Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Příprava na FCE 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
A0B04FCE4 Z 2 2C
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra jazyků
Anotace:

Kurz je určen pro zájemce, kteří studovali na katedře jazyků předmět FCE1, FCE2 a FCE3 , nebo pro ty, jejichž vstupní znalosti jsou na dané úrovni dle sylabů, a kteří chtějí dosáhnout znalostí na úrovni B2 podle Společného evropského referenčního rámce složením mezinárodní zkoušky FCE na Britské radě.

Kurz prohlubuje všechny jazykové dovednosti - mluvený projev, psaný projev, čtení, poslech, gramatiku i fonetiku. Pracuje s učebnicemi pro přípravu na tuto zkoušku určenými.

Požadavky:

Studenti budou během seminářů aktivně pracovat a budou se na ně připravovat v rámci domácí přípravy. Počet povolených absencí je stanoven na dvě, vyučující však může řešit jednotlivé případy individuálně.

Během semestru píší studenti tři testy dosáhnout 65% z daných bodů.

Další požadavky specifikuje učitel při zahájení kurzu.

Osnova přednášek:

Week 1 Who are you again

Reading: Identity crisis, Speaking, Vocabulary: phrasal verbs with come

Week 2 Who are you again

Grammar: modal verbs, Vocabulary: useful phrases, Speaking

Week 3 Who are you again

Vocabulary: expressions with mind, Use of English

Week 4 Who are you again

Listening: multiple choice, Grammar: reflexive pronouns, Writing: informal email

Week 5 Say what you mean

Listening, Vocabulary: say, speak, talk, tell

Week 6 Say what you mean

Grammar: pronouns, Speaking: interview, Key word transformation

Week 7 Say what you mean

Reading: Inside a dogś world, Vocabulary: idioms-animals, Speaking

Week 8 Say what you mean

Grammar: subject/verb agreement, Use of English

Week 9 Progress test 11 - 14

Week 10 Exam Maximizer - Additional Materials

Week 11 Exam Maximizer - Additional Materials

Week 12 Mock Test

Week 13 Mock Test Revision

Week 14 Evaluation of final test, credits

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cíl kurzu: Kurz je zaměřen na posílení řečových dovedností (čtení, psaní, mluvení, poslech) a gramatiky. Studenti jsou díky autentickým textům konfrontováni s reálnými situacemi a v propracovaných cvičeních (gramatických, lexikálních, mluvních, poslechových, fonetických či zaměřených na četbu a psaní) vedeni k plynulému a přesnému vyjadřování..

Studijní materiály:

Materiály:Newbrook, Jacky; Wilson, Judith; Acklam, Richard

New First Certificate GOLD Coursebook (Longman, 2007)Unit 13- 14

Poznámka:

Předmět není určen pro studenty, kteří ho mají jako svůj mateřský/úřední jazyk.

Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A0B04FCE4 http://www.fel.cvut.cz/cz/education/bk/predmety/17/79/p1779206
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1779206.html