Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2018/2019

katedra měření

Zajišťované obory a studijní plány

Zajišťované předměty

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
AE3M38PRS Airborne Monitoring and Control Systems
 
Z,ZK 5 2+2L Předmět není vypsán
BE3M38PSL Aircraft Avionics Z,ZK 6 2p+2l Předmět je vypsán
BE9M38PSL Aircraft Avionics Z,ZK 6 2p+2l Předmět je vypsán
AE0B38LPT Aircraft Instrumentation
 
Z,ZK 5 2+2L Předmět není vypsán
BE9M38POL Aircraft Propulsion
 
Z,ZK 5 3p+1c Předmět není vypsán
AE0M38KPL Aircraft Structure and Propulsion
 
Z,ZK 4 2+2L Předmět není vypsán
BE9M38LKS Aircraft Structures and Materials
 
Z,ZK 5 3p+1c Předmět není vypsán
AE3M38PSL Aircraft and Spacecraft Instrumentation
 
Z,ZK 6 2+2L Předmět není vypsán
AE3M38ZDS Analog Signal Processing and Digitalization
 
Z,ZK 6 2+2L Předmět není vypsán
BE3M38ZDS Analog Signal Processing and Digitalization Z,ZK 6 2p+2l Předmět je vypsán
AE8M38ASP Analog.Sig.Proc.&Digitalization
 
česky Z,ZK 5 2+2 Předmět není vypsán
A0B38APH Aplikace programovatelných hradlových polí česky KZ 5 1+3L Předmět je vypsán
AD4M38AVS Aplikace vestavných systémů
 
česky Z,ZK 6 14+6L Předmět není vypsán
A4M38AVS Aplikace vestavných systémů
 
česky Z,ZK 6 2+2L Předmět není vypsán
B4M38AVS Aplikace vestavných systémů česky Z,ZK 6 2p+2l Předmět je vypsán
BE4M38AVS Application of Embedded Systems Z,ZK 6 2p+2l Předmět je vypsán
AE8B38BAP Bachelor Project
 
Z 9 7s Předmět není vypsán
AE3B38BAP Bachelor Project
 
Z 20 28s Předmět není vypsán
AE0B38BAP Bachelor Project
 
Z 20 28s Předmět není vypsán
A0B38BAP Bakalářská práce
 
Z 20 28s Předmět není vypsán
AD0B38BAP Bakalářská práce
 
Z 20 28s Předmět není vypsán
A8B38BAP Bakalářská práce
 
Z 9 7s Předmět není vypsán
A3M38BP3 Bezpečnost práce v elektrotechnice 3
 
česky Z 0 2+2j Předmět není vypsán
B9M38BP3 Bezpečnost práce v elektrotechnice 3 česky Z 0 2+2j Předmět je vypsán
B3M38BP3 Bezpečnost práce v elektrotechnice 3 česky Z 0 2+2j Předmět je vypsán
A5M38BP3 Bezpečnost v elektrotechnice 3 česky Z 2+2j Předmět je vypsán
BE3B38OTE Circuit Technology
Jan Holub, Oldřich Slavata 
Z,ZK 4 2p+2l Předmět je vypsán
AE0B38OCP Circuits of Digital Instruments Z,ZK 5 2+2L Předmět je vypsán
BE4M38KRP Computer Communication Interfaces Z,ZK 6 2p+2l Předmět je vypsán
AE4M38KRP Computer Interfaces
 
Z,ZK 6 2+2c Předmět není vypsán
BE4B38PSI Computer Networks Z,ZK 4 2p+2l Předmět je vypsán
BEAM38KLS Construction of Medical Systems
 
Z,ZK 6 2+2L Předmět není vypsán
AE3M38SPD Data Acquisition and Transfer
 
Z,ZK 6 2+2L Předmět není vypsán
BE3M38SPD Data Acquisition and Transfer Z,ZK 6 2p+2l Předmět je vypsán
AE3M38DIT Diagnostics and Testing
 
Z,ZK 7 3+2L Předmět není vypsán
BE3M38DIT Diagnostics and Testing Z,ZK 7 3p+2l Předmět je vypsán
A3M38DIT Diagnostika a testování
 
