Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Sběr a přenos dat

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
A5M38SBD KZ 4 2P+1C česky
Přednášející:
Jiří Novák (gar.), Pavel Mlejnek
Cvičící:
Pavel Mlejnek
Předmět zajišťuje:
katedra měření
Anotace:

Kategorizace SBD. Metalické, optické a bezdrátové přenosové médium. Centralizované a distribuované SPD systémy. Model ISO/OSI. Propojování distribuovaných systémů. Základní prostředky SPD. Počítačové sítě v SPD systémech budov. Bezdrátové SPD systémy. Distribuované systémy řízení budov. Distribuované systémy sběru dat z měřičů médií. Systémy pro řízení osvětlení. Modemy (PSTN, GSM, PLC, rádiové).

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Kategorizace SPD (sběr a přenos dat) systémů, senzory a převodníky.

2. Metalické, optické a bezdrátové přenosové médium.

3. Centralizované a distribuované SPD systémy, inteligentní senzor.

4. Model ISO/OSI, sdílení kapacity kanálu.

5. Propojování distribuovaných systémů, modely Server-Klient, Producent-Konzument.

6. Základní prostředky SPD - analogová rozhraní, rozhraní EIA-232, EIA422, EIA-423, EIA-485.

7. Počítačové sítě v SPD systémech budov, specifické protokoly.

8. Bezdrátové SPD systémy - WiFi, ZigBee, RFID.

9. Distribuované systémy řízení budov - KNX/EIB.

10. Distribuované systémy řízení budov - BACnet.

11. Distribuované systémy sběru dat z měřičů médií - M-Bus.

12. Systémy pro řízení osvětlení - DALI.

13. Modemy (PSTN, GSM, PLC, rádiové), využití v SPD systémech.

14. Rezerva.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

[1] Kocourek, P., Novák, J.: Přenos informace, skriptum ČVUT FEL, 2006

[2] Merz, H., Hansemann, T., Hübner, Ch.: Automatizované systémy budov, Grada 2009

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost T2:A4-203b
Mlejnek P.
08:15–10:45
(přednášková par. 1)
Dejvice
Učebna
místnost T2:B3-61
Mlejnek P.
11:45–12:30
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice
Laboratoř SZ
Út
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 7. 8. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6129706.html