Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Terorismus a extremismus

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7KBPTEXT ZK 3 8P česky
Garant předmětu:
Barbora Vegrichtová
Přednášející:
Barbora Vegrichtová
Cvičící:
Barbora Vegrichtová
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Terorismus a extremismus jsou bezpečnostní hrozby, které představují závažný jev, který ovlivňuje společnost, politiku a ekonomiku mnoha států světa. Jejich příčiny, projevy a následky se staly důležitou otázkou mezinárodních vztahů a bezpečnostních strategií. Předmět je koncipován jako komplexní pohled stavu a dynamiky vývoje extremistických a teroristických hnutí z globální perspektivy. Zabývá se jejich vývojem, projevy, ideologickými kořeny i možnými metodami protiteroristických opatření a účinné prevence.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: písemný test.

Požadavky na studenta: znalosti v rozsahu přednášených témat a zadaného samostudia.

Osnova přednášek:

1. týden Úvod do problematiky, základní terminologie, vymezení pojmů.

2. týden Typy možných teroristických aktivit, rozdělení forem, symbolika a projevy.

3. týden Politický extremismus a terorismus I.

4. týden Politický extremismus a terorismus II.

5. týden Kyberterorismus a propaganda online.

6. týden Náboženský terorismus a jeho jednotlivé proudy.

7. týden Radikalizace, formy, modely a jednotlivá vývojová stadia.

8. týden Protitextremistická a protiteroristická politika EU a ČR.

9. týden Boj s terorismem z pohledu Policie ČR a zpravodajských služeb.

10. týden Organizovaný zločin a terorismus.

11. týden Možnosti boje proti terorismu, asymetrické řešení konfliktu, tajné služby.

12. týden Dopady teroristických aktivit na civilní obyvatelstvo a ekonomiku.

13. týden Extremismus a terorismus ve věznicích.

14. týden Detekce radikalizace a metody prevence.

Osnova cvičení:

Není

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•CORTE IBÁÑEZ, Luis de la. Logika terorismu. Praha: Academia, 2009. Historie (Academia). ISBN 978-80-200-1724-6.

•VEGRICHTOVÁ, Barbora. Extremismus a společnost. 2. aktualizované a doplněné vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2017. ISBN 978-80-7380-665-1.

•JELÍNEK, Jiří. Terorismus – základní otázky trestního práva a kriminologie. Praha: Leges, 2017. Teoretik. ISBN 978-80-7502-256-1.

•CARR, Caleb. Dějiny terorismu: dějiny války proti civilistům: [od starověku po současnost]. Praha: Práh, 2002. ISBN 80-7252-063-6.

•EICHLER, Jan. Terorismus a války v době globalizace. 2., dopl. vyd. Praha: Karolinum, 2010. ISBN 978-80-246-1790-9.

Doporučená literatura:

•MAREŠ, Miroslav a Štěpán VÝBORNÝ. Militantní demokracie ve střední Evropě. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2013. Politologická řada. ISBN 978-80-7325-326-4.

•MAREŠ, Miroslav. Ne islámu!: protiislámská politika v České republice. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2015. Politologická řada. ISBN 978-80-7325-397-4.

•EICHLER, Jan. Bezpečnostní a strategická kultura USA, EU a ČR. Praha: Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-1956-9.

•ČERNÝ, Karel. Svět politického islámu: politické probuzení Blízkého východu. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2012. ISBN 978-80-7422-166-8.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6605406.html