Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Doporučený průchod studijním plánem Bezpečnost a ochrana obyvatelstva - kombi - nástup ke studiu 21/22, 22/23, 23/24, 24/25

Studijní plán: Bakalářský studijní program Bezpečnost a ochrana obyvatelstva - kombinovaný

Informaci o předepsaném minimálním počtu PV předmětů pro konkrétní jednotlivé semestry najdete v odpovídajícím studijmín plánu programu.

1. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
F7KBPAOT Anglická odborná terminologie Z 3 8S Z povinný předmět
17BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana a první pomoc Z 0 1P Z povinný předmět
F7KBPBSS Bezpečnostní systém státu Z,ZK 5 10P + 4S Z povinný předmět
F7KBPBIC Biologie člověka ZK 3 8P Z povinný předmět
F7KBPCHE Chemie pro bakaláře Z 4 6P + 6C Z povinný předmět
F7KBPIZS Integrovaný záchranný systém
Dušan Uhlík 
Z,ZK 5 10P + 4S Z povinný předmět
F7KBPMKR1 Management pro krizové řízení I Z 4 8P Z povinný předmět
F7KBPTSP Teorie státu a práva ZK 3 8P Z povinný předmět
F7KBPZIT Základy informačních technologií KZ 3 10P + 4C Z povinný předmět

2. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
F7KBPAOK Anglická odborná konverzace Z 4 8S L povinný předmět
F7KBPFYZ Fyzika pro bakaláře Z 4 8P + 6L L povinný předmět
F7KBPHOPKS Hospodářská opatření pro krizové stavy ZK 4 10P L povinný předmět
F7KBPMKR2 Management pro krizové řízení II ZK 4 8P L povinný předmět
F7KBPPRST Pravděpodobnost a statistika Z,ZK 5 10P + 8C L povinný předmět
F7KBPSPVS Správní právo, veřejná správa a samospráva na úseku krizového řízení ZK 4 10P L povinný předmět
F7KBPZTP Základy trestního práva
Ladislav Pokorný 
Z,ZK 5 10P + 8S L povinný předmět

3. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
F7KBPBAZP Bezpečnostní aspekty zahraniční politiky ZK 2 6P Z povinný předmět
F7KBPHKP Havarijní a krizové plánování Z,ZK 4 10P + 4C Z povinný předmět
F7KBPISKR Informační systémy pro podporu krizového řízení Z 2 8C Z povinný předmět
F7KBPKRI Kriminalistika
Pavel Kolář, Lukáš Vilím 
Z,ZK 3 10P + 4S Z povinný předmět
F7KBPPPP Předlékařská pomoc a péče Z,ZK 3 6P + 6C Z povinný předmět
F7KBPRB Radiobiologie ZK 3 6P Z povinný předmět
F7KBPTX Toxikologie ZK 3 6P Z povinný předmět
F7KBPTP Týmový projekt Z 5 8S Z povinný předmět
F7KBPVZHN Vývoj a současnost zbraní hromadného ničení ZK 2 6P Z povinný předmět
F7KBPZZT Základy záchranářské techniky
Petr Chalupník, Dominik Pěnička 
KZ 3 6P + 6C Z povinný předmět

4. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
F7KBPAMN Analýza, metody a nástroje řešení krizových situací Z,ZK 4 10P + 4C L povinný předmět
F7KBPBO Biologická ochrana KZ 3 6P L povinný předmět
F7KBPCHO Chemická ochrana ZK 4 10P L povinný předmět
F7KBPIKB Informační a kybernetická bezpečnost Z,ZK 3 6P + 6C L povinný předmět
F7KBPKRL Kriminologie Z,ZK 4 10P + 4S L povinný předmět
F7KBPOO Ochrana obyvatelstva Z,ZK 4 10P + 4C L povinný předmět
F7KBPOP Odborná praxe Z 3 160XH L povinný předmět
F7KBPPMU Prevence mimořádných událostí
Dušan Plodr 
KZ 3 6P + 6S L povinný předmět
F7KBPSMP Seminář k bakalářské práci Z 2 6S L povinný předmět

5. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
F7KBPENV Environmentální bezpečnost KZ 3 8P Z povinný předmět
F7KBPKRZ Krizové řízení ve zdravotnictví ZK 5 6P + 8S Z povinný předmět
F7KBPMVP Metodologie výzkumné práce KZ 1 6P Z povinný předmět
F7KBPPRR Prevence a řízení rizik KZ 3 8P Z povinný předmět
F7KBPPB Psychologie bezpečnosti Z,ZK 4 10P + 4C Z povinný předmět
F7KBPRO Radiační ochrana ZK 3 8P Z povinný předmět
F7KBPTRZ Teorie řízení zásahu složek IZS Z,ZK 4 10P + 4C Z povinný předmět
F7KBPTEXT Terorismus a extremismus ZK 3 8P Z povinný předmět
F7KBPVPVP Vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek Z,ZK 4 10P + 4C Z povinný předmět

6. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
F7KBPOPBE Objektová a personální bezpečnost KZ 4 8P L povinný předmět
F7KBPOST Obrana státu
Pavel Šmídek 
Z,ZK 5 10P + 4S L povinný předmět
F7KBPOMC Ochrana měkkých cílů Z,ZK 5 10P + 4C L povinný předmět
F7KBPSL Soudní lékařství KZ 3 6P L povinný předmět
F7KBPZNZM Základy nauky o zbraních a munici Z 2 6P L povinný předmět
F7KBPZP Základy pyrotechniky Z 2 6P L povinný předmět
F7KBPZBP Zpracování bakalářské práce Z 9 160XH L povinný předmět
Platnost dat k 23. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/pruchod1215173367905.html