Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Počítačem řízené měřicí systémy

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
X38PMS Z,ZK 4 2P+2C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra měření
Anotace:

Možnosti připojení měřicích přístrojů k počítači standardu IMB PC (včetně notebooků), jejich integrace do systémů řízených těmito počítači. Programování činnosti těchto systémů na uživatelské úrovni. Systémy na bázi měřicích modulů se standardizovaným rozhraním včetně virtuální instrumentace. Průmyslové distribuované systémy - základní informace. Porovnání jednotlivých druhů měřicích systémů, zásady pro jejich integraci, praktické aspekty návrhu. Cvičení jsou zaměřena na programování výše uvedených systémů s pomocí různých vývojových nástrojů.

Požadavky:

Znalost jazyka C

Osnova přednášek:

1. Měřicí systémy - přehled a základní vlastnosti jednotlivých typů

2. Sběrnice IEEE 488; standardy IEEE 488.1 a 488.2

3. SCPI - Standard Commands for Programmable Instruments

4. Systém přerušení (hlášení neočekávaných událostí nebo kritických stavů), sériové a paralelní hlášení

5. Propojení se sériovým přenosem dat (RS-232, USB, Ethernet)

6. Měřicí moduly se standardizovaným rozhraním - struktura a vlastnosti

7. Problémy spojené s aplikací měřicích modulů se stand. rozhraním - omezení při dynamických měřeních, vliv rušení

8. Programování systémů na bázi měřicích modulů

9. Příslušenství k měřicím modulům a jeho vlastnosti; přehled používaných standardizovaných rozhraní

10. Základní principy virtuálních měřicích přístrojů

11. Integrované vývojové systémy pro tvorbu měřicích aplikací

12. Grafická vývojová prostředí pro měření, sběr a zpracování dat

13. Distribuované měřicí systémy pro průmyslové aplikace - základní přehled

14. Porovnání jednotlivých druhů měřicích systémů, zásady pro jejich integraci, praktické aspekty návrhu

Osnova cvičení:

1. Seznámení s kartou GP-IB a používanými přístroji

2. Samostatná úloha: Naprogramování přístroje po sběrnici IEEE 488, přenos jednotlivých odměrů.

3. Samostatná úloha: Naprogramování přístroje po sběrnici IEEE 488, přenos jednotlivých odměrů.

4. Samostatná úloha: Využití stavových registrů pro indikaci mimořádných událostí.

5. Samostatná úloha: Přenos bloků dat.

6. Samostatná úloha: Dokončení a prezentace.

7. Připojení přístroje po sériové lince RS-232

8. Samostatná úloha: Systém na bázi zásuvných měřicích desek do PC - inicializace desky

9. Samostatná úloha: Systém na bázi ZMD do PC - měření stejnosměrných napětí

10. Samostatná úloha: Systém na bázi ZMD do PC - vícekanálová měření časově proměnných signálů

11. Samostatná úloha: Systém na bázi ZMD do PC - vícekanálová měření časově proměnných signálů

12. Samostatná úloha: Systém na bázi ZMD do PC - dokončení a prezentace

13. Vývojová prostředí LabWindows/CVI a HP VEE

14. Vývojová prostředí LabWindows/CVI a HP VEE

Cíle studia:
Studijní materiály:

1. Haasz, V., Roztočil, J., Novák, J.: Číslicové měřicí systémy. Vydavatelství ČVUT, Praha 2000

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14+4

Typ cvičení: l, p

Předmět je nabízen také v anglické verzi.

EL - Mgr.

http://pck338-48.feld.cvut.cz/vyuka.php

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 31. 5. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11598404.html