Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Magnetické prvky a měření

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
A0M38MAP Z,ZK 5 2+2L česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra měření
Anotace:

Měření magnetického pole ve vzduchu, NMR. Typické magneticky měkké a magneticky tvrdé materiály. Měření vlastností magneticky měkkých a magneticky tvrdých materiálů. Stejnosměrně a střídavě magnetované magnetické

obvody, obvody s permanentním magnetem. Měřicí transformátory proudu a napětí, proudové komparátory. Zdroje magnetických polí. Magnetická stínění.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A0M38MAP

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Magnetismus - veličiny, jednotky, zákony

2. Měření magnetických polí ve vzduchu

3. Feromagnetické materiály - druhy, vlastnosti, způsoby magnetování

4. Feritové magnetické prvky, vlastnosti, použití

5. Měření vlastností magneticky měkkých materiálů při stejnosměrném magnetování

6. Měření vlastností magneticky měkkých materiálů při střídavém magnetování

7. Měření vlastností magneticky tvrdých materiálů

8. Měření dalších parametrů (Tc, koercivita, magnetické napětí)

9. Návrh malých síťových a pulsních transformátorů

10. Měřicí transformátory, proudové sondy a komparátory

11. Magnetické obvody s permanentním magnetem

12. Magnetické akční členy - elektromagnety, relé, krok. motory

13. Etalony magnetických veličin, magnetické stínění

Osnova cvičení:

1. Úvod do problematiky laboratorních měření

2. Měření účinků magnetického stínění ve stejnosměrném magnetickém poli

3. Měření účinků magnetického stínění ve střídavém magnetickém poli

4. Měření Curieova bodu feromagnetika

5. Stanovení parametrů mag. tvrdého materiálu

6. Určení a rozšíření kmitočtového pásma měřicích cívek

7. Měřicí systém pro magneticky tvrdé materiály

8. Měření komplexní permeability

9. Měření dynamické hysterezní smyčky

10. Výpočet a měření činitele rozptylu

11. Měření s koercimetrem Foersterova typu

12. Kalibrace elektronických fluxmetrů

13. Opakování, zápočty

Cíle studia:
Studijní materiály:

[1] Draxler, K., Kašpar, P., Ripka, P.: Magnetické prvky a měření. Skripta ČVUT FEL, Praha 2008 (3. vydání)

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6l

Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A0M38MAP
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 31. 5. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12603004.html