Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Anglický jazyk B2-1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
B6B04B21 Z 3 2C
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra jazyků
Anotace:

Kurz je vhodný pro studenty s dostatečnou znalostí jazyka dle osnov pro střední všeobecné školy. Kurz je zaměřen na odborný jazyk a procvičování obtížných gramatických jevů.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A0B04A2Z

Požadavky:
Osnova přednášek:

A0B04A2Z SYLLABUS FOR ADVANCED ENGLISH

Winter Term 2013/2014

Materials K 13104:

Texts and Grammar (Available at http://jazyky.feld.cvut.cz/vyuka/A/)

Recommended materials:

Student's Dictionary and Grammar

English Grammar in Use; Raymond Murphy

English Grammar in Use Supplementary Exercises; Murphy & Naylor

WEEK 1 Introduction, General Information

How to Make a Good Presentation

G: Tenses

WEEK 2 Text - Robotics

G: Tenses (continued)

WEEK 3 Text - Electromagnetic Waves

G: Questions (Direct, Indirect, Subject, Object)

WEEK 4 Text - How Nanotechnology Will Work

G: Prepositions of Time and Place

Revision for Midterm Test

WEEK 5 Midterm Test (60 minutes)

G: Subject - Verb Agreement

WEEK 6 Midterm Test Evaluation

G: Modal Verbs

WEEK 7 Text - Data Communications

G: Articles

WEEK 8 Text - GPS

G: Articles (continued)

G: -ing / Infinitive Forms

WEEK 9 Text - How Internet Censorship Works

G: Passive

WEEK 10 Text - Internet Fuels Boom in ID Theft

Remaining grammar exercises

WEEK 11 Revision for Final Term Test

WEEK 12 Final Term Test (=zápočtový test)

WEEK 13 Test Evaluation + Zápočty

Requirements for „zápočet“

Academic Achievement - students are due to:

Take an active part in the language instruction.

Deliver a presentation.

Meet the requirements for home assignments.

Succeed in two tests (midterm and final) and get 70% of the total points at minimum for each.

Attendance - Students are allowed to be absent twice during the semester.

Requirements will be specified by individual teachers at the first lesson of the term.

*Teachers are allowed to and recommended to supplement each week with their own materials.

Osnova cvičení:

Cíl kurzu: Kurz je zaměřen na odborný jazyk a procvičování obtížných gramatických jevů. Poslech: Autentické texty, zpracování informací z textu, interview, zprávy. Čtení: Náročnější texty a novinové články, matematické symboly a zkratky, odborné texty. Mluvený projev: Odborná komunikace na základě obrazu (grafů, diagramů) i textu, diskuse, prezentace, popis předmětů, zanechávání vzkazů, vyjadřování preferencí, odborné názvosloví z oboru studia. Psaný projev: odborný popis, vyjadřování preferencí. Mluvnice: Opakování všech probraných gramatických časů, příčestí, podmětné a předmětné otázky, modální slovesa, členy, počitatelná a nepočitatelná substantiva, shoda přísudku s podmětem, pasivum, slovesné vazby s gerundiem, infinitivem, předložkami. Práce se slovníky.

Cíle studia:

Cíl kurzu: Kurz je zaměřen na odborný jazyk a procvičování obtížných gramatických jevů. Poslech: Autentické texty, zpracování informací z textu, interview, zprávy. Čtení: Náročnější texty a novinové články, matematické symboly a zkratky, odborné texty. Mluvený projev: Odborná komunikace na základě obrazu (grafů, diagramů) i textu, diskuse, prezentace, popis předmětů, zanechávání vzkazů, vyjadřování preferencí, odborné názvosloví z oboru studia. Psaný projev: odborný popis, vyjadřování preferencí. Mluvnice: Opakování všech probraných gramatických časů, příčestí, podmětné a předmětné otázky, modální slovesa, členy, počitatelná a nepočitatelná substantiva, shoda přísudku s podmětem, pasivum, slovesné vazby s gerundiem, infinitivem, předložkami. Práce se slovníky.

Studijní materiály:

[1] materiály K 13104, k dispozici na adrese: http://jazyky.feld.cvut.cz/

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 0+6

Další informace:
http://jazyky.feld.cvut.cz/vyuka/A/A0B04A2Z/
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 9. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4531706.html