Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2018/2019

Příprava na FCE 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
A0B04FCE4 Z 2 2s
Přednášející:
Cvičící:
Dana Saláková (gar.), Markéta Havlíčková, Petra Jennings
Předmět zajišťuje:
katedra jazyků
Anotace:

Kurz je určen pro zájemce, kteří studovali na katedře jazyků předmět FCE1, FCE2 a FCE3 , nebo pro ty, jejichž vstupní znalosti jsou na dané úrovni dle sylabů, a kteří chtějí dosáhnout znalostí na úrovni B2 podle Společného evropského referenčního rámce složením mezinárodní zkoušky FCE na Britské radě.

Kurz prohlubuje všechny jazykové dovednosti - mluvený projev, psaný projev, čtení, poslech, gramatiku i fonetiku. Pracuje s učebnicemi pro přípravu na tuto zkoušku určenými.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A0B04FCE4

Požadavky:

Studenti budou během seminářů aktivně pracovat a budou se na ně připravovat v rámci domácí přípravy. Počet povolených absencí je stanoven na dvě, vyučující však může řešit jednotlivé případy individuálně.

Na konci semestru píšou studenti zápočtový test, musí dosáhnout 60% z daných bodů.

Další požadavky specifikuje učitel při zahájení kurzu.

Osnova přednášek:

Week 1 Natural wonders

Reading: Multiple matching; Vocabulary: Animals; Speaking

Week 2 Natural wonders

Multiple-choice cloze; Listening: Sentence completion; Quiz; Emphasis with what

Week 3 Natural wonders

Reading: Exam focus; Grammar: so, such, too, enough, very

Vocabulary: The natural world

Week 4 Natural Wonders

Speaking: The world around us; Error correction;

Writing: Informal letters; Review

Week 5 Getting there

Quiz; Reading: Multiple-choice questions; Word formation; Listening: Dreams and ambitions

Week 6 Getting there

Vocabulary: Hopes and ambitions; Reading: Tourism

Week 7 Getting there

Grammar: Ways of giving advice; Open cloze

Week 8 Getting there

Speaking: Prioritising; Listening: Song; Writing: Composition

Week 9 Progress test 11 - 14

Week 10 Exam Maximizer - Additional Materials

Week 11 Exam Maximizer - Additional Materials

Week 12 Mock Test

Week 13 Mock Test Revision

Week 14 Evaluation of final test, credits

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cíl kurzu: Kurz je zaměřen na posílení řečových dovedností (čtení, psaní, mluvení, poslech) a gramatiky. Studenti jsou díky autentickým textům konfrontováni s reálnými situacemi a v propracovaných cvičeních (gramatických, lexikálních, mluvních, poslechových, fonetických či zaměřených na četbu a psaní) vedeni k plynulému a přesnému vyjadřování..

Studijní materiály:

Materiály:Newbrook, Jacky; Wilson, Judith; Acklam, Richard

New First Certificate GOLD Coursebook (Longman, 2007)Unit 13- 14

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A0B04FCE4
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 3. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1779206.html