Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Pravděpodobnost a statistika

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7KBPPRST Z,ZK 5 10P + 8C česky
Garant předmětu:
Marek Sokol
Přednášející:
Marek Sokol
Cvičící:
Marek Sokol
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem předmětu je seznámení se sběrem vstupních dat, formulací hypotézy, hodnocení výsledků. Jsou přednášeny základy statistických metod a jejich využití a interpretace. Probíraná látka obsahuje náhodné veličiny, jejich rozdělení, charakteristiky, transformace, populace a výběrový soubor, odhady parametrů, testování hypotéz. Cvičení jsou prakticky zaměřena na práci s Microsoft Office Excel 2010.

Požadavky:

Požadavky na studenta: aktivní účast na cvičení, plnění domácích úloh, úspěšné splnění průběžných testů.

Osnova přednášek:

1. týden Motivace. Determinismus a náhodnost. Úvod do teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky. Základní myšlenky matematického modelu. Populace a výběrový soubor.

2. týden Klasická, geometrická a Kolmogorovova definice pravděpodobnosti. Náhodná veličina.

3. týden Diskrétní náhodné veličiny, jejich rozdělení, charakteristiky.

4. týden Spojité náhodné veličiny, jejich rozdělení, charakteristiky.

5. týden Počítání s náhodnými veličinami, funkce náhodných veličin, náhodné vektory.

6. týden Podmiňování a nezávislost, Bayesova věta.

7. týden Bodové odhady parametrů. Intervalové odhady parametrů v normálním rozdělení.

8. týden Testování statistických hypotéz: jednovýběrové testy o parametrech normálního rozdělení.

9. týden Testování statistických hypotéz: dvouvýběrové testy o parametrech normálního rozdělení.

10. týden Testování statistických hypotéz: testy dobré shody, testy normality.

11. týden Testování statistických hypotéz: testování kvalitativních dat: testy o četnosti.

12. týden Testování statistických hypotéz: metodika výběru vhodného statistického testu.

Osnova cvičení:

1. týden Motivace. Determinismus a náhodnost. Úvod do teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky. Základní myšlenky matematického modelu. Populace a výběrový soubor.

2. týden Klasická, geometrická a Kolmogorovova definice pravděpodobnosti. Náhodná veličina.

3. týden Diskrétní náhodné veličiny, jejich rozdělení, charakteristiky.

4. týden Spojité náhodné veličiny, jejich rozdělení, charakteristiky.

5. týden Počítání s náhodnými veličinami, funkce náhodných veličin, náhodné vektory.

6. týden Podmiňování a nezávislost, Bayesova věta.

7. týden Bodové odhady parametrů. Intervalové odhady parametrů v normálním rozdělení.

8. týden Testování statistických hypotéz: jednovýběrové testy o parametrech normálního rozdělení.

9. týden Testování statistických hypotéz: dvouvýběrové testy o parametrech normálního rozdělení.

10. týden Testování statistických hypotéz: testy dobré shody, testy normality.

11. týden Testování statistických hypotéz: testování kvalitativních dat: testy o četnosti.

12. týden Testování statistických hypotéz: metodika výběru vhodného statistického testu.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•ROGALEWICZ Vladimír. Pravděpodobnost a statistika pro inženýry. 2. přeprac. vyd. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2007. 978-80-01-03785-0.

•GIBILISCO, Stan. Statistika bez předchozích znalostí. Brno: Computer Press, 2009. ISBN 978-80-251-2465-9.

Doporučená literatura:

•ZVÁROVÁ, Jana. Základy statistiky pro biomedicínské obory. 2., dopl. vyd. Praha: Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-1931-6.

•ZVÁRA, Karel. Biostatistika. 2. vyd. Praha: Karolinum, 2003. ISBN 80-246-0739-5.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6601906.html