Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Španělský jazyk 3

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
A0B04S3 Z 2 2C
Přednášející:
Cvičící:
Dana Saláková (gar.), Dana Lisá, Alice Lukešová
Předmět zajišťuje:
katedra jazyků
Anotace:

Kurz navazuje na předmět Španělština II. Zahrnuje gramatiku, konverzaci a poslechová cvičení na základě učebnice Aventura I. (8. až 10. lekce).

Požadavky:

Kurz navazuje na předmět Španělština II. Očekává se znalost španělského jazyka v rozsahu 1. až 7. lekce učebnice Aventura I.

Osnova přednášek:

Gramatické okruhy:

- zájmena přímého předmětu

- přivlastňovací zájmena samostatná

- neurčitá zájmena

- ukazovací zájmena

- neosobní slovesné vazby

- imperativ (2. osoba)

- trpný rod

- minulý čas jednoduchý

- předložky místa

Slovní zásoba:

- bydlení

- jídlo

- restaurace

- stravování

- cena, měrné jednotky

- cestování

Osnova cvičení:

1.- Úvod. Opakování lekce 5 až 7.

2.- Lekce 8 - Mi casa es tu casa. Bydlení.

Zájmena přímého předmětu.

Neurčitá zájmena.

3.- Lekce 8 - rozdíl v použití estar/hay (rozšíření).

Předložky místa.

Přivlastňovací zájmena samostatná.

4.- Lekce 8 - Picos de Europa.

Neosobní vazby (hay que, no se puede, está prohibido).

5.- Lekce 9 - ¡Qué aproveche! Potraviny.

Imperativ (2. osoba).

6.- Lekce 9 - nakupování.

Ukazovací zájmena.

Ceny. Měrné jednotky.

7.- Lekce 9 - La comida en España. Restaurace.

Trpný rod.

8.- Lekce 10 - Mi álbum de viajes.

Minulý čas jednoduchý (úvod).

9.- Lekce 10 - minulý čas jednoduchý (nepravidelná slovesa).

Vyjádření časové posloupnosti.

10.- Lekce 10 - Recuerdos en un disco.

Udávání času v minulosti.

11.- Repaso II. - modelový vzor mezinárodní zkoušky (porozumění textu, písemná část)

12.- Repaso II. - modelový vzor mezinárodní zkoušky (poslech, ústní část)

13.- TEST

14.- Přehled probraného učiva a doplnění.

Udělení zápočtů.

Cíle studia:

Po absolvování kurzu student ovládá španělský jazyk na úrovni A1/A2 společného evropského referenčního rámce.

Studijní materiály:

Kateřina Brožová, Carlos Ferrer Peñaranda - Aventura 1. díl, Klett nakladatelství, Praha 2009.

Poznámka:

Předmět není určen pro studenty, kteří ho mají jako svůj mateřský/úřední jazyk.

Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A0B04S3
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost T2:C2-86
Lukešová A.
14:30–16:00
(paralelka 101)
Dejvice
Cvičebna

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost T2:E1-106
Lukešová A.
14:30–16:00
(paralelka 101)
Dejvice haly
Učebna

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12555204.html