Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Distributed Systems and Computer Networks

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
AE4B38DSP Z,ZK 6 2P+2L anglicky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra měření
Anotace:

Subject is devoted to principles and technologies of distributed systems (DS) and to their employment in typical applications. Physical layer media, analog and digital modulations, DS topologies, MAC methods, coding and cryptography basics are introduced. Widely used standard systems are then presented together with their features. Internet protocols are explained and internetworking approaches presented. Finally the typical industrial applications of distributed systems are introduced.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AE4B38DSP

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Introduction, basic terms definition, ISO/OSI model, layer functionality

2. Metallic, optic a wireless physical media, features and application parameters

3. Analog and digital modulations, principles, features and applications

4. MAC methods and their characteristics, data transfer types, channel capacity sharing, physical and logical topologies

5. Channel coding, error detection and correction coding, symmetric and asymmetric ciphering, digital signature

6. Computer networks (particularly IEEE 802.3), versions, active elements, deterministic scheduling

7. Industrial distributed systems (FF, CANopen, Profibus, ), specific features and applications

8. Wireless networks I (IEEE 802.11, IEEE 802.16)

9. Wireless networks II (IEEE 802.15, ZigBee, Bluetooth, RFID)

10. Networks and modems (PSTN, xDSL, GSM, PLC, cable, radio), parameters and applications

11. Internetworking, routing in local networks, data flow control methods

12. TCP/IP basics (ARP, RARP, DNS )

13. Session and presentation layer protocols

14. Distributed systems applications (data and communication networks, control systems, geographically distributed DAQ systems, vehicle and airplane networks), EMC

Osnova cvičení:

1. Introduction, safety in laboratory, presentation of laboratory tasks.

2. Modem communication

3. Frequency spectra of modulated signals.

4. Fiber optics parameters measurement.

5. Evaluation of EIA-485 based communication channel.

6. Modular optical telemetry system.

7. Digital modulations and protocols for wireless networks.

8. Wireless sensor network signal coverage prediction and verification.

9. Evaluation of CAN based distributed system.

10. Power line communication.

11. Simulation of communication channel in Matlab environment.

12. Evaluation of the ZigBee network.

13. Deterministic communication in Ethernet networks.

14. Evaluation, assessment.

Cíle studia:
Studijní materiály:

[1] Halsall, F.: Data Communications, Computer Networks and Open Systems, Adison Wesley 1996, ISBN 978-0201422931

[2] Elsenpeter, R.C.: Optical Networking, McGraw-Hill 2001, ISBN 978-0072193985

[3] Sohraby, K.: Wireless. Sensor Networks: Technology, Protocols and Applications, John Wiley & Sons 2007, ISBN 978-0471743002

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6l

Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/AE4B38DSP
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12821004.html