Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Německá konverzace 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
A0B04KN2 Z 2 2C
Přednášející:
Cvičící:
Dana Saláková (gar.), Dana Lisá, Marta Urbanová
Předmět zajišťuje:
katedra jazyků
Anotace:

Kurz je určen pro studenty s dobrou znalostí jazyka a se zájmem o prohloubení komunikativních dovedností, rozšíření slovní zásoby a schopností pohotově reagovat na témata z oblasti soukromé i profesní, jakož i na bezprostředně vzniklé aktuální situace.

Požadavky:

Požadavky pro zápočet:

Pravidelná docházka, aktivní účast a příprava prezentace na vybrané téma.

Osnova přednášek:

Týden 1.

Seznámení, představení, cíle předmětu, konverzační cvičení.

Týden 2.

Popis osoby - vzhled a charakterové vlastnosti.

Týden 3.

Auto a technika

Týden 4.

Silniční doprava

Týden 5.

Procvičování.

Týden 6.

Zaměstnání, přijímací pohovor

Týden 7.

Procvičování.

Týden 8.

Reálie německy mluvících zemí

Týden 9.

Procvičování.

Týden 10.

Prezentace + jazykový trénink.

Týden 11.

Prezentace + jazykový trénink.

Týden 12.

Prezentace + jazykový trénink.

Týden 13.

Prezentace + jazykový trénink.

Týden 14.

Reflexe, hodnocení, zápočty.

Osnova cvičení:

Týden 1.

Seznámení, představení, cíle předmětu, konverzační cvičení.

Týden 2.

Popis osoby - vzhled a charakterové vlastnosti.

Týden 3.

Auto a technika

Týden 4.

Silniční doprava

Týden 5.

Procvičování.

Týden 6.

Zaměstnání, přijímací pohovor

Týden 7.

Procvičování.

Týden 8.

Reálie německy mluvících zemí

Týden 9.

Procvičování.

Týden 10.

Prezentace + jazykový trénink.

Týden 11.

Prezentace + jazykový trénink.

Týden 12.

Prezentace + jazykový trénink.

Týden 13.

Prezentace + jazykový trénink.

Týden 14.

Reflexe, hodnocení, zápočty.

Požadavky pro zápočet:

Pravidelná docházka, aktivní účast a příprava prezentace na vybrané téma.

Cíle studia:

Cílem studia je rozšíření slovní zásoby a schopností pohotově reagovat na témata z oblasti soukromé i profesní, jakož i na bezprostředně vzniklé aktuální situace.

Studijní materiály:

Materiály K 13104

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A0B04KN2 http://jazyky.fel.cvut.cz/
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 10. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1381506.html