Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

institut veřejné správy a regionálních studií

Zajišťované předměty

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
32ME-P-BLRS-01 Business Legal Relations – National and International Perspective anglicky Předmět je vypsán
32ME-P-CHIN-01 China's Innovations and Global Influence anglicky Předmět je vypsán
G65E3101 City Competitiveness
 
anglicky ZK 3 2P+0C Předmět není vypsán
32ME-P-CICO-01 City Competitiveness anglicky Předmět je vypsán
32ME-P-CLCH-01 Climate Change Causalities anglicky Předmět je vypsán
U88E0103 Czech history and culture
 
anglicky Předmět není vypsán
32MC-P-VLAD-01 Dobré vládnutí ve veřejném sektoru česky Předmět je vypsán
U65C6101 Dotační management
 
česky ZK 3 2P+0C Předmět není vypsán
G65C9909 Ekonomické nástroje udržitelnosti
 
česky ZK 3 2P+0C Předmět není vypsán
G65C0202 Environmentální aspekty regionálního rozvoje
 
česky Předmět není vypsán
32MC-K-ENAR-01 Environmentální aspekty regionálního rozvoje česky Předmět je vypsán
32MC-P-ENAR-01 Environmentální aspekty regionálního rozvoje česky Předmět je vypsán
G65E4101 European Union and Regional Policy
 
anglicky Předmět není vypsán
32ME-P-EUPO-01 European Union and Regional Policy anglicky Předmět je vypsán
32MC-P-FIPR-01 Finanční právo česky Předmět je vypsán
G65C9907 Fungování, organizace a legislativa veřejné správy
 
česky Předmět není vypsán
32BE-P-INPL-01 Innovation Policies anglicky Předmět je vypsán
G65C0101 Konkurenceschopnost měst
 
česky Předmět není vypsán
G65C0301 Korporátní právo
 
česky ZK 3 2P+0C Předmět není vypsán
32BC-P-PRAP-01 Pracovní právo česky Předmět je vypsán
U65C5301 Pracovní právo
 
česky Předmět není vypsán
32BE-P-PLAW-01 Principles of Law anglicky Předmět je vypsán
32ME-P-PSUS-01 Principles of Sustainability anglicky Předmět je vypsán
G65C9917 Programování a projektování v ČR a EU
 
česky Předmět není vypsán
U65C6301 Právní aspekty ochrany spotřebitele
 
česky Předmět není vypsán
32BC-P-PAOS-01 Právní aspekty ochrany spotřebitele česky Předmět je vypsán
32BC-P-PRAV-01 Právo česky Předmět je vypsán
U65C3301 Právo
 
česky Předmět není vypsán
U65C2301 Právo
 
česky ZK 3 2P+0C Předmět není vypsán
U65C9902 Právo a podnikání 2
 
česky Předmět není vypsán
K65C0103 Public Relations
 
Předmět není vypsán
32MC-K-PBRL-01 Public Relations česky Předmět je vypsán
G65C0103 Public Relations
 
Předmět není vypsán
G65E2301 Regional Development and Planning
 
anglicky Z,ZK 6 2P+2C Z,ZK 6 2P+2C Předmět není vypsán
32ME-P-RDPL-01 Regional Development and Planning anglicky Předmět je vypsán
32ME-P-RGIS-01 Regional Studies
 
anglicky Předmět není vypsán
32MC-K-RGIS-01 Regionalistika česky Předmět je vypsán
32MC-P-RGIS-01 Regionalistika česky Předmět je vypsán
32MC-P-RPVS-01 Rozhodovací procesy ve veřejném sektoru česky Předmět je vypsán
G65C9906 Smart Cities and Regions
 
česky Předmět není vypsán
32ME-P-SMCR-01 Smart Cities and Regions anglicky Předmět je vypsán
G65E1301 Smart Cities and Regions
 
anglicky Předmět není vypsán
32MC-K-SVRG-01 Společenské vztahy v regionech česky Předmět je vypsán
32MC-P-SVRG-01 Společenské vztahy v regionech česky Předmět je vypsán
32MC-P-SPOL-01 Spolupráce soukromého a veřejného sektoru česky Předmět je vypsán
G77C0004 Technologie pro Smart Cities
 
česky ZK 3 2P+0C ZK 3 2P+0C Předmět není vypsán
32MC-P-SMCI-01 Technologie pro Smart Cities česky Předmět je vypsán
32MC-K-TSMC-01 Technologie pro Smart Cities česky Předmět je vypsán
K77C0004 Technologie pro Smart Cities
 
česky Předmět není vypsán
32ME-P-TSMC-01 Technologies for Smart Cities anglicky Předmět je vypsán
32MC-K-VSČR-01 Veřejná správa v České republice česky Předmět je vypsán
32MC-P-VSČR-01 Veřejná správa v České republice česky Předmět je vypsán
32MC-K-ZUDR-01 Základy udržitelného rozvoje česky Předmět je vypsán
32MC-P-ZUDR-01 Základy udržitelného rozvoje česky Předmět je vypsán
32MC-P-UZMN-01 Územní management česky Předmět je vypsán
G65C0201 Územní management
 
česky Předmět není vypsán
G65C0102 Řízení a rozhodování ve veřejné správě
 
česky ZK 3 2P+0C Předmět není vypsán
U65C0301 Školské zákony v praxi
 
česky Předmět není vypsán
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/katedra32165.html