Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7KBPVPVP Z,ZK 4 10P + 4C česky
Garant předmětu:
Barbora Vegrichtová
Přednášející:
Barbora Vegrichtová
Cvičící:
Barbora Vegrichtová
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Posláním předmětu je podání komplexní informace o podstatě a hlavních směrech systému a zásad vnitřní bezpečnosti. Hlavní akcent je položen na plnění úkolů jednotlivých subjektů při ochraně společenských zájmů, na znalosti funkcí a obsahu policejně bezpečnostních orgánů jak státních, tak i nestátních, jejich vzájemné vazby a vnější vztahy. Předmět se zabývá rovněž charakteristikou a popisem aktuálních bezpečnostních hrozeb globálního charakteru s vazbou na Českou republiku a relevantní metody represe a prevence.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: zápočet formou písemného testu, písemná zkouška.

Požadavky na studenta: minimálně 70% účast na cvičeních, zpracování, přednesení a obhajoba seminární práce.

Osnova přednášek:

1. týden Zásady vnitřní bezpečnosti v ČR.

2. týden Bezpečnostní složky podílející se na vnitřní bezpečnosti ČR, Policie ČR.

3. týden Policie ČR, její složení a úkoly.

4. týden Policie ČR, charakteristika jednotlivých služeb.

5. týden Bezpečnostní a zpravodajské služby ČR (NBU, BIS, ÚZSI, Vojenské zpravodajství).

6. týden Obecní policie a její úkoly.

7. týden Probační a mediační služba České republiky.

8. týden Bezpečnostní hrozby současnosti I.

9. týden Bezpečnostní hrozby současnosti II.

10. týden Evropská unie a vnitřní bezpečnost.

11. týden Mezinárodní policejní spolupráce.

12. týden Bezpečnostní hrozby současnosti III.

13. týden Úkoly dalších bezpečnostních složek ČR (Celní správa ČR, Justiční stráž, Vězeňská služba, Vojenská Policie).

14. týden Společnost a veřejný pořádek.

Osnova cvičení:

1. týden Bezpečnostní politika, bezpečnostní strategie ČR a bezpečnostní systém ČR.

2. týden Bezpečnostní složky podílející se na vnitřní bezpečnosti ČR.

3. týden Zásady vnitřní bezpečnosti v ČR.

4. týden Bezpečnostní hrozby současnosti I.

5. týden Policie ČR, její složení a úkoly.

6. týden Úkoly dalších bezpečnostních složek ČR (Celní správa ČR, Justiční stráž, Vězeňská služba, Vojenská Policie).

7. týden Bezpečnostní a zpravodajské služby ČR (NBU, BIS, ÚZSI, Vojenské zpravodajství).

8. týden Obecní policie a její úkoly.

9. týden Veřejná stráž (Lesní stráž, Stráž ochrany přírody, Rybářská stráž, Myslivecká stráž, Vodní stráž, ČIŽP).

11. týden Evropská unie a vnitřní bezpečnost v EU.

12. týden Probační a mediační služba ČR.

13. týden Bezpečnostní hrozby současnosti II.

14. týden Společnost a veřejný pořádek.

Cíle studia:

Posláním předmětu je podání komplexní informace o podstatě a hlavních směrech systému a zásad vnitřní bezpečnosti. Hlavní akcent je položen na plnění úkolů jednotlivých subjektů při ochraně společenských zájmů, na znalosti funkcí a obsahu policejně bezpečnostních orgánů jak státních, tak i nestátních, jejich vzájemné vazby a vnější vztahy. Předmět se zabývá rovněž charakteristikou a popisem aktuálních bezpečnostních hrozeb globálního charakteru s vazbou na Českou republiku a relevantní metody represe a prevence

Studijní materiály:

Povinná literatura:

•MATES, Pavel, Jindřich ŠKODA a František VAVERA. Veřejné sbory. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011. Právní monografie (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7357-604-2.

•PIKNA, Bohumil. Vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek v evropském právu: (oblast policejní a justiční spolupráce): vysokoškolská právnická učebnice. 4., doprac., konsolidované vyd. Praha: Linde, 2007. Vysokoškolské učebnice (Linde). ISBN 978-80-7201-686-0.

•ŠMÍD, Tomáš a Petr KUPKA. Český organizovaný zločin: od vyděračů ke korupčním sítím. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2011. ISBN 978-80-210-5618-3.

Doporučená literatura:

•DRULÁKOVÁ, Radka a Markéta VOTOUPALOVÁ. Vnitřní bezpečnost Evropské unie: prostor svobody, bezpečnosti a práva. 3. přepracované vydání. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, nakladatelství Oeconomica, 2018. ISBN 978-80-245-2280-7.

•Bezpečnostní strategie ČR. Praha: MZV, Praha, 2015. ISBN 978-80-7441-005-5.

•Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky ve znění zákona č. 300/2000 Sb.

•Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti ČR.

•Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky ve znění pozdějších předpisů.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6605206.html