Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Embedded Systems Design

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
AE4B38NVS Z,ZK 6 2P+2L anglicky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra měření
Anotace:

The main aim of this subject is design of embeded systems using microcontrollers. It is mainly focused on 32-bit (alter. 8-bit) microcontrollers and DSP, supporting logic devices, external input/output devices and the other supporting devices.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Blocks of a embedded system

2. Microcontrollers, their peripherals, buses, digital signal processors

3. Microcontrollers used for laboratory experiments, interface, signals, timing

4. Logic devices, parameters, power consumption, grounding

5. Memories, RW-SRAM, FIFO, Duala ported, SDRAM, stucture, timing

6. Nonvolatile memories ROM, MASK ROM, EPROM, FLASH - NOR, NAND, memory cards

7. Input/output port, peripheral controllers interfacing (USAT, EThernet, CAN)

8. Interfacing - push buttons, keyboard, touch screen

9. Embedded system design - bus timing, CPU to memory and I/O interfacing

10. Dynamicaly controlled LED display, graphical LCD interfacing

11. Timers, input capture, output compare modul, PWM, driving of power outputs

12. Supervisory devices, watch dog, power supply for embedded system, battery powering

13. Cooperation of microcontrollers in an embedded system

14. Case study

Osnova cvičení:

1. Introduction, IDE for ARM Cortex M3 (STM32)

2. Compiling, debugging

3. Reading of input pins, push button interfacing, keyboard

4. Output port interfacing, LEDs and stepper motor driwing

5. Character LCD interfacing

6. Serial communication, use of a UART

7. Use of a SPI - Serial peripheral interface, input/output connecting

8. Inter integrated circuits bus - IIC, memory and supervisory device interfacing

9. Use of timers, input capture and output compare unit, PWM generation

10. Project specification design of a DAQ (data acquisition system), analysis

11. Project - solution: keyboard and LED interfacing + programs

12. Project - solution: use of a ADC, LCD interfacing + programs

13. Project - solution: program debugging

14. Project - final presentation, evaluation

Cíle studia:
Studijní materiály:

[1] Balch, M.: COMPLETE DIGITAL DESIGN. A Comprehensive Guide to Digital Electronics and Computer System Architecture, McGRAW-HILL,2004, ISBN: 978-0071409278

[2] Yiu, J.: The Definitive Guide to the ARM Cortex- M3. Elsevier, 2007, ISBN: 978-0-7506-8534-4

[3] Sloss, A., Symes, D.,Wright, Ch.: ARM System Developer's Guide, Elesevier 2004, ISBN 1-55860-874-5

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6l

Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/a4b38nvs http://measure.feld.cvut.cz/vyuka/predmety/A4B38NVS
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 20. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12821104.html