Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Public Relations

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
G65C0103 Z,ZK 3 1P+1C
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut veřejné správy a regionálních studií
Anotace:

Kurz vychází z teorie komunikace a zaměřuje se na vytváření vztahů s veřejností jako specifického typu komunikace konkrétní organizace (politické, nevládní a zejména podnikatelské) a veřejností. Rozebírá nastavování základní strategie Public Relations a hlavní nástroje její realizace

Požadavky:

Tisková zpráva - 5 bodů

Strategie PR - powerpointová prezentace na semináři 35 bodů (podmínka zápočtu)

Aktivity – účast, diskuse – 5 bodů

Zkouška – 50 bodů (test 40 bodů + ústní 10 %, minimální počet bodů z testu - 20)

Osnova přednášek:

1. Komunikace. Společnost a proměny komunikace v souvislosti s rozvojem technologií a globalizací. Základní trendy v současné komunikaci: sekularizace, profesionalizace, personalizace, masová mediální komunikace.

2. Etické otazníky. Hranice a meze PR. Propaganda, manipulace, doublespeak, spin doctoring, astroturfing.

3. Vytváření PR strategie. Dlouhodobá strategie, vztah ke krátkodobým plánům. Cíle strategie, strategie, cílové skupiny.

4.Prosazení strategie: Publicita. Vztahy s médii (tisková zpráva, tisková konference). Eventy, veletrhy a výstavnictví. Využití sociálních sítí a nových technologií. Zásady vytváření obsahu.

5. Krizová komunikace v PR. Pravidla, metody, strategie, taktické varianty.

6. Nemediální složky PR. Interní komunikace. Business-to-business. Public affairs. Community relations. Společenská zodpovědnost. Issues management. Publikace a tvorba reklamních a marketingových textů - copywriting.

Osnova cvičení:

1. Kritická analýza PR vybraných podniků (webové stránky)

2. Kritická analýza vybraných tiskových zpráv - dobrá a špatné praxe

3. Host - PR agentura, nastavení strategie

4. Powerpointové prezentace studentů a diskuse

5. Powerpointové prezentace studentů a diskuse

6. Powerpointové prezentace studentů a diskuse

Cíle studia:

Cílem kurzu je, aby student pochopil význam komunikace pro navázání vztahu s veřejností, orientoval se v přípravě strategií a možných nástrojů využití PR, vnímal etické otázky komunikace a byl schopen formulovat zadání PR specialistům.

Studijní materiály:

Denisa Hejlová, Public Relations, Grada 2015, ISBN 978-80-247-5022-4

Radek Chalupa, Efektivní krizová komunikace pro manažery a PR specialisty, Grada 2012, ISBN 978-80-247-4234-2

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 14. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6000106.html