Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Vývoj a současnost zbraní hromadného ničení

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7KBPVZHN ZK 2 6P česky
Garant předmětu:
Vladimír Pitschmann
Přednášející:
Vladimír Pitschmann
Cvičící:
Vladimír Pitschmann
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Předmět se zabývá ZHN z pohledu jejich historického vývoje, současného stavu a možných perspektiv dalšího rozvoje. Termínem ZHN se přitom rozumějí chemické, biologické, jaderné a částečně zápalné zbraně. Cílem a smyslem předmětu je poskytnout studentům ucelené a vzájemně propojené poznatky o těchto druzích zbraní, které významně (často zásadně) ovlivňují otázky míru a války ve světě, a tím pochopitelně i poslání a činnost institucí a složek zabývajících se ochranou obyvatelstva. Tyto poznatky jsou nezbytné pro další studium předmětů věnovaných ochraně proto účinkům ZHN, resp. v zúžené podobě proti účinkům CBRN látek.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: ústní zkouška, opravný termín rovněž ústní s minimálně týdenním odstupem

Požadavky na studenta: základní znalosti z fyziky a chemie.

Osnova přednášek:

1.–2. týden Místo a role ZHN, jejich vliv na vojenství a bezpečnost obyvatelstva.

3.–4. týden Vývoj a současnost chemických zbraní.

5.–6. týden Vývoj a současnost biologických zbraní.

7.–8. týden Vývoj a současnost jaderných zbraní.

9.–10. týden Vývoj a současnost zápalných zbraní.

11.–12. týden Úsilí o zákaz nebo omezení ZHN.

13.–14. týden Perspektivy dalšího rozvoje ZHN.

Osnova cvičení:

Není

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•PITSCHMANN, Vladimír. Historie chemické války. Praha: Military System Line, 1999. ISBN 80-902669-0-8.

•PITSCHMANN, Vladimír. Jaderné zbraně: nejvyšší forma zabíjení. Praha: Naše vojsko, 2005. Historie a vojenství. ISBN 80-206-0784-6.

•STŘEDA, Ladislav. Šíření zbraní hromadného ničení – vážná hrozba 21. století. Praha: Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, 2003. ISBN 80-86640-03-5.

•FILIPEC, Ondřej. Úvod do problematiky zbraní hromadného ničení. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. ISBN 978-80-244-3810-8.

Doporučená literatura:

•PITSCHMANN, Vladimír. Šamani, alchymisté, chemici a válečníci: kapitoly z dějin chemických, toxinových a zápalných zbraní: období od prehistorie do roku 1914. Praha: Naše vojsko, 2010. ISBN 978-80-206-1110-9.

•PITSCHMANN, Vladimír. Chemici v laboratoři a na bitevním poli: kapitoly z dějin chemických, toxinových a zápalných zbraní: období od roku 1914 do roku 1945. Praha: Naše vojsko, 2012. ISBN 978-80-206-1298-4.

•PITSCHMANN, Vladimír. Chemická válka ve věku atomu a DNA: kapitoly z dějin chemických, toxinových a zápalných zbraní: období od roku 1945 do roku 2015. Praha: Naše vojsko, 2016. ISBN 978-80-206-1632-6.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6603306.html