Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Laboratoře průmyslové elektroniky a senzorů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
B3B38LPE KZ 4 0P+4L
Korekvizita:
Bezpečnost práce v elektrotechnice pro bakaláře (BEZB)
Základní školení BOZP (BEZZ)
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra měření
Anotace:

Cílem „Laboratoří“ je seznámit studenty hravou a interaktivní formou se základními bloky průmyslového senzorového systému - od vlastního senzoru přes obvody zpracování signálu, převod analogového signálu na digitální, jeho softwarové zpracování pomocí mikroprocesoru až po odeslání výsledků nadřazenému systému a jejich prezentaci uživateli v rámci konceptu „Internet of Things“.

Požadavky:

Chuť a motivace naučit se něco nového. Bude Vám poskytnuto zázemí, materiál, náměty, rady, ale bude na Vás něco vytvořit.

Prerekvizity předmětu - předpokládá se dřívější absolvování předmětů B3B36PRG „Programování v C“ a B3B31EPO „Elektronické prvky a obvody“ nebo ekvivalentních - to prakticky znamená základní znalost elektroniky a programování mikrokontrolérů v C/C++.

Osnova přednášek:

Těžištěm předmětu je práce v laboratoři, pravidelné přednášky nejsou plánovány, ale naopak se nevylučují mimořádné přednášky na související témata podané externími spolupracovníky z průmyslu.

Osnova cvičení:

Cvičení jsou koncipována tak, aby byla přínosem pro úplnného začátečníka stejně jako pro pokročilého vývojáře a programátora embedded zařízení. Bude možné projít harmonogram připravený pro studenty s minimem praktických zkušeností s elektronikou nebo se větší část semestru věnovat individualně nastaveným projektům (pro zkušené „bastlíře“).

Konkrétní harmonogram semestru - viz Moodle (v přípravě), v případě zájmu o podrobnější informace navštivte informační web předmětu.

V závěrečné fázi semestru (min. 4 týdny) budou všichni studenti pracovat na zvoleném individuálním projektu a tento prezentovat všem ostatním.

Cíle studia:

viz obsah předmětu

Studijní materiály:

https://embedded.fel.cvut.cz/kurzy/

www.st.com

www.mbed.org

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B3B38LPE
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 9. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4681706.html