Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

EMC distribuovaných systémů

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
XP38EMC ZK 4 2P+2C česky
Přednášející:
Jan Holub (gar.)
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra měření
Anotace:

Elektromagnetická kompatibilita, základní pojmy, měření elektromagnetických emisí a imisí. Normy EN 61000-x-x. Modelování rušivých signálů. Stanovení odolnosti měřicího systému a jeho ochrana před elektromag. rušením. EMC měřicích systémů v laboratorních a průmyslových podmínkách. Návrh měřicích systémů z hlediska EMC. EMC a EMI analogových částí systémů. Rušivé signály v komunikační cestě distribuovaných systémů. Metody měření odolnosti modulů a přístrojů podle normy EN 61000-4-X.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/XP38EMC

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

[1] Vaculíková, P., Vaculík, E.: Elektromagnetická kompatibilita elektrotechnických systémů. GRADA 1998, ISBN 80-7169-568-8

[2] V. Prasad Kodali: Engineering Electromagnetic Compatibility. IEEE Press 2006, ISBN 0-7803-4743-9

[3] M. I. Montrose, E. M. Nakauchi: Testing for EMC Compliance. IEEE Press 2004, ISBN 0-471-43308-X

[4] C. R. Paul: Introduction to Electromagnetic Compatibility. Wilay Intresience 2006, ISBN-10:0-471-75500-1

Poznámka:

doktor.studium

Další informace:
https://www.fel.cvut.cz/cz/education/bk/predmety/11/52/p11528104.html
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 31. 5. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11528104.html