Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Kriminalistika

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7KBPKRI Z,ZK 3 10P + 4S česky
Vztahy:
Předmět F7KBPKRI lze klasifikovat až po úspěšné klasifikaci předmětu F7KBPZTP
Úspěšné absolvování nebo získání zápočtu a nevyčerpání všech zkouškových termínů předmětu F7KBPKRI je podmínkou zápisu na předmět F7KBPKRL.
Garant předmětu:
Lukáš Vilím
Přednášející:
Pavel Kolář, Lukáš Vilím
Cvičící:
Pavel Kolář, Lukáš Vilím
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem předmětu je poskytnout studentům základní vhled do problematiky kriminalistiky, která svou specifičností a rozsahem dokáže nabídnout širokou škálu specializovaných informací, které jsou plně využitelné v bezpečnostně právních oborech. Studenti se v rámci přednášek seznámí se základními teoretickými pojmy kriminalistiky, předmětem a systémem kriminalistiky, pojmem kriminalistická stopa a identifikace. Získají povědomí o podstatě kriminalistických stop, jejich klasifikaci a porozumí kriminalistické identifikaci. Nedílnou součástí předmětu je úvod do historie kriminalistiky zahrnující počátky kriminalistických metod, vznik prvních kriminalistických institucí a propojení s významnými osobnostmi tohoto oboru. Součástí předmětu je i zaměření na praktickou činnost spočívající v zaměření se na první úkony při ohledání místa činu.

Požadavky:

Přednášky: Mgr. Lukáš Vilím, Ph.D. (60 %), Ing. Pavel Kolář, CSc. (40 %)

Semináře: Mgr. Lukáš Vilím, Ph.D.

Osnova přednášek:

1. týden Úvod do předmětu kriminalistika.

2. týden Dějiny světové kriminalistiky, metody, instituce, osobnosti.

3. týden Dějiny české kriminalistiky, metody, instituce, osobnosti.

4. týden Předmět, systém a metody kriminalistiky.

5. týden Kriminalistická charakteristika trestného činu.

6. týden Způsob páchání trestného činu. Komponenty způsobu páchání.

7. týden Kriminalistická stopa, pojem materiální stopy, klasifikace kriminalistických stop.

8. týden Kriminalistická stopa, paměťová stopa, digitální stopa.

9. týden Kriminalistická identifikace, pojem, druhy, metody.

10. týden Technické a přírodovědné kriminalistické metody.

11. týden Základní biologické metody v kriminalistice.

12. týden Základní fyzikálně chemické a chemické metody v kriminalistice.

13. týden Taktické kriminalistické metody.

14. týden Metodika vyšetřování.

Osnova cvičení:

1.–2. týden Historické milníky kriminalistiky.

3.–4. týden Pojem trestného činu z pohledu kriminalistiky a trestního zákona.

5.–6. týden Kriminalistické učení o stopách.

7.–8. týden Daktyloskopie, odorologie, mechanoskopie.

9.–10. týden Kriminalistická dokumentace.

11.–12. týden Ohledání místa činu.

13.–14. týden Výslech a konfrontace.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•PORADA Viktor a Jiří STRAUS. Kriminalistické stopy - Teorie, metodologie, praxe. Plzeň: Aleš Čeněk, 2012. ISBN 978-80-7380-396-4.

•KONRÁD Zdeněk, Viktor PORADA, Jiří STRAUS a Jaroslav SUCHÁNEK. Kriminalistika - Teorie, metodologie a metody kriminalistické techniky. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2014. ISBN 978-80-7380-535-7.

•PORADA Viktor, Jiří STRAUS a kolektiv: Kriminalistika (výzkum, pokroky, perspektivy). Plzeň: Aleš Čeněk, 2014. ISBN 978-80-7380-477-0.

Doporučená literatura:

•NĚMEC Miroslav. Kriminalistická taktika pro policisty. Praha: ABOOK s.r.o., 2017. ISBN 978-80-906974-09.

•NĚMEC Miroslav a kolektiv, Teorie a metodologie kriminalistiky pro magisterské studium - I. díl. Praha: ABOOK s.r.o., 2018. ISBN 978-80-906974-1-6.

•NĚMEC Miroslav a kolektiv, Teorie a metodologie kriminalistiky pro magisterské studium - II. díl. Praha: ABOOK s.r.o., 2019. ISBN 978-80-906974-2-3.

•DLOUHÝ Michal. Století četnické kriminalistiky: Historie kriminalistiky u četnictva na území České republiky. Cheb: Svět křídel, 2014. ISBN 978-80-87567-42-5.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6603906.html