Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Základy informačních technologií

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7KBPZIT KZ 3 10P + 4C česky
Vztahy:
Zápočet z předmětu F7KBPZIT v některém z předchozích semestrů je podmínkou pro zapsání předmětu F7KBPIKB
Zápočet z předmětu F7KBPZIT v některém z předchozích semestrů je podmínkou pro zapsání předmětu F7KBPISKR
Garant předmětu:
Jan Hejda
Přednášející:
Jan Hejda
Cvičící:
Jan Hejda, Aleksei Karavaev, Petr Volf
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy informačních technologií a jejich aplikací na oblast krizového řízení. Poskytnout studentům základní znalosti o principech projektování a provozu informačních systémů. Vysvětlit pojmy o přenosu dat a fungování počítačového příslušenství. Cvičení je zaměřeno na procvičení používání počítače, práci s informačním a kancelářským softwarem. Poskytnutí praktických znalostí o projektování a popsání požadavků k informačním systémům z pozice zákazníka produktu.

Požadavky:

Požadavky na studenta: maximálně jedna absence na cvičení, splnění dvou testových úloh ve cvičení.

Osnova přednášek:

1. týden Základní pojmy z oblasti informačních technologií.

2. týden Dějiny výpočetní techniky. Architektura počítačů.

3. týden Periferie. Rozhraní člověk – počítač.

4. týden Komunikace mezi zařízeními. Sítě. Distribuovaná řešení.

5. týden Software, operační systémy, aplikace.

6. týden Internet a služby v něm.

7. týden Způsoby ukládání dat. Datové typy a standardy. Typy souborů.

8. týden Práce s daty pomocí kancelářských aplikací.

9. týden Databáze. Návrh datového modelu, dotazování a hromadné zpracování dat.

10. týden Informační systémy.

11. týden Bezpečnost v informatice. Ochrana osobních dat.

12. týden Prezentace a publikace dat.

13. týden Archivace a využití redundance při ukládání dat.

14. týden Shrnutí probírané látky. Konzultace.

Osnova cvičení:

1.–2. týden Manipulace se soubory. Kancelářský software: Word. Úprava textu, speciální znaky, vkládání obrázků a dalších objektů.

3.–4. týden Kontrola pravopisu, dělení slov a slovníky ve Wordu. Formátování znaků, odstavců, odrážky, číslované seznamy, použití tabulátorů.

5.–6. týden Formátování pomocí stylů, jejich úprava a vytváření. Šablony dokumentů.

7.–8. týden Hierarchické nadpisy, obsahy, seznamy, literatura.

9.–10. týden Kancelářský software: Excel. Vkládání textu, čísel, vzorců. Absolutní a relativní adresy.

11.–12. týden Složitější vzorce, funkce, grafy.

13.–14. týden HW komponenty, diagnostika, základní úpravy. Opakování.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•GÁLA, Libor, Jan POUR a Zuzana ŠEDIVÁ. Podniková informatika: počítačové aplikace v podnikové a mezipodnikové praxi. 3., aktualizované vydání. Praha: Grada Publishing, 2015. Management v informační společnosti. ISBN 978-80-247-5457-4.

•LAPÁČEK, Jiří. Počítač pro živnostníky a podnikatele. Brno: Computer Press, 2008. ISBN 978-80-251-2220-4.

•BROOKSHEAR, J. Glenn, David T. SMITH a Dennis BRYLOW. Informatika. Brno: Computer Press, 2013. ISBN 978-80-251-3805-2.

Doporučená literatura:

•MÜNZ, Jan. Informační technologie ve zdravotnictví: informační systémy. Praha: [České vysoké učení technické v Praze. Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ELSA], 2014.

•KRÁL, Mojmír. Bezpečný internet: chraňte sebe i svůj počítač. Praha: Grada, 2015. Průvodce (Grada). ISBN 978-80-247-5453-6.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6601706.html