Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

katedra měření

Zajišťované studijní plány

Zajišťované předměty

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
AE3M38PRS Airborne Monitoring and Control Systems
 
Z,ZK 5 2P+2L Předmět není vypsán
BE3M38PSL Aircraft Avionics Z,ZK 6 2P+2L Předmět je vypsán
BE9M38PSL Aircraft Avionics Z,ZK 6 2P+2L Předmět je vypsán
AE0B38LPT Aircraft Instrumentation
 
Z,ZK 5 2P+2L Předmět není vypsán
BE9M38POL Aircraft Propulsion
 
Z,ZK 5 3P+1C Předmět není vypsán
AE0M38KPL Aircraft Structure and Propulsion
 
Z,ZK 4 2P+2L Předmět není vypsán
BE9M38LKS Aircraft Structures and Materials
 
Z,ZK 5 3P+1C Předmět není vypsán
AE3M38PSL Aircraft and Spacecraft Instrumentation
 
Z,ZK 6 2P+2L Předmět není vypsán
AE3M38ZDS Analog Signal Processing and Digitalization
 
Z,ZK 6 2P+2L Předmět není vypsán
BE3M38ZDS Analog Signal Processing and Digitalization Z,ZK 6 2P+2L Předmět je vypsán
AE8M38ASP Analog.Sig.Proc.&Digitalization
 
česky Z,ZK 5 2P+2L Předmět není vypsán
A0B38APH Aplikace programovatelných hradlových polí česky KZ 5 1P+3L Předmět je vypsán
B4M38AVS Aplikace vestavných systémů
 
česky Z,ZK 6 2P+2L Předmět není vypsán
AD4M38AVS Aplikace vestavných systémů
 
česky Z,ZK 6 14P+6L Předmět není vypsán
A4M38AVS Aplikace vestavných systémů
 
česky Z,ZK 6 2P+2L Předmět není vypsán
BE4M38AVS Application of Embedded Systems
 
Z,ZK 6 2P+2L Předmět není vypsán
XP38ATM Automatizované systémy pro řízení procesů, měření, sběr a zpracování dat
 
česky Předmět není vypsán
AE3B38BAP Bachelor Project
 
Z 20 0P+28C Předmět není vypsán
AE8B38BAP Bachelor Project
 
Z 9 0P+7C Předmět není vypsán
AE0B38BAP Bachelor Project
 
Z 20 0P+28C Předmět není vypsán
A0B38BAP Bakalářská práce
 
Z 20 0P+28C Předmět není vypsán
AD0B38BAP Bakalářská práce
 
Z 20 0P+28C Předmět není vypsán
A8B38BAP Bakalářská práce
 
Z 9 0P+7C Předmět není vypsán
B3M38BP3 Bezpečnost práce v elektrotechnice 3 česky Z 0 2P+2C Předmět není vypsán
A3M38BP3 Bezpečnost práce v elektrotechnice 3
 
česky Z 0 2P+2C Předmět není vypsán
B9M38BP3 Bezpečnost práce v elektrotechnice 3 česky Z 0 2P+2C Předmět není vypsán
A5M38BP3 Bezpečnost v elektrotechnice 3 česky Z 2+2j Předmět není vypsán
BE3B38OTE Circuit Technology
 
Z,ZK 4 2P+2L Předmět není vypsán
AE0B38OCP Circuits of Digital Instruments
 
Z,ZK 5 2P+2L Předmět není vypsán
BE4M38KRP Computer Communication Interfaces Z,ZK 6 2P+2L Předmět je vypsán
AE4M38KRP Computer Interfaces
 
Z,ZK 6 2P+2C Předmět není vypsán
BE4B38PSI Computer Networks
 
Z,ZK 4 2P+2L Předmět není vypsán
BEAM38KLS Construction of Medical Systems
 
Z,ZK 6 2P+2L Předmět není vypsán
BE3M38SPD Data Acquisition and Transfer Z,ZK 6 2P+2L Předmět není vypsán
AE3M38SPD Data Acquisition and Transfer
 
