Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Vybrané metody z diagnostiky

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
XP38VDI ZK 4 2P+2C česky
Přednášející:
Radislav Šmíd (gar.)
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra měření
Anotace:

Předmět rozvíjí přístupy a metody pro diagnostiku, detekci chyb a testování. Náplní předmětu jsou vybrané speciální diagnostické metody pro nedestruktivní testování materiálu a sledování technického stavu objektů, příslušné pokročilé metody zpracování signálů a automatického vyhodnocování.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Detekce chyb a diagnostické metody

2. Detekce chyb s použitím modelu signálu

3. Detekce chyb s použitím parity

4. Detekce chyb s použitím pozorovatele, odhadu a PCA

5. Kombinace metod pro detekci chyb

6. Detekce chyb s použitím interferenční metody

7. Representace znalostí v diagnostice

8. Monitorování stavu - pokročilá analýza signálu -

9. Monitorování stavu - přístrojové vybavení, M2M architektury

10. Monitorování stavu - edge computing

11. Nedestruktivní testování - pole

12. Nedestruktivní testování - vícekanálové zpracování a analýza signálu

13 Shrnutí

14. Rezerva

Osnova cvičení:

1. - 13. Individuální projekt - experimentální práce

14. Presentace výsledků, hodnocení zprávy.

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty s vybranými speciálními diagnostickými metodami pro nedestruktivní testování materiálu a sledování technického stavu objektů, s příslušnými pokročilými metodami zpracování signálů a automatického vyhodnocování.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Yan, Jihong. Machinery Prognostics and Prognosis Oriented Maintenance Management, John Wiley & Sons, Incorporated, 2015. ISBN: 978-1-118-63872-9

[2] Rafael Gouriveau, Kamal Medjaher, Noureddine Zerhouni. From Prognostics and Health Systems Management to Predictive Maintenance 1: Monitoring and Prognostics, Wiley-ISTE, Nov 2016. ISBN: 978-1-848-21937-3

Doporučená literatura:

[3] G. Vachtsevanos et al.: Intelligent Fault Diagnosis and Prognosis for Engineering Systems, John Wiley & Sons, Inc. 2006.

[4] R. Isermann: Fault-Diagnosis Systems, Springer Berlin Heidelberg 2006.

Poznámka:

doktor.studium

Další informace:
http://www.fel.cvut.cz/cz/education/bk/predmety/11/52/p11528804.html
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 31. 5. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11528804.html