Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Měření neelektrických veličin

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
XP38MMN ZK 4 2P+2L česky
Přednášející:
Antonín Platil (gar.), Pavel Ripka (gar.)
Cvičící:
Antonín Platil (gar.), Pavel Ripka (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra měření
Anotace:

Konkrétní program předmětu bude přizpůsoben odborným zájmům přihlášených doktorandů.

Fyzikální principy senzorů. Měření teploty, tlaku, průtoku, polohy a parametrů pohybu a dalších fyzikálních veličin. Chemické senzory a analyzátory, biosenzory, detektory kovů a výbušnin. Nové typy obvodů pro zpracování výstupních signálů senzorů. Použití senzorů v průmyslu, dopravě a spotřební technice. Bezpečnostní a vojenské aplikace. Zásady konstrukce a technologie senzorů. Zpracování signálu v senzorových systémech, inteligentní senzory.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/XP38MMN

Požadavky:

Matematická analýza a fyzika v rozsahu bakalářského studia na FEL. Základy elektrotechniky a měřicí techniky.

Osnova přednášek:

Physical principles of sensors. Measurement of temperature, pressure, flow, movement, position and other physical quantities. Chemical sensors and analyzers, biosensors, metal detectors, detection of explosives. New types of signal conditioning circuits. Sensor Applications in industry, transport and consumer electronics. Security and military applications. Sensor design and technology. Signal processing in sensor systems, intelligent sensors.

Osnova cvičení:

Laboratory visits, seminars and practical training according the needs od registred students

Cíle studia:

Získat pokročilé znalosti v oblasti měření neelektrických veličin

Studijní materiály:

[1] Ripka, P., Tipek, A. eds.): Modular Courses on Modern Sensors.

BEN, Prague, ISBN 80-7300-129-2, 2003.

[2] Fraden, J.: Handbook of Modern Sensors. Springer, 3rd edition, ISBN 0-387-00750-4, 2004

[3] Ripka, P., Tipek, A. (ed.): Modern Sensors Handbook. ISTE 2007, ISBN 978-1-905209-66-8

Poznámka:

doktor.studium

Další informace:
https://maglab.fel.cvut.cz/
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 31. 5. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11528304.html