česky Z,ZK 7 3+2L Předmět není vypsán
AD3M38DIT Diagnostika a testování
 
česky Z,ZK 7 21+6L Předmět není vypsán
B3M38DIT Diagnostika a testování česky Z,ZK 7 3p+2l Předmět je vypsán
AE3M38DIP Diploma Thesis
 
Z 25 36s Předmět není vypsán
AE0M38DIP Diploma Thesis
 
Z 25 36s Předmět není vypsán
A5M38DIP Diplomová práce
 
česky Z 25 36s Předmět není vypsán
A0M38DIP Diplomová práce
 
Z 25 36s Předmět není vypsán
AD0M38DIP Diplomová práce
 
Z 25 36s Předmět není vypsán
A5M99DIP Diplomová práce
 
česky Z 26 20s Předmět není vypsán
AD3B38DSY Distribuované systémy a počítačové sítě
 
česky Z,ZK 7 28+6L Předmět není vypsán
AD4B38DSP Distribuované systémy a počítačové sítě
 
česky Z,ZK 6 14+6L Předmět není vypsán
A3B38DSY Distribuované systémy a počítačové sítě česky Z,ZK 7 4+2L Předmět je vypsán
AE4B38DSP Distributed Systems and Computer Networks
 
Z,ZK 6 2+2L Předmět není vypsán
AE3B38DSY Distributed Systems and Computer Networks
 
Z,ZK 7 4+2L Předmět není vypsán
XP38EMC EMC distribuovaných systémů ZK 4 2+2c Předmět je vypsán
AE2B38EMB Electrical Measurements and Instrumentation Z,ZK 5 2+2L Předmět není vypsán
BE1B38EMA Electrical Measurements and Instrumentation KZ 5 2+2L Předmět je vypsán
BE2B38EMB Electrical Measurements and Instrumentation Z,ZK 5 2+2L Předmět je vypsán
AE1B38EMA Electrical Measurements and Instrumentation
 
KZ 5 2+2L Předmět není vypsán
AE8B38EME Electronic Measurements
 
KZ 4 2+1L Předmět není vypsán
BD5B38EMA Elektrická měření česky KZ 5 14+6L Předmět je vypsán
A2B38EMB Elektrická měření česky Z,ZK 5 2+2L Předmět je vypsán
B1B38EMA Elektrická měření česky KZ 5 2p+2l Předmět je vypsán
B2B38EMB Elektrická měření česky Z,ZK 4 2p+2l Předmět je vypsán
AD2B38EMB Elektrická měření
 
česky Z,ZK 5 14+6L Předmět není vypsán
AD1B38EMA Elektrická měření
 
česky KZ 5 14+6L Předmět není vypsán
A5M38BEM Elektromagnetická kompatibilita česky KZ 4 1+1L Předmět není vypsán
A8B38EME Elektronická měření česky KZ 4 2+1L Předmět je vypsán
AE4M38AVS Embedded Systems Application
 
Z,ZK 6 2+2L Předmět není vypsán
AE4B38NVS Embedded Systems Design
 
Z,ZK 6 2+2L Předmět není vypsán
BE9M38EML Experimental Methods in Aeronautics
 
KZ 4 3p+1l Předmět není vypsán
B9M38EML Experimentální metody v letectví a zkoušení letadel česky KZ 4 3p+1l Předmět není vypsán
AE0B38APH FPGA Applications KZ 5 1+3L Předmět je vypsán
A0B38GRP Grafické programování česky Z,ZK 5 1+3c Předmět není vypsán
AE3M38IND Individual Project KZ 10 3c Předmět není vypsán
AE3B38IND Individual Project KZ 7 3+8s Předmět není vypsán
A6M38IP Individuální projekt
 