Z,ZK 6 2P+2L Předmět není vypsán
AE3M38DIT Diagnostics and Testing
 
Z,ZK 7 3P+2L Předmět není vypsán
BE3M38DIT Diagnostics and Testing
 
Z,ZK 7 3P+2L Předmět není vypsán
A3M38DIT Diagnostika a testování
 
česky Z,ZK 7 3P+2L Předmět není vypsán
B3M38DIT Diagnostika a testování
 
česky Z,ZK 7 3P+2L Předmět není vypsán
AD3M38DIT Diagnostika a testování
 
česky Z,ZK 7 21P+6L Předmět není vypsán
AE0M38DIP Diploma Thesis
 
Z 25 0P+36C Předmět není vypsán
AE3M38DIP Diploma Thesis
 
Z 25 0P+36C Předmět není vypsán
A5M38DIP Diplomová práce
 
česky Z 25 0P+36C Předmět není vypsán
A0M38DIP Diplomová práce
 
Z 25 0P+36C Předmět není vypsán
AD0M38DIP Diplomová práce
 
Z 25 0P+36C Předmět není vypsán
A5M99DIP Diplomová práce
 
česky Z 26 0P+20C Předmět není vypsán
AD3B38DSY Distribuované systémy a počítačové sítě
 
česky Z,ZK 7 28P+6L Předmět není vypsán
A3B38DSY Distribuované systémy a počítačové sítě česky Z,ZK 7 4P+2L Předmět není vypsán
AD4B38DSP Distribuované systémy a počítačové sítě
 
česky Z,ZK 6 14P+6L Předmět není vypsán
AE4B38DSP Distributed Systems and Computer Networks
 
Z,ZK 6 2P+2L Předmět není vypsán
AE3B38DSY Distributed Systems and Computer Networks
 
Z,ZK 7 4P+2L Předmět není vypsán
XP38EMC EMC distribuovaných systémů
 
ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
AE1B38EMA Electrical Measurements and Instrumentation
 
KZ 5 2P+2L Předmět není vypsán
BE1B38EMA Electrical Measurements and Instrumentation
 
KZ 5 2P+2L Předmět není vypsán
BE2B38EMB Electrical Measurements and Instrumentation Z,ZK 5 2P+2L Předmět je vypsán
AE2B38EMB Electrical Measurements and Instrumentation
 
Z,ZK 5 2P+2L Předmět není vypsán
AE8B38EME Electronic Measurements
 
KZ 4 2P+1L Předmět není vypsán
AD1B38EMA Elektrická měření
 
česky KZ 5 14P+6L Předmět není vypsán
AD2B38EMB Elektrická měření
 
česky Z,ZK 5 14P+6L Předmět není vypsán
A2B38EMB Elektrická měření česky Z,ZK 5 2P+2L Předmět není vypsán
B2B38EMB Elektrická měření česky Z,ZK 4 2P+2L Předmět je vypsán
B1B38EMA Elektrická měření
 
česky KZ 5 2P+2L Předmět není vypsán
BD5B38EMA Elektrická měření
 
česky KZ 5 14P+6L Předmět není vypsán
A5M38BEM Elektromagnetická kompatibilita
 
česky KZ 4 1P+1L Předmět není vypsán
A8B38EME Elektronická měření
 
česky KZ 4 2P+1L Předmět není vypsán
AE4M38AVS Embedded Systems Application
 
Z,ZK 6 2P+2L Předmět není vypsán
AE4B38NVS Embedded Systems Design
 
Z,ZK 6 2P+2L Předmět není vypsán
BE9M38EML Experimental Methods in Aeronautics
 
KZ 4 3P+1L Předmět není vypsán
B9M38EML Experimentální metody v letectví a zkoušení letadel
 
česky KZ 4 3P+1L Předmět není vypsán
AE0B38APH FPGA Applications KZ 5 1P+3L Předmět je vypsán
A0B38GRP Grafické programování česky Z,ZK 5 1P+3C Předmět je vypsán
AE3M38IND Individual Project
 
KZ 10 0P+3C Předmět není vypsán
AE3B38IND Individual Project
 
KZ 7 3P+8C Předmět není vypsán
A6M38IP Individuální projekt
 
Z 4 0P+4C Předmět není vypsán
AE3B38PRT Instrumentation for Data Acqusition and Proces Control Z,ZK 6 2P+2L Předmět je vypsán
BE3M38INA Integrated Modular Avionics
 
