Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Návrh vestavěných systémů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
AD4B38NVS Z,ZK 6 14P+6L česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra měření
Anotace:

Předmět je orientován na HW návrh vestavěných systémů s orientací na 32-bitové (příp. i 8-bitové) mikrořadiče (microcontroller) a signálové procesory. Jsou prezentovány procesory a mikrořadiče z hlediska návrhu

obvodu, dále potřebné podpůrné logické obvody a jejich spolupráce. Pozornost je věnována návrhu z hlediska správného časování spolupracujících obvodů a zamezení kolizních stavů. Programování není hlavním cílem, ale je na cvičeních pouze nástrojem pro prověření funkčnosti a chování daných bloků.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A4B38NVS

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Bloky vestavěného mikroprocesorového systému

2. Mikrořadiče pro vestavěné systémy, rozdělení podle výkonu a oblasti

použití, periférie na čipu, sběrnice, signálové procesory pro vestavěné aplikace

3. Mikrořadiče pro experimenty, vnitřní a vnější sběrnice, signály, jejich

časování

4. Logické obvody, vlastnosti, odběr, řády, rychlost z hlediska spolupráce

s mikroprocesorem, spolupráce rychlých logických obvodů, vedení, odrazy, zemnění, rozvody napájení, blokování

5. Paměti RW-SRAM, FIFO, dvoubranové, DRAM, SDRAM, struktura, signály a

časování z hlediska spolupráce

6. Pevné paměti, ROM, MAASK ROM, EPROM, FLASH typu NOR, NAND, paměťové

karty

7. Připojování vstupních a výstupních bran, periferních obvodů a vnějších řadičů (USART, USB, Ethernet, CAN,..) na sběrnici, připojování A/D a D/A převodníků

8. Připojení ovládacích prvků a dalších vstupů k mikrořadiči a vestavěnému

systému, kontaktní a kapacitní klávesnice, rotační ovladače, dotyková obrazovka

9. Návrh jádra vestavěného systému, kontrola časování sběrnic a spolupráce

CPU, paměti a V/V obvodu na sběrnici, návrh adresových dekodérů

10. Ovládání zobrazovacích prvků (LED, LCD), připojení řadiče grafického

LCD

11. Jednotky čítačů, systémy input capture, output compare, generace PWM,

čítání událostí, ovládání výkonových výstupů

12. Bloky pro zajištění spolehlivé funkce (dohlížecí obvody), napájení

vestavěného systému, napěťové úrovně, monitorování správného napájení, kontrola zařízení, chlazení, provoz z bateriového napájení

13. Spolupráce více procesorů a mikrořadičů ve vestavěném systému

14. Případová studie

Osnova cvičení:

1. Úvod, programové vybavení - IDE pro ARM Cortex M3 (STM32)

2. Překlad a ladění programu

3. Čtení vstupů, připojení tlačítek a klávesnice

4. Ovládání výstupních bran, buzení LED, ovládání krokového motorku

5. Připojení a ovládání znakového LCD zobrazovače

6. Sériová komunikace, využití obvodu UART

7. Sériové rozhraní SPI, připojení vstupů, výstupů a velkokapacitní sériové paměti Flash

8. Sériové rozhraní IIC bus, připojení paměti a monitorovacího obvodu

9. Použití čítačové jednotky, funkce „input capture“, „output compare“, generace PWM

10. Zadání samostatného projektu: Návrh systému pro sběr dat a monitorování; rozbor

11. Řešení projektu - připojení klávesnice a LED + programy

12. Řešení projektu - využití A/D převodníku, připojení LCD + programy

13. Řešení projektu - kontrola funkčnosti programu, odladění programu

14 Projekt - prezentace výsledného sytému, hodnocení

Cíle studia:
Studijní materiály:

1. Balch M.: COMPLETE DIGITAL DESIGN. A Comprehensive Guide to Digital Electronics

and Computer System Architecture. McGRAW-HILL,2004, ISBN: 978-0071409278

2. Yiu J.: The definitive Guide to the ARM Cortex- M3. Elsevier, 2007, ISBN: 978-0-7506-8534-4

3. Sloss A., Symes D., Wright, Ch.: ARM System Developer's Guide. Elesevier 2004, ISBN 1-55860-874-5

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6l

Další informace:
http://measure.feld.cvut.cz/vyuka/predmety/A4B38NVS
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 4. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1220706.html