Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Metody digitalizace a rekonstrukce spojitých signálů

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
XP38MDR ZK 4 2P+2C česky
Přednášející:
Josef Vedral (gar.)
Cvičící:
Josef Vedral (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra měření
Anotace:

Náplní předmětu je detailní popis metod zpracování a digitalizace analogových signálů v měřicí technice. Týká se to zejména oblasti zvýšení rozlišitelnosti digitalizátorů rozmítacími signály a metod k určení jejich metrologických parametrů s použitím spojitých a diskrétních integrálních transformací a jejich aplikací. Důraz je kladen na popis metod potlačení rušivých signálů, metod umožňující dosažení vysokých metrologických parametrů digitalizátorů spojitých signálů a určení jejich dynamických a šumových vlastností.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Typy měřených signálů

2. Zpracování malých signálů

3. Zpracování rychlých signálů

4. Zpracování signálů s využitím synchronní detekce

5. Metody nelineárního zpracování signálů

6. Zpracování neharmonických signálů

7. Galvanické oddělení

8. Filtrace

9. Pokročilé metody vzorkování

10. Pokročilé metody kvantování

11. Digitalizace s vysokou vzorkovací rychlostí

12. Digitalizace s vysokým rozlišením

13. Rekonstrukce analogového signálu

14. Měření dynamických parametrů digitalizátorů - testování digitalizátorů v časové, kmitočtové a amplitudové oblasti.

Osnova cvičení:

1. Charakteristiky signálu v časové a frekvenční oblasti

2. Zpracování malých signálů

3. Zpracování rychlých signálů

4. Zpracování signálů s využitím synchronní detekce

5. Zpracování neharmonických signálů

6. Filtrace

12. Digitalizace s vysokým rozlišením

13. Rekonstrukce analogového signálu

9. Projekt - návrh a realizace měřicího řetězce pro předzpracování a digitalizaci signálů

10. Projekt – část předzpracování analogového signálu

11. Projekt - část digitalizace analogového signálu

12. Projekt – část verifikace vlastností měřicího řetězce

13. Presentace výsledků projektu

14. Presentace výsledků projektu

Cíle studia:

Rozšířit znalosti doktorandů o nestandardní metody předzpracování a digitalizace analogových signálů v měřicí technice s cílem dosáhnout vysoké přesnosti a efektivního potlačení rušivých signálů.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

1.FERNANDEZ-CANQUE, Hernando. Analog Electronics Applications: Fundamentals of Design and Analysis, Florida: CRC Press. 2016. ISBN: 978-1498714952

2.STEPHAN, Karl. Analog and Mixed-Signal Electronics, 1.vydání. San Francisco: Wiley. 2015, ISBN: 978-1118782668

3.PELGROM, Marcel. Analog-to-Digital Conversion. Stuttgart: Springer, 2017. ISBN 978-1-4614-1371-4

Doporučená literatura:

1.Tietze, S., Electronic Circuits. Springer - Handbook for Design and Application. Springer 2008. ISBN: 978-3-540-78655-9.

2.CLAYTON, George. Operational Amplifiers, Amsterdam: Elsevier. 2013. ISBN: 978-1483135557

Poznámka:

doktor.studium

Další informace:
https://www.fel.cvut.cz/cz/education/bk/predmety/11/52/p11528204.html
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 11. 8. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11528204.html