Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Projekt 2

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
A5M99PR2 Z 6 0P+4C česky
Podmínkou zápisu předmětu je dřívější úspěšné absolvování předmětů:
Projekt 1 (MIBPRO1)Projekt 1 (MIBPRO1)
Přednášející:
Cvičící:
Pavel Mlejnek, Petr Kašpar (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra měření
Anotace:

Téma práce si student, vybere z nabídky témat, které vypíší odborné katedry.

Zadání „Projekt 2“ navazuje na „Projekt 1“ s vyšším stupněm obtížnosti.

Zadání projektu podléhá schválení fakultního garanta studia - tutora.

Výběr práce schvaluje tutor studenta.

Práce bude veřejně prezentována.

Požadavky:

Téma projektu je nutné předem dohodnout s vedoucím.

Osnova přednášek:

Jedná se o práci na projektu specifikovaném zadavatelem. Náplň práce je určena požadavky vedoucího práce.

Osnova cvičení:

Jedná se o práci na projektu specifikovaném zadavatelem. Náplň práce je určena požadavky vedoucího práce.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Studijní materiály dodá vedoucí projektu dle charakteru práce.

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A5M99PR2
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 11. 8. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1153106.html