Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Anglická odborná terminologie

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7KBPAOT Z 3 8S česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Václav Navrátil
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty s odbornou terminologií z oblasti ochrany obyvatelstva a bezpečnosti. Studenti se pomocí textů a cvičení učí zapojovat a používat příslušné termíny a slovní spojení v reálných situacích, při řešení reálných problémů. Kurz je zaměřen prioritně na rozšíření odborné slovní zásoby a porozumění čteným textům, přičemž tyto texty vychází z reálných článků týkajících se ochrany a připravenosti obyvatelstva.

Požadavky:

Požadavky na studenta: docházka (absence do 20 %, tj. 3 absence za semestr), prezentace na odborné téma dle dohody s vyučujícím během semestru.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

1. týden Emergency situations (introduction) – occurrence, types, causes.

2. týden Natural disasters – occurrence worldwide, examples, types.

3. týden Natural disasters – consequences, occurrence in the Czech Republic.

4. týden Chemical disasters – causes, examples of world chemical disasters.

5. týden Chemical disasters – consequences, instructions, personal safety.

6. týden Integrated rescue system – bodies, responsibilities, cooperation.

7. týden Integrated rescue system – firefighters: responsibilities, interventions.

8. týden Integrated rescue system – firefighters: professional x voluntary.

9. týden Floods – occurrence, causes, consequences.

10. týden Floods 2002 x 2013 in the Czech Republic – prevention, improvements, instructions.

11. týden Floods – citizens: evacuation, instructions, evacuation grip.

12. týden Safety awareness – how to protect yourself, how to stay safe.

13. týden Final test.

14. týden Assessment.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•POHL, Alison. Test Your Professional English: Medical: Medicine. Penguin, 2002. ISBN 978-05-8245-147-6.

•TOPILOVÁ, Věra. Medical English. Praha: Tobiáš, 2001. ISBN 80-7311-001-6.

Doporučená literatura:

•GLENDINNING, Eric H. a Ron HOWARD. Professional English in use. Cambridge: Cambridge University Press, 2007. ISBN 9780521682015.

•Martínez, Ron. Conversation lessons: The natural language of conversation. Cengage Learning, 2002. ISBN 978-1-899396-65-8

•JANATKOVÁ, E. Specialized English Course in Civil Protection: Praha: MV – GŘ HZS ČR, 2004. ISBN 80-86640-28-0.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 5. 6. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6601806.html