Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Příprava na pobyt německy

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
A0B04PZP Z 2 2C
Přednášející:
Cvičící:
Dana Saláková (gar.), Dana Lisá
Předmět zajišťuje:
katedra jazyků
Anotace:

Předmět je určen pro studenty se středně pokročilou znalostí jazyka, kteří uvažují o studiu či práci v zahraničí v některé z německy mluvících zemí.

Požadavky:

Pravidelná docházka do kurzu, plnění zadaných úkolů k probírané látce a úspěšné zvládnutí modelového testu.

Osnova přednášek:

Na cvičeních bude pravidelně probíhat nácvik jednotlivých receptivních i produktivních řečových dovedností:

čtení a poslech s globálním, selektivním i detailním porozuměním, písemný a samostatný ústní projev (monolog, dialog, diskuse) ve spojení s vybranou gramatikou.

Osnova cvičení:

Na cvičeních bude pravidelně probíhat nácvik jednotlivých receptivních i produktivních řečových dovedností:

čtení a poslech s globálním, selektivním i detailním porozuměním, písemný a samostatný ústní projev (monolog, dialog, diskuse) ve spojení s vybranou gramatikou.

Cíle studia:

Cílem kurzu je efektivní příprava na pobyt v německy mluvících zemích zaměřená především na nácvik řečových dovedností

Studijní materiály:

Materiály katedry jazyků

Poznámka:

Příprava na pobyt v německy mluvících zemích

Další informace:
http://jazyky.feld.cvut.cz/vyuka/N/A0B04PZP/
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1381606.html