Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Senzory a měření

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
B3B38SME Z,ZK 6 3P+2L česky
Korekvizita:
Bezpečnost práce v elektrotechnice pro bakaláře (BEZB)
Základní školení BOZP (BEZZ)
Podmínkou zápisu předmětu je, že student získal v předchozích semestrech zápočet z následujících předmětů:
Fyzika 1 (B3B02FY1)
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra měření
Anotace:

Základní obvody a přístroje pro měření elektrických veličin, A/D a D/A převodníky, senzory se zaměřením na robotiku a automatizaci, inteligentní senzory, metody snižování nejistot.

Požadavky:

Matematická analýza, základy fyziky

Osnova přednášek:

V přednáškách se probírají následující témata:

1. Vzorkování, kvantování, A/D převodníky, číslicový osciloskop.

2. Měření napětí, proudu a kmitočtu. Čítač, měření fáze. Chyby a nejistoty (opak.).

3. Měření efektivní hodnoty, výkonu a spotřeby energie.

4. Kontaktní senzory teploty a jejich měřicí obvody. Měření malých napětí a odporu.

5. Magnetické senzory, magnetická měření. Transformátor napěťový a proudový. Bezkontaktní senzory el. proudu.

6. Kapacitní a indukční senzory. Měření impedancí.

7. Měření lineární a úhlové polohy. Optoelektronické a ultrazvukové senzory.

8. Senzory a převodníky pro měření rychlosti, zrychlení a vibrací.

9. Měření teploty.

10. Měření síly, tlaku, hladiny a průtoku.

11. Chemické senzory.

12. Měřicí systémy a senzorové sítě. Logický analyzátor.

13. Další měřicí přístroje a etalony.

14. Opakování, řešení příkladů.

Na přednáškách se řeší vzorové příklady.

Osnova cvičení:

Cvičení mají výhradně laboratorní charakter. Během nich si studenti vyzkouší sestavit základní měřicí obvody pro významné typy senzorů, změřit jejich charakteristiky a spočítat nejistoty měření. Naučí se také ovládat základní měřicí přístroje. Měří se následující úlohy:

Termočlánek, měření jeho napětí, kompenzace teploty srovnávacího konce. Měření na spínaném obvodu. Vliv tvaru křivky na údaj měřicího přístroje, souvislost s kmitočtovou závislostí, spektrum. Optický senzor polohy. A/D převodník s postupnou aproximací. Senzory elektrického proudu. Měření výkonu. Měření lineárního posuvu. Kapacitní hladinoměr, měření impedancí. Měření síly tenzometrickým můstkem. Měření na transformátorech (rozptylové magnetické pole, dynamická hyst. smyčka, amplitudová permeabilita). Odporový snímač teploty, měřicí systém. Senzory pro měření tlaku.

Cíle studia:

Získat znalosti a dovednosti v oblasti měřicí a senzorové techniky.

Studijní materiály:

materiály na https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B3B38SME

[1] Ripka, P., Ďaďo, S., Kreidl, M., Novák, J.: Senzory (opr. dotisk). Skripta ČVUT FEL, Praha 2007

[2] Haasz, V., Sedláček, M.: Elektrická měření. Přístroje a metody. ČVUT, Praha 2003 (2. vydání)

Další literatura:

1. Placko D.: Fundamentals of Instrumentation and Measurement, ISTE 2007

2. Ripka, P., Tipek, A.(ed.): Modern Sensors Handbook. (20 ks brožované edice v knihovně ČVUT.)

3. Northrop, R.B.: Introduction to Instrumentation and Measurements. CRC 2005, ISBN 0-8493-3773-9

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B3B38SME
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 10. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4638506.html