Z 4 4c Předmět není vypsán
AE3B38PRT Instrumentation for Data Acqusition and Proces Control Z,ZK 6 2+2L Předmět je vypsán
BE9M38INA Integrated Modular Avionics Předmět je vypsán
BE3M38INA Integrated Modular Avionics Z,ZK 6 2p+2l Předmět je vypsán
B9M38INA Integrovaná avionika česky Z,ZK 6 2p+2l Předmět je vypsán
B3M38INA Integrovaná avionika česky Z,ZK 6 2p+2l Předmět je vypsán
B3B38KDS Komunikace a distribuované systémy česky Z,ZK 6 4p+2l Předmět je vypsán
A4M38KRP Komunikační rozhraní počítačů
 
česky Z,ZK 6 2+2c Předmět není vypsán
B4M38KRP Komunikační rozhraní počítačů česky Z,ZK 6 2p+2l Předmět je vypsán
AD4M38KRP Komunikační rozhraní počítačů
 
česky Z,ZK 6 14+6c Předmět není vypsán
A0M38KPL Konstrukce a pohony letadel
 
česky Z,ZK 4 2+2s Předmět není vypsán
BAM38KLS Konstrukce lékařských systémů česky Z,ZK 6 2+2L Předmět je vypsán
A6M38KLS Konstrukce lékařských systémů česky Z,ZK 5 2+2L Předmět je vypsán
A0M38KTE Kosmická technika a technologie
 
česky ZK 4 2+0 Předmět není vypsán
B3B38LPE Laboratoře průmyslové elektroniky a senzorů KZ 4 0p+4l Předmět je vypsán
A0B38LPT Letecká přístrojová technika
 
česky Z,ZK 5 2+2L Předmět není vypsán
B9M38LKS Letecké konstrukce a stavba letadel česky Z,ZK 5 3p+1c Předmět je vypsán
A0M38MAP Magnetické prvky a měření česky Z,ZK 5 2+2L Předmět není vypsán
XP38MPX Magnetismus v inženýrské praxi ZK 4 2+2c Předmět je vypsán
XP38MDR Metody digitalizace a rekonstrukce spojitých signálů ZK 4 2+2c Předmět je vypsán
XP38MPM Metody přesných měření elektrických veličin a zpracování výsledků měření ZK 4 2+2c Předmět je vypsán
A0M38MET Metrologie
 
česky Z,ZK 5 2+2L Předmět není vypsán
AE0M38MET Metrology
 
Z,ZK 5 2+2L Předmět není vypsán
AE3B38MMP Microprocessors and Microcontrollers in Instrumentation
 
Z,ZK 6 2+2L Předmět není vypsán
AD3B38MMP Mikroprocesory a mikrořadiče v přístrojové technice
 
česky Z,ZK 6 14+6L Předmět není vypsán
A3B38MMP Mikroprocesory a mikrořadiče v přístrojové technice česky Z,ZK 6 2+2L Předmět je vypsán
BE3M38MSE Modern Sensors Z,ZK 6 2p+2l Předmět je vypsán
AE8M38MS Modern Sensors
 
Z,ZK 5 2+2 Předmět není vypsán
AE3M38MSZ Modern Sensors and Signal Processing
 
Z,ZK 6 2+2L Předmět není vypsán
B3M38MSE Moderní senzory Z,ZK 6 2p+2l Předmět je vypsán
A8M38MS Moderní senzory česky Z,ZK 5 2+2L Předmět je vypsán
AD3M38MSZ Moderní senzory a zpracování informací
 
česky Z,ZK 6 14+6L Předmět není vypsán
A3M38MSZ Moderní senzory a zpracování informací
 
česky Z,ZK 6 2+2L Předmět není vypsán
XP38MMN Měření neelektrických veličin ZK 4 2+2c Předmět je vypsán
A5M38MEB Měření v budovách česky KZ 4 2+1L Předmět je vypsán
B4B38NVS Návrh vestavných systémů česky Z,ZK 6 2p+2l Předmět je vypsán
AD4B38NVS Návrh vestavěných systémů
 
česky Z,ZK 6 14+6L Předmět není vypsán
A0M38OSE Obrazové senzory
 
česky Z,ZK 5 2+2L Předmět není vypsán
B3B38OTE Obvodové techniky
Jan Holub, Oldřich Slavata, Josef Vedral 
česky Z,ZK 4 2p+2l Předmět je vypsán
A0B38OCP Obvody číslicových přístrojů
Jan Holub, Oldřich Slavata 
česky Z,ZK 5 2+2L Předmět není vypsán
A3M38PRS Palubní informační a řídicí systémy
 
