Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

institut veřejné správy a regionálních studií

Zajišťované předměty

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
G65E3101 City Competitiveness anglicky ZK 3 2P+0C Předmět je vypsán
U88E0103 Czech history and culture
 
anglicky Předmět není vypsán
U65C6101 Dotační management
 
česky ZK 3 2P+0C Předmět není vypsán
G65C9909 Ekonomické nástroje udržitelnosti
 
česky ZK 3 2P+0C Předmět není vypsán
G65C0202 Environmentální aspekty regionálního rozvoje
 
česky Předmět není vypsán
G65E4101 European Union and Regional Policy anglicky Předmět je vypsán
G65C9907 Fungování, organizace a legislativa veřejné správy
 
česky Předmět není vypsán
G65C0101 Konkurenceschopnost měst
 
česky Předmět není vypsán
G65C0301 Korporátní právo
 
česky ZK 3 2P+0C Předmět není vypsán
U65C5301 Pracovní právo česky Předmět je vypsán
G65C9917 Programování a projektování v ČR a EU
 
česky Předmět není vypsán
U65C6301 Právní aspekty ochrany spotřebitele česky Předmět je vypsán
U65C3301 Právo česky Předmět je vypsán
U65C2301 Právo
 
česky ZK 3 2P+0C Předmět není vypsán
U65C9902 Právo a podnikání 2
 
česky Předmět není vypsán
K65C0103 Public Relations Předmět je vypsán
G65C0103 Public Relations Předmět je vypsán
G65E2301 Regional Development and Planning anglicky Z,ZK 6 2P+2C Z,ZK 6 2P+2C Předmět je vypsán
G65C9906 Smart Cities and Regions
 
česky Předmět není vypsán
G65E1301 Smart Cities and Regions anglicky Předmět je vypsán
G77C0004 Technologie pro Smart Cities česky ZK 3 2P+0C ZK 3 2P+0C Předmět je vypsán
K77C0004 Technologie pro Smart Cities česky Předmět je vypsán
G65C0201 Územní management česky Předmět je vypsán
G65C0102 Řízení a rozhodování ve veřejné správě
 
česky ZK 3 2P+0C Předmět není vypsán
U65C0301 Školské zákony v praxi česky Předmět je vypsán
Platnost dat k 18. 8. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/katedra32165.html