Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Metrology

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
AE0M38MET Z,ZK 5 2+2L anglicky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra měření
Anotace:

Po stručném vysvětlení úlohy nejdůležitějších tuzemských i zahraničních metrologických organizací a institucí je výklad zaměřen na problematiku jednotek fyzikálních veličin a možnosti jejich definování, realizace, uchovávání nebo reprodukce pomocí etalonů. Pozornost je dále věnována měřicím metodám a různým způsobům vyhodnocování a zvyšování přesnosti měření. Jsou popsány metody a prostředky použitelné při přesných měřeních aktivních i pasivních elektrických veličin.

Požadavky:

Doporučení: absolv. předmětu A2M01PMS

Osnova přednášek:

1. Úvod. Fyzikální veličiny a jejich jednotky. Mezinárodní soustava jednotek (SI).

2. Etalony elektrických veličin. Kvantové etalony napětí a odporu.

3. Thompsonův-Lampardův etalon kapacity. Etalony transferové a skupinové.

4. Měřicí metody.

5. Chyby přímých statických měření. Chyby systematické a náhodné. Allanova variance.

5. Chyby nepřímých měření, zákon šíření chyb měření.

7. Nejistoty měření. Zákon šíření nejistot.

8. Vyhodnocování nejistot metodou Monte Carlo.

9. Indukční poměrové prvky a optimalizace jejich metrologických parametrů.

10. Měření proudu. Proudové váhy, elektronický kilogram.

11. Napěťové kompenzátory. Měření napětí a výkonu v oblasti zvukových kmitočtů.

12. Měření aktivních elektrických veličin s nesinusovými průběhy.

13. Můstky pro měření odporu a kapacity. Koaxiální můstky.

Osnova cvičení:

1. Úvodní cvičení. Předpisy pro metrologické zkoušky měřicích přístrojů.

2. Kalibrace číslicových voltmetrů.

3. Kalibrace vícehodnotových měr elektrického odporu.

4. Vyšetřování vlivu potenciálu stínění na parametry kapacitních etalonů.

5. Charakterizace etalonů vlastní a vzájemné indukčnosti.

6. Termoelektrický transferový etalon.

7. Skupinový etalon napětí.

8. Thompsonův-Lampardův etalon kapacity.

9. Použití Hamonových transferových etalonů při přesných měřeních poměrů napětí.

10. Kalibrace indukčních děličů napětí.

11. Nejistoty měření (příklady výpočtu).

12. Návštěva Českého metrologického institutu.

13. Diskuze, zápočet.

Cíle studia:
Studijní materiály:

[1] Boháček, J.: Metrology. Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2013.

[2] Rabinovich, S. G.: Measurement Errors and Uncertainties: Theory and Practice. Springer, 2005.

[3] Evaluation of Measurement Data - Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement. Joint Committee for Guides in Metrology, 2008, http://www.bipm.org/utils/common/documents/jcgm/JCGM_100_2008_E.pdf.

[4] Evaluation of Measurement Data - Supplement 1 to the „ Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement“ - Propagation of Distributions Using a Monte Carlo Method. Joint Committee for Guides in Metrology, 2008,

http://www.bipm.org/utils/common/documents/jcgm/JCGM_101_2008_E.pdf.

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/AE0M38MET
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 10. 4. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12794004.html