česky Z,ZK 5 2+2L Předmět není vypsán
AD3M38PRS Palubní informační a řídicí systémy
 
česky Z,ZK 5 14+6L Předmět není vypsán
B9M38POL Pohony letadel česky Z,ZK 5 3p+1c Předmět je vypsán
X38PMS Počítačem řízené měřicí systémy
 
česky Z,ZK 4 2+2s Předmět není vypsán
B4B38PSI Počítačové sítě česky Z,ZK 4 2p+2l Předmět je vypsán
AE0B38PSM Programming Data Acquisition Systems
 
KZ 5 2+2c Předmět není vypsán
BE9M38PRM Project Management and Marketing
 
Z,ZK 2 2p+1c Předmět je vypsán
B3M38PRO Projekt
 
KZ 8 0+6 Předmět není vypsán
A5M99PR1 Projekt 1 česky Z 6 4c Předmět je vypsán
A5M99PR2 Projekt 2 česky Z 6 4c Předmět je vypsán
AD3B38IND Projekt individuální česky KZ 7 0+9s Předmět není vypsán
AD3M38IND Projekt individuální
 
česky KZ 10 9c Předmět není vypsán
A3M38IND Projekt individuální česky KZ 10 3c Předmět není vypsán
A3B38IND Projekt individuální česky KZ 7 0+3s Předmět je vypsán
B9M38PRM Projektové řízení a marketing česky Z,ZK 2 2p+1c Předmět je vypsán
B3M38PTY Práce v týmu
 
KZ 6 0+4 Předmět není vypsán
AD3M38TP1 Práce v týmu a její organizace
 
česky KZ 5 7+9L Předmět není vypsán
A3M38TP1 Práce v týmu a její organizace
 
česky KZ 5 1+3L Předmět není vypsán
XP38PUC Publikační činnost
 
ZK 2 Předmět není vypsán
AD3B38PRT Přístrojová technika
 
česky Z,ZK 6 14+6L Předmět není vypsán
B9M38PSL Přístrojové systémy letadel česky Z,ZK 6 2p+2l Předmět je vypsán
B3M38PSL Přístrojové systémy letadel česky Z,ZK 6 2p+2l Předmět je vypsán
XP38PSL Přístrojové systémy letadel ZK 4 2+2c Předmět je vypsán
AD3M38PSL Přístrojové systémy letadel a kosmických prostředků
 
česky Z,ZK 6 14+6L Předmět není vypsán
A3M38PSL Přístrojové systémy letadel a kosmických prostředků
 
česky Z,ZK 6 2+2L Předmět není vypsán
B3M38SPD Sběr a přenos dat česky Z,ZK 6 2p+2l Předmět je vypsán
AD7B38SPD Sběr a přenos dat
 
česky Z,ZK 5 14+6L Předmět není vypsán
A3M38SPD Sběr a přenos dat
 
česky Z,ZK 6 2+2L Předmět není vypsán
A5M38SPD Sběr a přenos dat česky KZ 4 3+1L Předmět je vypsán
AD3M38SPD Sběr a přenos dat
 
česky Z,ZK 6 14+6L Předmět není vypsán
B6B38PRO Semestrální projekt česky KZ 6 0+2s Předmět není vypsán
BD6B38PRO Semestrální projekt
 
česky KZ 6 2s Předmět není vypsán
AD7B38PRO Semestrální projekt
 
česky KZ 6 6s Předmět není vypsán
A7B38PRO Semestrální projekt
 
česky KZ 6 0+2s Předmět není vypsán
AE0B38SES Sensor Networks
 
Z,ZK 5 2+2L Předmět není vypsán
AE3B38SME Sensors and Measurement
 
Z,ZK 6 3+2L Předmět není vypsán
BE5B38SME Sensors and Measurement Z,ZK 6 4+2L Předmět je vypsán
BE3B38SME Sensors and Measurement Z,ZK 6 3+2L Předmět je vypsán
B3B38SME Senzory a měření česky Z,ZK 6 3p+2l Předmět je vypsán
AD3B38SME Senzory a měření
 
