Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

OPT povinné 21

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
F7PBOAFPO Anatomie a fyziologie oka a obecná a speciální patologie
Hana Chylová 
česky ZK 2 2P Předmět je vypsán
F7PBOAF1 Anatomie a fyziologie člověka I. česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
F7PBOAF2 Anatomie a fyziologie člověka II.
 
česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
F7PBOBP Bakalářská práce
 
česky Z 10 4XT Předmět není vypsán
17BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana a první pomoc česky Z 0 1P Předmět je vypsán
F7PBOBV Binokulární vidění česky Z,ZK 7 2P+4C Předmět je vypsán
F7PBOBCH Biochemie pro optometristy česky Z,ZK 2 1P+1C Předmět je vypsán
F7PBOBLG Biologie pro optometristy česky Z,ZK 4 2P+2L Předmět je vypsán
F7PBOBT Brýlové technologie česky Z,ZK 6 2P+4C Předmět je vypsán
F7PBOCHO Chemie pro optometristy
 
česky Z,ZK 3 2P+1C Předmět není vypsán
F7PBOEVO Ekonomika a vedení obchodu česky KZ 2 1P+1S Předmět je vypsán
F7PBOFO Farmakologie oka
 
česky Z 2 2P Předmět není vypsán
F7PBOFYZ Fyzika pro optometristy
 
česky Z,ZK 4 2P+2C+1L Předmět není vypsán
F7PBOGMB Genetika a molekulární biologie pro optometristy
 
česky Z,ZK 3 2P+2C Předmět není vypsán
F7PBOHO Histologie obecná a histologie oka
Kamila Procházková, Jiří Uhlík 
česky KZ 2 1P+1C Předmět je vypsán
F7PBOHE Hygiena a epidemiologie
 
česky KZ 2 1P Předmět není vypsán
F7PBOITT Informační technologie a telemedicína česky KZ 2 2P Předmět je vypsán
F7PBOKC1 Kontaktní čočky I.
 
česky Z,ZK 3 2P+2C Předmět není vypsán
F7PBOKC2 Kontaktní čočky II. česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
F7PBOKRV Korekce refrakčních vad
 
česky ZK 1 1P Předmět není vypsán
F7PBOLTL Lékařská terminologie a latina pro optometristy česky Z 2 1P Předmět je vypsán
F7PBOMCH Makromolekulární chemie pro optometristy česky Z,ZK 3 1P+1C Předmět je vypsán
F7PBOMAZ Management a administrativa ve zdravotnictví česky KZ 2 1P Předmět je vypsán
F7PBOMVV Metodologie vědeckého výzkumu KZ 2 1P+1S Předmět je vypsán
F7PBOMI Mikrobiologie a imunologie
 
česky KZ 2 1P+1L Předmět není vypsán
F7PBONR Nauka o refrakci česky ZK 2 1P Předmět je vypsán
F7PBONMP Návrh a management projektu
 
česky KZ 2 1P+1C Předmět není vypsán
F7PBOATO Odborná anglická terminologie pro optiky a optometristy
 
česky Z 2 2S Předmět není vypsán
F7PBOP1 Odborná praxe I.
 
česky Z 4 2XT Předmět není vypsán
F7PBOP2 Odborná praxe II.
 
česky Z 20 10XT Předmět není vypsán
F7PBOOFP Oftalmologické přístroje česky ZK 3 3P Předmět je vypsán
F7PBOOK1 Oftalmologie - patologie, klinika I. česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
F7PBOOK2 Oftalmologie - patologie, klinika II.
 
česky Z,ZK 3 2P+2C Předmět není vypsán
F7PBOOP1 Optická praktika I.
 
česky KZ 2 2C Předmět není vypsán
F7PBOOP2 Optická praktika II.
 
česky KZ 2 2C Předmět není vypsán
F7PBOOPAT Optické pomůcky a asistivní technologie pro osoby se zrakovým postižením
Zuzana Mudrová 
česky Z,ZK 2 1P+1C Předmět je vypsán
F7PBOOF Optika fyzikální česky Z,ZK 4 2P+2L Předmět je vypsán
F7PBOOGB Optika geometrická a brýlová
 
česky Z,ZK 5 3P+2C Předmět není vypsán
F7PBOOVP Optometrie v praxi česky KZ 2 2P Předmět je vypsán
F7PBOPTDK Perspektivní technologie pro diagnostiku a korekci zraku
 
česky KZ 2 2P Předmět není vypsán
F7PBOPZP Problematika osob se zrakovým postižením
 
česky KZ 2 1P+1C Předmět není vypsán
F7PBOPVZ Prodejní dovednosti a vedení zaměstnanců česky KZ 2 2P Předmět je vypsán
F7PBOPPP Programové prostředky počítačů a základy zpracování dat česky Z 1 0.5P+0.5C Předmět je vypsán
F7PBOPO Projekt OPT česky KZ 5 4C Předmět je vypsán
F7PBOPP První pomoc
 
česky KZ 2 1P+1C Předmět není vypsán
F7PBOPSO Psychologie a komunikace česky KZ 2 1P+1S Předmět je vypsán
F7PBOSRB Strabologie a základy ortoptiky
Věra Lehká 
česky KZ 2 1P+1C Předmět je vypsán
F7PBOSUR1 Subjektivní refrakce I. česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
F7PBOSUR2 Subjektivní refrakce II.
 
česky Z,ZK 4 2P+4C Předmět není vypsán
F7PBOVKM Vybrané kapitoly z matematiky pro optometristy česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
F7PBOVZF Vyšetřování zrakových funkcí česky KZ 2 1P+1C Předmět je vypsán
F7PBOEO Zdravotnická etika česky Z 1 1P Předmět je vypsán
F7PBOZFO Základy fyziologické optiky
 
česky ZK 2 2P Předmět není vypsán
F7PBOZPE Základy pedagogiky a edukace
 
česky KZ 2 1P+1C Předmět není vypsán
F7PBOZSM Základy statistiky a zpracování měření česky KZ 3 1P+2C Předmět je vypsán
F7PBOVLZ Základy veřejného zdravotnictví a legislativa ve zdravotnictví
 
česky KZ 2 2P Předmět není vypsán
F7PBOUO Úvod do optiky a optometrie česky Z,ZK 2 1P+1C Předmět je vypsán
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30021087-F7PBO_POV_21.html