Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Biologie člověka

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7KBPBIC ZK 3 8P česky
Vztahy:
Úspěšná klasifikace předmětu F7KBPBIC je podmínkou pro následnou klasifikaci předmětu F7KBPBO
Úspěšná klasifikace předmětu F7KBPBIC je podmínkou pro následnou klasifikaci předmětu F7KBPPPP
Úspěšné absolvování předmětu F7KBPBIC je podmínkou pro zápis na předmět F7KBPRB.
Úspěšné absolvování předmětu F7KBPBIC je podmínkou pro zápis na předmět F7KBPTX.
Garant předmětu:
Martina Dingová Šliková
Přednášející:
Martina Dingová Šliková
Cvičící:
Martina Dingová Šliková
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem předmětu je především vysvětlit vztahy mezi stavebními a funkčními principy stavby lidského organismu. Předmět klade důraz na základní informace z anatomie a elementární principy fyziologických procesů. Smyslem této koncepce předmětu je v obeznámení studentů s funkční morfologií orgánů a jejich klinickým významem v návaznosti na další předměty z oblasti toxikologie, radiobiologie apod.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: písemný test.

Požadavky na studenta: aktivní přístup studentů na přednáškách a plnění zadaných úkolů.

Osnova přednášek:

1. týden Základy buněčné fyziologie. Buněčné organely. Proteosyntéza na buněčné úrovni. Buněčný pohyb. Kmenové buňky – léčebné využití, biologická léčba.

2. týden Funkční morfologie tkání, obecná stavba kosti, růst, mechanické vlastnosti kostí. Obecná stavba kloubu, principy kloubní mechaniky. Aplikace morfologie pohybového systému v klinických oborech.

3. týden Fyziologie pohybového systému. Kloubní mechanika. Generátory pohybu – svalový systém. Propriocepce. Principy řízení motoriky.

4. týden Princip stavby GIT a dýchacího systému. Projekce orgánů břišní a hrudní dutiny. Anatomie GIT a dýchacího systému v klinické aplikaci: žlučové cesty, ileocékální krajina, mechanika dýchání. Fyziologie dechové resuscitace.

5. týden Principy funkce GIT a funkce dýchacího systému. Fyziologie jater a slinivky břišní. Trávení a vstřebávání. Přenos kyslíku krví. Vitamíny. Racionální výživa.

6. týden Principy stavby oběhové soustavy. Stavba cévní stěny – klinické aplikace. Srdce. Koronární oběh. Řídící a regulační systémy srdce. Tlakové body – zástava krvácení. Ischemická choroba srdeční – morfo-funkční základ.

7. týden Srdeční cyklus. Proudění krve. Elektrofyziologie srdečního svalu, principy EKG. Krevní tlak a mechanismy jeho udržování.

8. týden Vylučovací ústrojí (ledviny, pohlavní žlázy) – morfologická struktura a fyziologické aplikace. Dynamika močových cest a močového měchýře. Fyziologické těhotenství a mechanika porodu. Základní embryologické pojmy. Vrozené vady.

9. týden Řídicí systémy (imunitní, endokrinní a nervový) – obecná morfologie, morfologické základy neurověd (obecná neuroanatomie). Glie.

10. týden Akční a klidový potenciál. Míšní a hlavový nerv. Reflex, reflexní oblouk. Míšní segment. Přehled míšní reflexologie.

11. týden Neuroanatomie míchy, mozkového kmene, mozečku, mezimozku. Neurokrinie. Chemické a morfologické dráhy CNS. Fyziologie RF, funkční anatomie mozečku.

12. týden Morfologie koncového mozku. Korová projekce motoriky, senzitivity, zraku a sluchu. Anatomie emocí a paměti. Neurologické a psychiatrické aplikace morfologických znalostí CNS. Limbický systém.

13. týden Oko – stavba a funkce.

14. týden Ucho a statokinetické ústrojí – stavba a funkce.

Osnova cvičení:

Není

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•DYLEVSKÝ, Ivan. Somatologie. 3. dopl. vyd. Praha: Grada, 2019. ISBN 978-80-247-3240-4.

•DYLEVSKÝ, Ivan. Základy funkční anatomie člověka. Praha: ČVUT – Česká technika, 2013. ISBN 978-80-01-05249-5.

•MOUREK, Jindřich. Fyziologie: učebnice pro studenty zdravotnických oborů. 3., dopl. vyd. Praha: Grada, 2018. ISBN 978-802-4739-182.

Doporučená literatura:

•ROKYTA, Richard a kol. Fyziologie. 3., přeprac. vydání. Praha: Galen, 2016. ISBN 978-80-7492-238-1.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6602606.html