Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Zpracování a digitalizace analogových signálů

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
B3M38ZDS Z,ZK 6 2P+2L česky
Korekvizita:
Přednášející:
Josef Vedral (gar.), Jan Holub (gar.)
Cvičící:
Josef Vedral (gar.), Jan Holub (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra měření
Anotace:
Požadavky:
Osnova přednášek:

1.Typy a vlastnosti operačních zesilovačů, teorie záporné zpětné vazby

2.Zesilovače napětí, proudu, rozdílové, přístrojové, integrační, nábojové, izolační zesilovače

3.Metody zpracování signálů odporových, kapacitních a indukčnostních snímačů, synchronní detekce

4.Zpracování signálů odporových, termočlánkových a polovodičových snímačů teploty

5.Metody nelineárního zpracování signálů, komprese a expanze signálů

6.Metody zpracování neharmonických signálů, převodníky střední, efektivní a maximální hodnoty

7.Kmitočtová filtrace signálů, spojité pasivní a aktivní filtry, spínané filtry

8.Přepínání a vzorkování analogových signálů, referenční zdroje napětí a proudu

9.Digitalizace rychlých signálů, vzorkování, kvantování, korekce chyb digitalizátorů

10.Digitalizace signálů s vysokou rozlišitelností zvýšení rozlišitelnosti digitalizátorů, potlačení sériového rušení

11.Rekonstrukce spojitých signálů, aproximace signálů, přímá číslicová syntéza

12.Spektrální analýza periodických a neperiodických signálů, okénkování

13.Testování digitalizátorů v časové, kmitočtové a amplitudové oblasti

14.Technika obvodového návrhu digitalizátorů, zemnění, stínění, potlačení šumu

Osnova cvičení:

1.Statické, dynamické a šumové vlastnosti zesilovačů napětí a proudu

2.Zpracování signálů z odporových můstků, přístrojové zesilovače

3.Zpracování signálů z kapacitních snímačů, synchronní detekce

4.Zpracování signálů z odporových a polovodičových snímačů teploty

5.Návrh analogových filtrů DP, HP, PP, PZ, univerzálního filtru

6.Přepínání a vzorkování signálů

7.Logaritmické, exponenciální zesilovače, analogové násobičky

8.Převodníky střední, efektivní a maximální hodnoty

9.Digitalizace signálů, vzorkování, kvantování, odstup signál šum

10.Rekonstrukce signálů, přímá číslicová syntéza

11.Projekt - zadání typu a parametrů měřicího řetězce

12.Projekt - řešení analogové části měřicího řetězce

13.Projekt - řešení digitalizace signálu

14.Vyhodnocení dosažených výsledků, zápočet

Samostatný projekt v rozsahu 8 hodin.

Cíle studia:
Studijní materiály:

[1] Vedral, J., Fischer, J.: Elektronické obvody pro měřicí techniku. ČVUT 2004, ISBN 80-01-02966-2. (174 výtisků)

[2] Ramón Pallás-Areny, John G. Webster: Sensors and Signal Conditioning, Second Edition, John Wiley & Sons, Limited, 2006, ISBN: 0470054573, 9780470054574.

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B3M38ZDS
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost T2:A3-316
Vedral J.
12:45–14:15
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice
Laboratoř ZS
místnost T2:A3-316
Vedral J.
16:15–17:45
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Dejvice
Laboratoř ZS
místnost T2:C2-82
Vedral J.
14:30–16:00
(přednášková par. 1)
Dejvice
T2:C2-82
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 8. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4683106.html