Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2018/2019

Příprava na pobyt německy

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
A0B04PZP Z 2 2s
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra jazyků
Anotace:

Předmět je určen pro studenty se středně pokročilou znalostí jazyka, kteří uvažují o studiu či práci v zahraničí v některé z německy mluvících zemí a budou potřebovat mezinárodní zkoušku z jazyka.

Požadavky:

Pravidelná docházka do kurzu, plnění zadaných úkolů k probírané látce a úspěšné zvládnutí modelového testu.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

Studenti budou seznámeni s vybranými gramatickými jevy na vyšší jazykové úrovni (B1-B2), jako např. vzory podstatných jmen a jejich skloňování spolu s přídavnými jmény, zájmena (především přivlastňovací), větná stavba, nepřímá řeč, tzv. „Funktionsverbgefüge“ = slovesné vazby atd.

Na cvičeních bude pravidelně probíhat nácvik jednotlivých receptivních i produktivních řečových dovedností:

čtení a poslech s globálním, selektivním i detailním porozuměním, písemný a samostatný ústní projev (monolog, dialog, diskuse) ve spojení s vybranou gramatikou.

Cíle studia:

Cílem kurzu je efektivní příprava na pobyt v německy mluvících zemích zaměřená na nácvik gramatických jevů a jejich použití v ústním projevu.

Studijní materiály:

Materiály katedry jazyků

Poznámka:

Příprava na pobyt v německy mluvících zemích

Další informace:
http://jazyky.feld.cvut.cz/vyuka/N/A0B04PZP/
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 26. 3. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1381606.html