Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Územní management

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
32MC-P-UZMN-01 ZK 3 2P+0C česky
Garant předmětu:
Vladimíra Šilhánková
Přednášející:
Vladimíra Šilhánková
Cvičící:
Vladimíra Šilhánková
Předmět zajišťuje:
institut veřejné správy a regionálních studií
Anotace:

Územní management tedy organizování rozvoje v území je podstatnou složkou rozvoje nejen měst a obcí, ale i každého (většího) podniku. Nejen zástupci veřejné sprány, ale i všichni investoři, developeři, realitní makléři a špičkoví manažeři se potřebují orientovat v oblasti územního managementu, aby dokázali správně vyhodnotit rozvojový potenciál místa, v němž podnikají. Student v předmětu získá znalosti a dovednosti, které mu umožní se orientovat v území, rozpoznat rozvojový potenciál vybraných pozemků a správně se rozhodovat, a to jak v oblasti investování do územního rozvoje, tak i z hlediska ceny pozemků.

Požadavky:

Předmět je zakončen zkouškou.

Písemná zkouška – test, který si klade za cíl prověřit, do jaké míry student zvládl přednášené učivo

Bude sestavena průřezově z odpřednášené látky a doporučené literatury v rozsahu 20 otevřených otázek.

Za každou správnou odpověď student získá 0-4 body.

20 bonusových bodů lze dále získat za účast na exkurzi.

Celkem za předmět lze získat max. 100 bodů (=100%) s následujícím rozdělením výsledků:

91-100 bodů - výborně (A)

81-90 bodů - velmi dobře (B)

71-80 bodů – dobře (C)

61-70 bodů – uspokojivě (D)

50-60 bodů - dostatečně (E)

49 a méně bodů – neprospěl/a (F)

Vzorové otázky testu:

Jaký typ vesnice obrázku je na obrázku?

Charakterizujte urbanismus

Vyjmenujte územně plánovací dokumentace

Osnova přednášek:

1.Úvod do předmětu, základní termíny a teoretická východiska urbanismu a územního plánování

2.Typologie sídel a jejich prostorově organizační uspořádání

3.Základní funkce v území, funkce bydlení a rekreace

4.Občanská vybavenost a plochy pro pracovní příležitosti v území

5.Dopravní infrastruktura a její význam pro rozvoj v území

6.Technická infrastruktura a její význam pro rozvoj v území

7.Územní plánování a jeho současný legislativní rámec

8.Aktéři v procesu územního plánování a jejich základní kompetence

9.Územně plánovací nástroje na úrovni státu a krajů

10.Zeleň (přednáší dr. Pondělíček)

11.Územně plánovací nástroje na úrovni obcí

12. +13. Terénní exkurze (7.5.)

14.Předtermín

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Student získá znalosti a vědomosti v oblasti prostorově – organizační stránky území a zejména se seznámí s nástroji územního plánování, které mu umožní pochopit rozvojový potenciál území i jeho ekonomické zákonitosti. Z hlediska kompetencí bude prohlubováno myšlení v souvislostech, analytické myšlení, týmová práce při tvorbě případových studiích, kritické myšlení při jejich obhajobě, komunikační a prezentační dovednosti.

Studijní materiály:

•MAIER, Karel et al. Územní plánování a udržitelný rozvoj. 1. vyd. Praha: ABF - Arch, 2008. 100 s. Stavební právo, 2/2008. ISBN 978-80-86905-47-1

•ŠILHÁNKOVÁ, Vladimíra. Technika územního plánování, Univerzita Pardubice, 140 str., ISBN 978-80-7395-573-1, 2013

•ŠILHÁNKOVÁ, Vladimíra a KOUTNÝ, Jan. Základy urbanismu [CD-ROM]. 1. vyd. Praha: Vysoká škola regionálního rozvoje Praha, 2013. Požadavky na systém: Adobe Acrobat Reader. ISBN 978-80-87174-22-7

•ROZMANOVÁ, Naděžda a kol. Principy a zásady urbanistické kompozice v příkladech: verze 2019. Druhé, aktualizované vydání. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj, 2019. 109 stran. ISBN 978-80-7538-209-2

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost DEJ:104

12:30–14:00
(přednášková par. 1)
Dejvice
104
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7856906.html