Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Projekt 1

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
A5M99PR1 Z 6 0P+4C česky
Přednášející:
Cvičící:
Pavel Mlejnek, Petr Kašpar (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra měření
Anotace:

Téma práce si student, vybere z nabídky témat, které vypíší odborné katedry.

Na vypisovaná témata v „Projektu 1“ navazují témata „Projektu 2“ s vyšším stupněm obtížnosti.

Zadání projektu podléhá schválení fakultního garanta nebo tutora.Výběr práce schvaluje tutor studenta.

Práce bude veřejně prezentována.

Požadavky:

Téma projektu je nutné předem dohodnout s vedoucím.

Osnova přednášek:

Jedná se o práci na projektu specifikovaném zadavatelem. Náplň práce je určena požadavky vedoucího práce.

Osnova cvičení:

Jedná se o práci na projektu specifikovaném zadavatelem. Náplň práce je určena požadavky vedoucího práce.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Studijní materiály dodá vedoucí projektu dle charakteru práce.

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/course/view.php?id=746
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 27. 2. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1153006.html