Z,ZK 6 2P+2L Předmět není vypsán
BE9M38INA Integrated Modular Avionics
 
Předmět není vypsán
B9M38INA Integrovaná avionika
 
česky Z,ZK 6 2P+2L Předmět není vypsán
B3M38INA Integrovaná avionika
 
česky Z,ZK 6 2P+2L Předmět není vypsán
B3B38KDS Komunikace a distribuované systémy česky Z,ZK 6 4P+2L Předmět je vypsán
AD4M38KRP Komunikační rozhraní počítačů
 
česky Z,ZK 6 14P+6C Předmět není vypsán
A4M38KRP Komunikační rozhraní počítačů
 
česky Z,ZK 6 2P+2C Předmět není vypsán
B4M38KRP Komunikační rozhraní počítačů česky Z,ZK 6 2P+2L Předmět je vypsán
A0M38KPL Konstrukce a pohony letadel
 
česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
A6M38KLS Konstrukce lékařských systémů česky Z,ZK 5 2P+2L Předmět je vypsán
BAM38KLS Konstrukce lékařských systémů česky Z,ZK 6 2P+2L Předmět není vypsán
A0M38KTE Kosmická technika a technologie
 
česky ZK 4 2P+0C Předmět není vypsán
B3B38LPE Laboratoře průmyslové elektroniky a senzorů
 
KZ 4 0P+4L Předmět není vypsán
A0B38LPT Letecká přístrojová technika
 
česky Z,ZK 5 2+2L Předmět není vypsán
B9M38LKS Letecké konstrukce a stavba letadel česky Z,ZK 5 3P+1C Předmět je vypsán
A0M38MAP Magnetické prvky a měření
 
česky Z,ZK 5 2+2L Předmět není vypsán
XP38MPX Magnetismus v inženýrské praxi ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
XP38MDR Metody digitalizace a rekonstrukce spojitých signálů ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
XP38MPM Metody přesných měření elektrických veličin a zpracování výsledků měření ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
XP38MET Metrologie
 
česky Předmět není vypsán
A0M38MET Metrologie
 
česky Z,ZK 5 2+2L Předmět není vypsán
AE0M38MET Metrology
 
Z,ZK 5 2+2L Předmět není vypsán
AE3B38MMP Microprocessors and Microcontrollers in Instrumentation
 
Z,ZK 6 2P+2L Předmět není vypsán
A3B38MMP Mikroprocesory a mikrořadiče v přístrojové technice česky Z,ZK 6 2P+2L Předmět není vypsán
AD3B38MMP Mikroprocesory a mikrořadiče v přístrojové technice
 
česky Z,ZK 6 14P+6L Předmět není vypsán
AE8M38MS Modern Sensors
 
Z,ZK 5 2P+2L Předmět není vypsán
BE3M38MSE Modern Sensors Z,ZK 6 2P+2L Předmět je vypsán
AE3M38MSZ Modern Sensors and Signal Processing
 
Z,ZK 6 2P+2L Předmět není vypsán
A8M38MS Moderní senzory česky Z,ZK 5 2P+2L Předmět je vypsán
B3M38MSE Moderní senzory Z,ZK 6 2P+2L Předmět je vypsán
A3M38MSZ Moderní senzory a zpracování informací
 
česky Z,ZK 6 2P+2L Předmět není vypsán
AD3M38MSZ Moderní senzory a zpracování informací
 
česky Z,ZK 6 14P+6L Předmět není vypsán
XP38MMN Měření neelektrických veličin ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
A5M38MEB Měření v budovách česky KZ 4 2P+1L Předmět je vypsán
B4B38NVS Návrh vestavných systémů česky Z,ZK 6 2P+2L Předmět je vypsán
AD4B38NVS Návrh vestavěných systémů
 
česky Z,ZK 6 14P+6L Předmět není vypsán
A0M38OSE Obrazové senzory
 
česky Z,ZK 5 2P+2L Předmět není vypsán
B3B38OTE Obvodové techniky
 
česky Z,ZK 4 2P+2L Předmět není vypsán
A0B38OCP Obvody číslicových přístrojů
 
česky Z,ZK 5 2+2L Předmět není vypsán
A3M38PRS Palubní informační a řídicí systémy
 
