Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Palubní informační a řídicí systémy

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
AD3M38PRS Z,ZK 5 14+6L česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra měření
Anotace:

Předmět je určen pro posluchače se zájmem o letecké a kosmické systémy. Obsahuje přehled současného stavu užívaných palubních informačních a řídicích systémů letounů a kosmických objektů, včetně systémů GPWS, INS, FADEC a EEC. Zaměřuje se na popis hierarchických struktur informačních a řídicích systémů civilních a vojenských letadel, raket a raketoplánů a vazeb mezi nimi. Přináší též informace o plně automatizovaném řízení a monitorování stavu letadlových a raketových motorů. Část předmětu se věnuje problematice trenažérů, simulátorů a bezpilotních prostředků. Poskytuje též základní informace o zbrojních systémech vojenských letadel a satelitů a jejich druzích.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Analogové a digitální palubní informační systémy a jejich hierarchické struktury

2. Principy a systémy pro zajištění spolehlivosti řídicích a informačních systémů a subsystémů

3. Metody a prostředky pro programování avionických systémů

4. Certifikace avionických systémů a jejich programového vybavení

5. Prostředky monitorování letadlových a kosmických systémů

6. Způsoby řízení leteckých motorů (FADEC, EEC atd.)

7. Metody a prostředky provozní a havarijní diagnostiky, palubní zapisovače a jejich záznamová média

8. Primární a sekundární displeje, jejich napojení na letové, navigační a radiolokační systémy, multifunkční systémy EFIS, ECAM, EICAS, systémy nebezpečného přiblížení k zemi (GPWS)

9. Inerciální navigační systémy - rozdělení, princip, senzory

10. Začlenění systému inerciální navigace do řídicích struktur letadel a kosmických objektů

11. Systémy bezpilotních prostředků a malých (sportovních) letadel

12. Systémy výcviku posádek, trenažéry a simulátory

13. Zbrojní a informační systémy vojenských letadel a satelitů

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

1. Davies M.: The standard handbook for aeronautical and astronautical engineers. McGRAW-HILL 2002

2. Fortescu P., Stark J., Swinerd G.: Spacecraft Systems Engineering. John Wiley&Sons, Ltd. 2003

3. Moir I., Seabridge A.: Aircraft systems. John Wiley&Sons, Ltd. 2008

4. Spitzer C. R.: Avionics development and implementation. CRC Press 2007

5. Lewis, Stevens.: Aircraft control and simulation. Willey New York, 1992.

6. McRuer, Ashkenas, Graham.: Aircraf dynamics and automatic control. Princeton University Press Princeton, 1990

7. Nelson, R., C.: Flight Stability and Automatic Control, McGraw-Hill, 1989, 1998 ISBN: 0-07-046273

8. CanAerospace - http://www.canaerospace.net/

9. MSDN - http://msdn.microsoft.com/

10. Simulace chování leteckých přístrojů - http://www.luizmonteiro.com/

Poznámka:

http://measure.feld.cvut.cz/groups/lis/edu_LeKS.php

Další informace:
http://measure.feld.cvut.cz/vyuka/predmety/magisterske/A3M38PRS
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 8. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1301006.html