE1, nebo pro ty, jejichž vstupní znalosti jsou na dané úrovni dle sylabů, a kteří chtějí dosáhnout znalostí na úrovni B2 podle Společného evropského referenčního rámce složením mezinárodní zkoušky FCE na Britské radě.

Kurz prohlubuje všechny jazykové dovednosti - mluvený projev, psaný projev, čtení, poslech, gramatiku i fonetiku. Pracuje s učebnicemi pro přípravu na tuto zkoušku určenými.

Požadavky:

Studenti budou během seminářů aktivně pracovat a budou se na ně připravovat v rámci domácí přípravy. Počet povolených absencí je stanoven na dvě, vyučující však může řešit jednotlivé případy individuálně.

Během semestru píší studenti tři testy dosáhnout 65% z daných bodů.

Další požadavky specifikuje učitel při zahájení kurzu.

Osnova přednášek:

Week 1 Eat your heart out!

Speaking, vocabulary; Grammar: countable, uncountable nouns

Week 2 Eat your heart out!

Use of English, sentence completion; Speaking and listening

Week 3 Eat your heart out!

Reading: Food and drink-multiple choice; Speaking and vocabulary-phrasal ; Grammar-passive

Week 4 Progress test 1 - 5

Speaking, Vocabulary, Writing: review

Week 5 On camera

Listening: multiple choice, Speaking, Grammar-future forms

Week 6 On camera

Speaking, Reading focus-The future of entertainment

Week 7 On camera

Grammar: Future perfect and continuous; Vocabulary: expressions with get

Week 8 Test

Speaking: discussion, Vocabulary

Week 9 A home from home

Reading: multiple choice, Vocabulary: deducing meaning

Week 10 A home from home

Grammar: modal verbs, Listening: speculation, Vocabulary: describing places

Week 11 A home from home

Listening: multiple choice, Vocabulary: travel expressions with world, Grammar: relative clauses, Word transformations

Week 12 Test, Moving on

Writing: essay, Listening: multiple matching, Vocabulary: collocations, phrasal verbs

Week 13 Moving on

Speaking: collaborative task and discussion, Listening, Grammar: reporting verbs

Week 14 Moving on

Speaking, Vocabulary: linking words, Reading: multiple matching, Listening

Osnova cvičení:

Week 1 Eat your heart out!

Speaking, vocabulary; Grammar: countable, uncountable nouns

Week 2 Eat your heart out!

Use of English, sentence completion; Speaking and listening

Week 3 Eat your heart out!

Reading: Food and drink-multiple choice; Speaking and vocabulary-phrasal ; Grammar-passive

Week 4 Progress test 1 - 5

Speaking, Vocabulary, Writing: review

Week 5 On camera

Listening: multiple choice, Speaking, Grammar-future forms

Week 6 On camera

Speaking, Reading focus-The future of entertainment

Week 7 On camera

Grammar: Future perfect and continuous; Vocabulary: expressions with get

Week 8 Test

Speaking: discussion, Vocabulary

Week 9 A home from home

Reading: multiple choice, Vocabulary: deducing meaning

Week 10 A home from home

Grammar: modal verbs, Listening: speculation, Vocabulary: describing places

Week 11 A home from home

Listening: multiple choice, Vocabulary: travel expressions with world, Grammar: relative clauses, Word transformations

Week 12 Test, Moving on

Writing: essay, Listening: multiple matching, Vocabulary: collocations, phrasal verbs

Week 13 Moving on

Speaking: collaborative task and discussion, Listening, Grammar: reporting verbs

Week 14 Moving on

Speaking, Vocabulary: linking words, Reading: multiple matching, Listening

Cíle studia:

Cíl kurzu: Kurz je zaměřen na posílení řečových dovedností (čtení, psaní, mluvení, poslech) a gramatiky. Studenti jsou díky autentickým textům konfrontováni s reálnými situacemi a v propracovaných cvičeních (gramatických, lexikálních, mluvních, poslechových, fonetických či zaměřených na četbu a psaní) vedeni k plynulému a přesnému vyjadřování..

Studijní materiály:

Materiály:

Gold First, New Edition, J.bell, A.Thomas, Pearson 2015

Unit 5- 8

Poznámka:

Předmět není určen pro studenty, kteří ho mají jako svůj mateřský/úřední jazyk.

Další informace:
http://www.fel.cvut.cz/cz/education/bk/predmety/12/55/p12550204
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1407106.html