česky Z,ZK 5 2P+2L Předmět není vypsán
AD3M38PRS Palubní informační a řídicí systémy
 
česky Z,ZK 5 14+6L Předmět není vypsán
B9M38POL Pohony letadel česky Z,ZK 5 3P+1C Předmět je vypsán
X38PMS Počítačem řízené měřicí systémy
 
česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
B4B38PSI Počítačové sítě
 
česky Z,ZK 4 2P+2L Předmět není vypsán
AE0B38PSM Programming Data Acquisition Systems
 
KZ 5 2P+2C Předmět není vypsán
BE9M38PRM Project Management and Marketing Z,ZK 2 2P+1C Předmět je vypsán
B3M38PRO Projekt
 
KZ 8 0P+6C Předmět není vypsán
A5M99PR1 Projekt 1 česky Z 6 0P+4C Předmět je vypsán
A5M99PR2 Projekt 2 česky Z 6 0P+4C Předmět je vypsán
A3B38IND Projekt individuální česky KZ 7 0P+3C Předmět není vypsán
A3M38IND Projekt individuální
 
česky KZ 10 0P+3C Předmět není vypsán
AD3B38IND Projekt individuální
 
česky KZ 7 0P+9C Předmět není vypsán
AD3M38IND Projekt individuální
 
česky KZ 10 0P+9C Předmět není vypsán
B9M38PRM Projektové řízení a marketing česky Z,ZK 2 2P+1C Předmět je vypsán
B3M38PTY Práce v týmu
 
KZ 6 0P+4C Předmět není vypsán
A3M38TP1 Práce v týmu a její organizace
 
česky KZ 5 1P+3L Předmět není vypsán
AD3M38TP1 Práce v týmu a její organizace
 
česky KZ 5 7P+9L Předmět není vypsán
XP38PUC Publikační činnost
 
ZK 2 Předmět není vypsán
AD3B38PRT Přístrojová technika
 
česky Z,ZK 6 14P+6L Předmět není vypsán
B9M38PSL Přístrojové systémy letadel česky Z,ZK 6 2P+2L Předmět je vypsán
XP38PSL Přístrojové systémy letadel ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
B3M38PSL Přístrojové systémy letadel česky Z,ZK 6 2P+2L Předmět je vypsán
AD3M38PSL Přístrojové systémy letadel a kosmických prostředků
 
česky Z,ZK 6 14P+6L Předmět není vypsán
A3M38PSL Přístrojové systémy letadel a kosmických prostředků
 
česky Z,ZK 6 2P+2L Předmět není vypsán
A5M38SPD Sběr a přenos dat
 
česky KZ 4 3P+1L Předmět není vypsán
AD3M38SPD Sběr a přenos dat
 
česky Z,ZK 6 14P+6L Předmět není vypsán
A3M38SPD Sběr a přenos dat
 
česky Z,ZK 6 2P+2L Předmět není vypsán
B3M38SPD Sběr a přenos dat česky Z,ZK 6 2P+2L Předmět je vypsán
AD7B38SPD Sběr a přenos dat
 
česky Z,ZK 5 14P+6L Předmět není vypsán
B6B38PRO Semestrální projekt
 
česky KZ 6 0P+2C Předmět není vypsán
BD6B38PRO Semestrální projekt
 
česky KZ 6 0P+2C Předmět není vypsán
AD7B38PRO Semestrální projekt
 
česky KZ 6 0P+6C Předmět není vypsán
A7B38PRO Semestrální projekt
 
česky KZ 6 0P+2C Předmět není vypsán
AE0B38SES Sensor Networks
 
Z,ZK 5 2P+2L Předmět není vypsán
BE5B38SME Sensors and Measurement Z,ZK 6 4P+2L Předmět je vypsán
AE3B38SME Sensors and Measurement
 
