Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Elektrická měření

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
B2B38EMB Z,ZK 4 2P+2L česky
Korekvizita:
Předmět nesmí být zapsán současně s:
Elektrická měření (A2B38EMB)
Předmět je náhradou za:
Elektrická měření (A2B38EMB)
Přednášející:
Vladimír Haasz (gar.)
Cvičící:
Vladimír Haasz (gar.), Drahomíra Hejtmanová, František Mazánek, Martin Šimůnek
Předmět zajišťuje:
katedra měření
Anotace:

Na základě principu metod měření jednotlivých elektrických veličin je vysvětlena struktura a z ní vyplývající uživatelské vlastnosti a zásady používání měřicích přístrojů pro měření elektrických veličin (napětí, proud, výkon, frekvence, odpor, kapacita, indukčnost), a to i s ohledem na dosahovanou přesnost. Nedílnou součástí je i vysvětlení principu analogově číslicových a číslicově analogových převodníků a obvodů pro analogové předzpracování měřených veličin a signálů ze senzorů. Jsou vysvětleny i základní principy senzorů pro měření vybraných fyzikálních veličin. Toto doplňují základy magnetických měření, zdrojů měřicích signálů a problematika měřicích systémů.

Požadavky:

Znalosti z předmětů: Fyzika 1, Základy elektrických obvodů

Osnova přednášek:

1. Úvod, přesnost měření

2. Přístroje pro měření napětí a proudu

3. Měřicí převodníky elektrických veličin (1)

4. Měření kmitočtu a fázového rozdílu

5. Měření proudu, napětí a výkonu el. proudu

6., 7. Vzorkování a kvantování signálu, analogově-číslicové a číslicově-analogové převodníky, číslicové multimetry

8. Měření odporu, odporové teploměry a tenzometry

9. Měřicí převodníky elektrických veličin (2)

10. Měření impedancí a admitancí (R-L, C-G), kapacitní a indukčnostní senzory

11. Magnetická měření

12. Další měřicí přístroje

13. Optoelektrické senzory

14. Měřicí systémy

Osnova cvičení:

1. Měření analogovým osciloskopem + úvod

2. Kmitočtová závislost střídavých voltmetrů

3. Měření na napěťovém děliči

4. Měření malých proudů

5. Měřicí zesilovače

6. Vliv tvaru křivky na údaj měřicího přístroje

7. Měřicí usměrňovač

8. Měření výkonu jednofázové zátěže

9. Měření kmitočtu a doby periody čítačem

10. Demonstrace principu vzorkování

11. Číslicový osciloskop a generátor programovatelného průběhu

12. Měření malých odporů

13. Nevyvážený Wheatstoneův můstek

14. Číslicový měřič impedancí a admitancí

15. Měření amplitudové permeability

16. Číslicový měřicí systém se sběrnicí IEEE 488

17. Měření rozptylového magnetického pole transformátoru

Samostatná práce

Osnova laboratorních cvičení:

1. Úvod, bezpečnost práce, osciloskop - základní ovládání a měření

2. Kmitočtová závislost střídavých voltmetrů; měření na napěťovém děliči (chyba metody, odhad nejistoty)

3. Měření malých proudů; měřicí zesilovače

4. Vliv tvaru křivky na údaj měřicího přístroje; měřicí usměrňovač

5. Měření výkonu jednofázové zátěže; měření kmitočtu a doby periody čítačem

6. Demonstrace principu vzorkování; test I

7. Číslicový osciloskop a generátor programovatelného průběhu; měření malých odporů

8. Nevyvážený Wheatstoneův můstek - aplikace pro odporový snímač, test II

9. Číslicový měřič impedancí a admitancí

10. Měření amplitudové permeability; test III

11.

Číslicový měřicí systém se sběrnicí IEEE 488

12. Měření rozptylového magnetického pole transformátoru, test IV

13. Samostatná práce

14. Samostatná práce

Cíle studia:

Seznámit studenty s metodami měření elektrických, magnetických a vybraných dalších fyzikálních veličin, s principy používaných přístrojů a senzorů, a to včetně jejich správného používání a odhadu chyb.

Studijní materiály:

Literatura:

[1] Haasz, V. a kol.: Elektrická měření. Přístroje a metody (3. přepracované vydání). Monografie ČVUT, Česká technika - nakladatelství ČVUT, Praha 2018

[2] Kolektiv: Elektrická měření. Návody k laboratorním cvičením. Česká technika - nakladatelství ČVUT, Praha 2006

[3] Placko, D.: Fundamentals of Instrumentation and Measurement, ISTE 2007, ISBN 1 905209 39 8

[4] Northrop, R.B.: Introduction to Instrumentation and Measurements, CRC 2005, 0-8493-3773-9

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/course/view.php?id=2641
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost T2:C3-337
Haasz V.
11:00–12:30
(přednášková par. 1)
Dejvice
T2:C3-337
místnost T2:B3-75
Mazánek F.
12:45–14:15
(přednášková par. 1
paralelka 105)

Dejvice
Laboratoř
místnost T2:B3-75
Mazánek F.
14:30–16:00
(přednášková par. 1
paralelka 106)

Dejvice
Laboratoř
místnost T2:B3-76
Mazánek F.
12:45–14:15
(přednášková par. 1
paralelka 105)

Dejvice
Laboratoř EM
místnost T2:B3-76
Mazánek F.
14:30–16:00
(přednášková par. 1
paralelka 106)

Dejvice
Laboratoř EM
St
místnost T2:B3-75
Haasz V.
12:45–14:15
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice
Laboratoř
místnost T2:B3-75
Mazánek F.
16:15–17:45
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Dejvice
Laboratoř
místnost T2:B3-75
Mazánek F.
18:00–19:30
(přednášková par. 1
paralelka 103)

Dejvice
Laboratoř
místnost T2:B3-76
Haasz V.
12:45–14:15
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice
Laboratoř EM
místnost T2:B3-76
Mazánek F.
16:15–17:45
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Dejvice
Laboratoř EM
místnost T2:B3-76
Mazánek F.
18:00–19:30
(přednášková par. 1
paralelka 103)

Dejvice
Laboratoř EM
Čt
místnost T2:B3-75
Mazánek F.
14:30–16:00
(přednášková par. 1
paralelka 104)

Dejvice
Laboratoř
místnost T2:B3-75
Mazánek F.
16:15–17:45
(přednášková par. 1
paralelka 107)

Dejvice
Laboratoř
místnost T2:B3-76
Mazánek F.
14:30–16:00
(přednášková par. 1
paralelka 104)

Dejvice
Laboratoř EM
místnost T2:B3-76
Mazánek F.
16:15–17:45
(přednášková par. 1
paralelka 107)

Dejvice
Laboratoř EM

místnost T2:B3-75
Šimůnek M.
09:15–10:45
(přednášková par. 1
paralelka 108)

Dejvice
Laboratoř
místnost T2:B3-76
Šimůnek M.
09:15–10:45
(přednášková par. 1
paralelka 108)

Dejvice
Laboratoř EM
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 8. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4683406.html