Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2018/2019

Ruská konverzace

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
A0B04KR Z 2 2s
Přednášející:
Cvičící:
Dana Saláková (gar.), Václava Jarská, Dana Lisá
Předmět zajišťuje:
katedra jazyků
Anotace:

Kurz je vhodný pro studenty, kteří si chtějí procvičit a rozšířit své komunikativní dovednosti v ruštině. Měli by mít ukončený alespoň předmět A0B04R3 nebo mít odpovídající znalosti. ´V kurzu se přihlíží k úrovni a zájmům účastníků.

Požadavky:

Podmínkou k udělení zápočtu je pravidelná docházka, úspěšné zvládnutí testů, plnění zadaných úkolů a aktivní účast na hodinách.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cĺ kurzu:

Rozšířit slovní zásobu a zlepšit komunikativní dovednosti. Naučit studenty reagovat v běžných životních situacích. Komunikativní obraty: pozdravy, seznámení, poděkování, prosba, souhlas/odmítnutí, omluva, názor, telefonování, blahopřání. Konverzační témata: jídlo, restaurace, u lékaře, hotel, bydlení, cestování, volný čas, vzdělávání, orientace ve městě a další.

Studijní materiály:

Karnějeva L.: Ruština - slovní zásoba A2. INFOA Praha.

Poznámka:
Další informace:
http://jazyky.feld.cvut.cz/vyuka/R/A0B04KR/
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 3. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12552304.html