Z,ZK 6 3P+2L Předmět není vypsán
BE3B38SME Sensors and Measurement
 
Z,ZK 6 3+2L Předmět není vypsán
AD3B38SME Senzory a měření
 
česky Z,ZK 6 21P+6L Předmět není vypsán
B3B38SME Senzory a měření
 
česky Z,ZK 6 3P+2L Předmět není vypsán
XP38SSB Senzory a sběrnice ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
XP38SSA Senzory a sběrnice pro automobily
 
česky Předmět není vypsán
A5M38SZS Senzory a sítě česky Z,ZK 4 2P+1L Předmět je vypsán
AE0M38SPP Signal Processors in Practice
 
Z,ZK 5 2P+2L Předmět není vypsán
AE4B38SVP Software or Research Project
 
KZ 6 0P+3C KZ 6 0P+3C Předmět není vypsán
A4M38SVP Softwarový nebo výzkumný projekt
 
česky KZ 6 0P+3C KZ 6 0P+3C Předmět není vypsán
A4B38SVP Softwarový nebo výzkumný projekt
 
KZ 6 0P+3C KZ 6 0P+3C Předmět není vypsán
XP38SYS Systémy pro měření, sběr a zpracování dat ZK 4 2P+2C ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
BE9M38TYP Team Project
 
KZ 6 0P+6C Předmět není vypsán
AE3M38TP1 Team Project
 
KZ 5 1P+3L Předmět není vypsán
B9M38TYP Týmový projekt
 
česky KZ 6 0P+6C Předmět není vypsán
B3B38VSY Vestavné systémy česky Z,ZK 4 2P+2L Předmět je vypsán
B9M38VBM Videometrie a bezdotykové měření
 
česky Z,ZK 4 2P+2L Předmět není vypsán
B3M38VBM Videometrie a bezdotykové měření česky Z,ZK 6 2P+2L Předmět je vypsán
AD3M38VBM Videometrie a bezkontaktní měření
 
česky Z,ZK 6 14P+6L Předmět není vypsán
A3M38VBM Videometrie a bezkontaktní měření
 
česky Z,ZK 6 2P+2L Předmět není vypsán
AE3M38VBM Videometry and Contactless Measurement
 
Z,ZK 6 2P+2L Předmět není vypsán
BE9M38VBM Videometry and Contactless Measurement
 
Z,ZK 4 2P+2L Předmět není vypsán
BE3M38VBM Videometry and Contactless Measurement Z,ZK 6 2P+2L Předmět je vypsán
BE3M38VIN Virtual Instrumentation
 
Z,ZK 6 2P+2L Předmět není vypsán
AE3M38VIP Virtual Instruments
 
Z,ZK 6 2P+2L Předmět není vypsán
AE0M38VIP Virtual Instruments
 
Z,ZK 5 2P+2L Předmět není vypsán
B3M38VIN Virtuální instrumentace
 
česky Z,ZK 6 2P+2L Předmět není vypsán
A3M38VIP Virtuální přístroje
 
česky Z,ZK 6 2P+2C Předmět není vypsán
AD3M38VIP Virtuální přístroje
 
česky Z,ZK 6 14P+6L Předmět není vypsán
XP38VKP Vybrané kapitoly z přístrojové techniky ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
XP38VKZ Vybrané kapitoly ze zpracování signálů v měřicí technice
 
ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
XP38VDI Vybrané metody z diagnostiky
 
ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
A8M38ASP Zpracování a digitalizace analogových signálů česky Z,ZK 5 2P+2L Předmět je vypsán
B3M38ZDS Zpracování a digitalizace analogových signálů česky Z,ZK 6 2P+2L Předmět je vypsán
A3M38ZDS Zpracování a digitalizace analogových signálů
 
česky Z,ZK 6 2P+2L Předmět není vypsán
AD3M38ZDS Zpracování a digitalizace analogových signálů
 
česky Z,ZK 6 14P+6L Předmět není vypsán
BD6B38ZPS Základy počítačových systémů česky Z,ZK 6 22P+8C Předmět není vypsán
B6B38ZPS Základy počítačových systémů česky Z,ZK 6 3P+3L Předmět je vypsán
AD7B38UOS Úvod do operačních systémů
 
česky Z,ZK 6 14P+6C Předmět není vypsán
Platnost dat k 14. 10. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/katedra13138.html