Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Hospodářská opatření pro krizové stavy

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7KBPHOPKS ZK 4 10P česky
Garant předmětu:
Jiří Halaška
Přednášející:
Jiří Halaška
Cvičící:
Jiří Halaška
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou hospodářských opatření pro krizové stavy (HOPKS) v rámci civilního nouzového plánování. Výuka je zaměřena na získání základních znalostí v oblasti nouzového hospodářství, hospodářské mobilizace, regulačních opatření, státních hmotných rezerv a požadavků na výstavbu infrastruktury. V rámci přednášek bude dále objasněno fungování systému HOPKS v krizové situaci, poskytování materiální pomoci do postižené oblasti, zpracování plánu nezbytných dodávek a řešení problematiky energetické a ropné nouze.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: písemný test z obsahu přednášek a zadaného samostatného studia.

Požadavky na studenta: zpracování ucelené, obsahově i formálně fundované originální semestrální práce na důležité téma v oblasti HOPKS.

Osnova přednášek:

1. týden Hospodářská politika z hlediska bezpečnostní strategie ČR.

2. týden Základní východiska a vymezení základních pojmů a zákonných ustanovení v oblasti HOPKS.

3. týden Předmět a struktura hospodářských opatření pro krizové stavy.

4. týden Energetická bezpečnost ve světě a v České republice.

5. týden Systém nouzového hospodářství a jeho zaměření.

6. týden Systém hospodářské mobilizace, subjekty hospodářské mobilizace.

7. týden Soustava regulačních opatření, jejich zaměření a hlavní zásady.

8. týden Struktura, tvorba a využití státních hmotných rezerv.

9. týden Výstavba a údržba infrastruktury pro HOPKS.

10. týden Systém řízení a orgány systému HOPKS (pravomoci a odpovědnost).

11. týden Informační podpora HOPKS.

12. týden Ropná bezpečnost a připravenost na stav ropné nouze.

Osnova cvičení:

Není

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•HORÁK, Rudolf. Průvodce krizovým plánováním pro veřejnou správu: [prevence řešení mimořádných krizových situací]. Praha: Linde, 2011. ISBN 9788072018277.

•Koncepce hospodářských opatření pro krizové stavy na léta 2019–2024 s výhledem do roku 2030. SSHR, Praha, 2018.

•PEŠAN, Michal. Ochrana ekonomiky: modul F. Praha: MV – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, 2010. ISBN 978-80-86640-57-0.

•Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů.

•Zákon č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv.

Doporučená literatura:

•ANTUŠÁK, Emil a Zdeněk KOPECKÝ. Krizový management a hospodářská opatření pro krizové stavy. Praha: VŠE, 2005.

•Metodické pokyny pro přípravu a realizaci regulačních opatření v systému HOPKS pro orgány krizového řízení kraje a obce s rozšířenou působností. Praha: SSHR, 2014.

•Metodika činnosti při plánování a zajišťování nezbytných dodávek v systému HOPKS. Praha: SSHR, 2017.

•Metodika pro vyžadování věcných zdrojů za krizové situace. Praha: SSHR, 2012.

•Koncepce tvorby, udržování a využití zásob pro humanitární pomoc do roku 2020 s výhledem do roku 2030. Praha: SSHR, 2017.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6603006.html