česky Z,ZK 6 21+6L Předmět není vypsán
XP38SSB Senzory a sběrnice ZK 4 2+2c Předmět je vypsán
A5M38SZS Senzory a sítě česky Z,ZK 4 2+1L Předmět je vypsán
AE0M38SPP Signal Processors in Practice
 
Z,ZK 5 2+2L Předmět není vypsán
AE4B38SVP Software or Research Project
 
KZ 6 KZ 6 Předmět není vypsán
A4M38SVP Softwarový nebo výzkumný projekt
 
česky KZ 6 3c KZ 6 3c Předmět není vypsán
A4B38SVP Softwarový nebo výzkumný projekt
 
KZ 6 3c KZ 6 3c Předmět není vypsán
XP38SYS Systémy pro měření, sběr a zpracování dat ZK 4 2+2c ZK 4 2+2c Předmět je vypsán
BE9M38TYP Team Project KZ 6 0p+6c Předmět je vypsán
AE3M38TP1 Team Project
 
KZ 5 1+3L Předmět není vypsán
B9M38TYP Týmový projekt česky KZ 6 0p+6c Předmět je vypsán
B3B38VSY Vestavné systémy česky Z,ZK 4 2p+2l Předmět je vypsán
B3M38VBM Videometrie a bezdotykové měření česky Z,ZK 6 2p+2l Předmět je vypsán
B9M38VBM Videometrie a bezdotykové měření
 
česky Z,ZK 4 2p+2l Předmět není vypsán
A3M38VBM Videometrie a bezkontaktní měření česky Z,ZK 6 2+2L Předmět není vypsán
AD3M38VBM Videometrie a bezkontaktní měření
 
česky Z,ZK 6 14+6L Předmět není vypsán
AE3M38VBM Videometry and Contactless Measurement
 
Z,ZK 6 2+2L Předmět není vypsán
BE9M38VBM Videometry and Contactless Measurement
 
Z,ZK 4 2p+2l Předmět není vypsán
BE3M38VBM Videometry and Contactless Measurement Z,ZK 6 2p+2l Předmět je vypsán
BE3M38VIN Virtual Instrumentation Z,ZK 6 2p+2l Předmět je vypsán
AE3M38VIP Virtual Instruments
 
Z,ZK 6 2+2L Předmět není vypsán
AE0M38VIP Virtual Instruments
 
Z,ZK 5 2+2L Předmět není vypsán
B3M38VIN Virtuální instrumentace česky Z,ZK 6 2p+2l Předmět je vypsán
AD3M38VIP Virtuální přístroje
 
česky Z,ZK 6 14+6L Předmět není vypsán
A3M38VIP Virtuální přístroje
 
česky Z,ZK 6 2+2c Předmět není vypsán
XP38VKP Vybrané kapitoly z přístrojové techniky ZK 4 2+2c Předmět je vypsán
XP38VKZ Vybrané kapitoly ze zpracování signálů v měřicí technice
 
ZK 4 2+2c Předmět není vypsán
XP38VDI Vybrané metody z diagnostiky ZK 4 2+2c Předmět je vypsán
AD3M38ZDS Zpracování a digitalizace analogových signálů
 
česky Z,ZK 6 14+6L Předmět není vypsán
A8M38ASP Zpracování a digitalizace analogových signálů česky Z,ZK 5 2+2L Předmět je vypsán
B3M38ZDS Zpracování a digitalizace analogových signálů česky Z,ZK 6 2p+2l Předmět je vypsán
A3M38ZDS Zpracování a digitalizace analogových signálů
 
česky Z,ZK 6 2+2L Předmět není vypsán
BD6B38ZPS Základy počítačových systémů česky Z,ZK 6 22+8 Předmět je vypsán
B6B38ZPS Základy počítačových systémů česky Z,ZK 6 3+3L Předmět je vypsán
AD7B38UOS Úvod do operačních systémů
 
česky Z,ZK 6 14+6c Předmět není vypsán
Platnost dat k 18. 2. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/katedra13138.html