Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Technologie pro Smart Cities

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
B5M99SCT Z,ZK 4 2P+1C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra měření
Anotace:

Úvod do problematiky Smart Cities. Implementace a hodnocení Smart Cities. Měření a regulace v systémech budov. Energetika v městském prostředí. Doprava ve Smart City. Elektromobilita. Asistivní technologie. Bezpečnost a resilience. Urbanismus a veřejná prostranství. Cirkulární ekonomika a odpadové hospodářství, vodní hospodářství, recyklace. ICT – městské platformy, nástroje pro sběr a vizualizaci dat, energetický management. Senzorické sítě, technologie pro přenos dat, měření spotřeb, principy návrhu low-power. IoT – bezdrátové technologie pro přenos dat (sítě LoRaWAN, NB-IoT, SigFox) - exkurze.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Úvod do problematiky Smart Cities (úvod, vymezení pojmů, přístupy, historie)

2. Implementace a hodnocení Smart Cities (kriteria, hodnocení měst, pilotní projekty, městské inovace)

3. Měření a regulace v systémech budov (algoritmy regulace procesů a technologií, prediktivní regulace)

4. Energetika v městském prostředí (chytré sítě, využívání obnovitelných zdrojů, sdílení energie v rámci skupin budov, LDS)

5. Doprava ve Smart City (řízení dopravy, autonomní řízení, sdílená doprava, veřejná doprava)

6. Elektromobilita (základní parametry EV, důsledky pro energetiku budov, nabíjecí infrastruktura)

7. Asistivní technologie (domácí péče, telemedicína, tísňová péče, bezpečnostní systémy)

8. Bezpečnost a resilience (normy metodiky a statistické metody pro vyhodnocování bezpečnostních rizik)

9. Urbanismus a veřejná prostranství (inteligentní mobiliář, GIS, nástroje analýzy dat)

10. Cirkulární ekonomika a odpadové hospodářství, vodní hospodářství, recyklace

11. ICT – městské platformy, nástroje pro sběr a vizualizaci dat, energetický management

12. Senzorické sítě, technologie pro přenos dat, měření spotřeb, principy návrhu low-power

13. IoT – bezdrátové technologie pro přenos dat (sítě LoRaWAN, NB-IoT, SigFox) - exkurze

14. Rezerva

Osnova cvičení:

Bude včas upřesněna.

Cíle studia:
Studijní materiály:

[1] McClellan, S., Jimenez, J., Koutitas, G. (2018). Smart Cities: Applications, Technologies, Standards, and Driving Factors

[2] Angelakis, V., Tragos, E., Pöhls, H.C., Kapovits, A., Bassi, A. (2017). Designing, Developing, and Facilitating Smart Cities: Urban Design to IoT Solutions

[3] Rocco, P. & Fostola, R. (2016). Smart Energy in the Smart City: Urban Planning for a Sustainable Future

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 5. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6108606.html