Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Doporučený průchod studijním plánem Optika a optometrie nástup ke studiu 21/22, 22/23, 23/24, 24/25

Studijní plán: Bakalářský studijní program Optika a optometrie

Informaci o předepsaném minimálním počtu PV předmětů pro konkrétní jednotlivé semestry najdete v odpovídajícím studijmín plánu programu.

1. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
F7PBOAF1 Anatomie a fyziologie člověka I. Z,ZK 4 2P+2C Z povinný předmět
F7PBOAFPO Anatomie a fyziologie oka a obecná a speciální patologie
Hana Chylová 
ZK 2 2P Z povinný předmět
17BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana a první pomoc Z 0 1P Z povinný předmět
F7PBOBLG Biologie pro optometristy Z,ZK 4 2P+2L Z povinný předmět
F7PBOEVO Ekonomika a vedení obchodu KZ 2 1P+1S Z povinný předmět
F7PBOHO Histologie obecná a histologie oka
Kamila Procházková, Jiří Uhlík 
KZ 2 1P+1C Z povinný předmět
F7PBOITT Informační technologie a telemedicína KZ 2 2P Z povinný předmět
F7PBOLTL Lékařská terminologie a latina pro optometristy Z 2 1P Z povinný předmět
F7PBOMAZ Management a administrativa ve zdravotnictví KZ 2 1P Z povinný předmět
F7PBOPPP Programové prostředky počítačů a základy zpracování dat Z 1 0.5P+0.5C Z povinný předmět
F7PBOPSO Psychologie a komunikace KZ 2 1P+1S Z povinný předmět
F7PBOUO Úvod do optiky a optometrie Z,ZK 2 1P+1C Z povinný předmět
F7PBOVKM Vybrané kapitoly z matematiky pro optometristy Z,ZK 4 2P+2C Z povinný předmět
F7PBOEO Zdravotnická etika Z 1 1P Z povinný předmět

2. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
F7PBOAF2 Anatomie a fyziologie člověka II.
 
Z,ZK 4 2P+2C L povinný předmět
F7PBOCHO Chemie pro optometristy
 
Z,ZK 3 2P+1C L povinný předmět
F7PBOFO Farmakologie oka
 
Z 2 2P L povinný předmět
F7PBOFYZ Fyzika pro optometristy
 
Z,ZK 4 2P+2C+1L L povinný předmět
F7PBOHE Hygiena a epidemiologie
 
KZ 2 1P L povinný předmět
F7PBOMI Mikrobiologie a imunologie
 
KZ 2 1P+1L L povinný předmět
F7PBOATO Odborná anglická terminologie pro optiky a optometristy
 
Z 2 2S L povinný předmět
F7PBOOP1 Optická praktika I.
 
KZ 2 2C L povinný předmět
F7PBOOGB Optika geometrická a brýlová
 
Z,ZK 5 3P+2C L povinný předmět
F7PBOPP První pomoc
 
KZ 2 1P+1C L povinný předmět
F7PBOZFO Základy fyziologické optiky
 
ZK 2 2P L povinný předmět

3. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
F7PBOBCH Biochemie pro optometristy Z,ZK 2 1P+1C Z povinný předmět
F7PBOBT Brýlové technologie Z,ZK 6 2P+4C Z povinný předmět
F7PBOMCH Makromolekulární chemie pro optometristy Z,ZK 3 1P+1C Z povinný předmět
F7PBONR Nauka o refrakci ZK 2 1P Z povinný předmět
F7PBOOFP Oftalmologické přístroje ZK 3 3P Z povinný předmět
F7PBOOK1 Oftalmologie - patologie, klinika I. Z,ZK 4 2P+2C Z povinný předmět
F7PBOOF Optika fyzikální Z,ZK 4 2P+2L Z povinný předmět
F7PBOSUR1 Subjektivní refrakce I. Z,ZK 4 2P+2C Z povinný předmět
F7PBOVZF Vyšetřování zrakových funkcí KZ 2 1P+1C Z povinný předmět

4. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
F7PBOGMB Genetika a molekulární biologie pro optometristy
 
Z,ZK 3 2P+2C L povinný předmět
F7PBOKC1 Kontaktní čočky I.
 
Z,ZK 3 2P+2C L povinný předmět
F7PBOKRV Korekce refrakčních vad
 
ZK 1 1P L povinný předmět
F7PBONMP Návrh a management projektu
 
KZ 2 1P+1C L povinný předmět
F7PBOP1 Odborná praxe I.
 
Z 4 2XT L povinný předmět
F7PBOOK2 Oftalmologie - patologie, klinika II.
 
Z,ZK 3 2P+2C L povinný předmět
F7PBOOP2 Optická praktika II.
 
KZ 2 2C L povinný předmět
F7PBOPTDK Perspektivní technologie pro diagnostiku a korekci zraku
 
KZ 2 2P L povinný předmět
F7PBOPZP Problematika osob se zrakovým postižením
 
KZ 2 1P+1C L povinný předmět
F7PBOSUR2 Subjektivní refrakce II.
 
Z,ZK 4 2P+4C L povinný předmět
F7PBOZPE Základy pedagogiky a edukace
 
KZ 2 1P+1C L povinný předmět
F7PBOVLZ Základy veřejného zdravotnictví a legislativa ve zdravotnictví
 
KZ 2 2P L povinný předmět

5. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
F7PBOBV Binokulární vidění Z,ZK 7 2P+4C Z povinný předmět
F7PBOKC2 Kontaktní čočky II. Z,ZK 5 2P+2C Z povinný předmět
F7PBOMVV Metodologie vědeckého výzkumu KZ 2 1P+1S Z povinný předmět
F7PBOOPAT Optické pomůcky a asistivní technologie pro osoby se zrakovým postižením
Zuzana Mudrová 
Z,ZK 2 1P+1C Z povinný předmět
F7PBOOVP Optometrie v praxi KZ 2 2P Z povinný předmět
F7PBOPVZ Prodejní dovednosti a vedení zaměstnanců KZ 2 2P Z povinný předmět
F7PBOPO Projekt OPT KZ 5 4C Z povinný předmět
F7PBOSRB Strabologie a základy ortoptiky
Věra Lehká 
KZ 2 1P+1C Z povinný předmět
F7PBOZSM Základy statistiky a zpracování měření KZ 3 1P+2C Z povinný předmět

6. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
F7PBOBP Bakalářská práce
 
Z 10 4XT L povinný předmět
F7PBOP2 Odborná praxe II.
 
Z 20 10XT L povinný předmět
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/pruchod1195176422505.html