Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Přístrojová technika

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
AD3B38PRT Z,ZK 6 14P+6L česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra měření
Anotace:

Předmět seznamuje studenty s principy a technickými prostředky sběru dat v laboratorním a průmyslovém prostředí. Pozornost je věnována hardwarovým i softwarovým aspektům integrace systémů pro měření, sběr dat a řízení procesů. Laboratorní výuka je koncipována zčásti formou klasických úloh, zčásti formou problémově orientovaných úloh v oblasti programování sběru a zpracování dat ze senzorů neelektrických veličin.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A3B38PRT

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Přístrojová technika a systémy sběru dat - úvod. Automatizace laboratorních experimentů. Standardy pro systémy sběru dat (IEEE 488.1, LXI)

2. Standardy pro programování systémů sběru dat (IEEE488.1 a 488.2, SCPI)

3. Standardy pro programování systémů sběru dat - pokračování (VXI Plug&Play, VISA, IVI).

4. OS pro systémy sběru dat. RT OS (LabVIEW RT, RTX), OS pro vestavěné (embedded) aplikace.

5. Možnosti vývoje aplikačních programů pro systémy sběru dat. Použití jazyka C/C++ (Win API, POSIX). Pokročilé techniky programování.

6. Integrované vývojové systémy pro tvorbu aplikačního SW. Použití textově a graficky orientovaných vývojových prostředí (LabVIEW, VEE, Matlab/Simulink).

7. Modulární systémy pro sběr dat, sériová rozhraní, bezdrátové měřicí moduly. Virtuální měřicí přístroje.

8. Vybrané přístroje pro laboratorní měřicí systémy. Generátory, zdroje, elektronické zátěže, analyzátory výkonu, osciloskopy.

9. Struktura multifunkčních měřicích modulů a jejich programování.

10. Připojení inteligentních senzorů k distribuovanému měřicímu systému.

11. Analogové obvody pro zpracování signálů ze senzorů. Rušení a jeho potlačování.

12. Digitalizace analogového signálu, vybrané A/D a D/A převodníky. Metody číslicového zpracování signálů.

13. Interpretace dat a metody zlepšení přesnosti měření. Linearizace, autokalibrace.

14. Integrace systému pro měření, sběr a zpracováni dat, praktické aspekty návrhu a realizace.

Osnova cvičení:

1. Seznámení s vývojovými prostředími (LabWindows, LabVIEW) pod OS WindowsXP a Linux (distribuce RedHat), kartou IEEE488 a používanými přístroji

2. Samostatná úloha č. 1: Naprogramování přístroje s rozhraním IEEE 488, RS-232, Ethernet nebo USB; základní techniky programování.

3. Samostatná úloha č. 1: Přenos jednotlivých odměrů.

4. Samostatná úloha č. 1: Využití stavových registrů pro indikaci událostí.

5. Samostatná úloha č. 1: Přenos bloků dat.

6. Samostatná úloha č. 1: Testování aplikace.

7. Prezentace úlohy č. 1.

8. Samostatná úloha č. 2: Systém na bázi PCI nebo PXI - inicializace desky, jednokanálové a vícekanálové měření stejnosměrných napětí.

9. Samostatná úloha č.2: Systém na bázi PCI nebo PXI - vícekanálová měření časově proměnných signálů.

10. Samostatná úloha č.2: Systém na bázi PCI nebo PXI - dokončení a prezentace

11. Samostatná úloha č. 3: Distribuovaný měřicí systém se sběrnicí RS-485, úvod.

12. Samostatná úloha č. 3: Distribuovaný měřicí systém se sběrnicí RS-485 - vývoj a ladění aplikace pro sběr dat pomocí modulů TEDIA nebo ADVANTECH.

13. Samostatná úloha č. 3: Distribuovaný měřicí systém se sběrnicí RS-485 - vývoj a ladění aplikace pro sběr dat pomocí modulů TEDIA - pokračování.

14. Samostatná úloha č. 3: Distribuovaný měřicí systém se sběrnicí RS-485 - dokončení a prezentace.

Cíle studia:
Studijní materiály:

[1] J. Park, S. Mackay: Practical Data Acquisition for Instrumentation and Control Systems. Newnes 2003, ISBN: 978-0750657969

[2] R.B. Northrop: Introduction to Instrumentation and Measurements. CRC 2005, ISBN: 978-0849337734

[3] H.R. Taylor: Data Acquisition for Sensor Systems. Springer 1997, ISBN: 978-0-412-78560-3

[4] V. Haasz, J. Roztočil, J. Novák: Číslicové měřicí systémy. ČVUT, 2000, ISBN 80-01-02219-6.

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6l

Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A3B38PRT
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 7. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1214106.html