Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Základy pyrotechniky

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7KBPZP Z 2 6P česky
Garant předmětu:
Karel Koubík
Přednášející:
Karel Koubík
Cvičící:
Karel Koubík
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Předmět základy pyrotechniky podává studentům základní přehled o munici, výbušninách a pyrotechnice jako speciální vědě, zabývající se látkami, které jsou schopny výbušné přeměny. Důraz výuky bude kladen na znalosti výbušinářské teorie, konstrukcí různých typů munice a princip jejich činnosti. Rovněž bude kladen důraz na znalost právních předpisů pojednávajících o nabývání, držení a použití výbušnin, na znalost účinků výbušnin na živý organismus. V neposlední řadě budou studenti seznámeni s činností složek IZS při nálezu munice, výbušnin či nástražných výbušných systémů.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: písemný test

Požadavky na studenta: znalosti v rozsahu přednášek a zadané samostatné práce.

Osnova přednášek:

1. týden Stručná historie světové a československé pyrotechniky.

2. týden Legislativa ČR a EU řešící pyrotechniku na území ČR.

3. týden Systemizace pyrotechnické činnosti v podmínkách ozbrojených sborů a bezpečnostních složek ČR.

4. týden Výbuch – pojem, druhy a účinky. Výbušniny – dělení, druhy, zástupci.

5. týden Munice – dělení, druhy, zástupci, poznání a takticko-technická data.

6. týden Nástražný výbušný systém – pojem, druhy, konstrukce, použití.

7. týden Zábavní pyrotechnika.

8. týden Kriminalisticko-technická a kriminalisticko-znalecká činnost v oboru pyrotechnika, munice a výbušniny.

9. týden Ochranné pomůcky používané pyrotechniky bezpečnostních sborů (ochranný oblek, pyrotechnický robot, prostředky odstupné manipulace, VKV rušičky, vodní a jiné rozstřelovače).

10. týden Činnost složek IZS na místě nálezu výbušniny, munice či NVS, činnost na místě výbuchu.

Osnova cvičení:

Není

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•Směrnice evropského parlamentu a rady 2007/23/ES.

•Zákon č. 148/2010 Sb., zákon, kterým se mění zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních).

•Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí – ADR.

•Nařízení vlády ČR č. 208/2010 Sb., o technických požadavcích na pyrotechnické výrobky a jejich uvádění na trh.

•Zákon č. 119/2002 Sb., zákon o střelných zbraních a střelivu ve znění pozdějších předpisů.

Doporučená literatura:

•Zákon č. 61/1988 Sb., zákon ČNR o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě ve znění pozdějších předpisů.

•JANÍČEK, Miroslav a Petr VRZAL. Pyrotechnik v boji proti terorismu. Praha: Deus, 2001. ISBN 80-86215-17-2.

•JANÍČEK, Miroslav. Pyrotechnická ochrana před terorismem. 1. vyd. Vyškov: EDUCA Consulting, 2002. ISBN 80-902089-6-7

•TUREČEK, Jaroslav. Policejní pyrotechnika. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2014. ISBN 978-80-7380-510-4.

•HRAZDÍRA, Ivo a Milan KOLLÁR. Policejní pyrotechnika. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2006. ISBN 80-86898-87-3.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6606306.html