Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Právo

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
U65C3301 ZK 3 2P+0C česky
Garant předmětu:
Jiří Kokeš
Přednášející:
Jiří Kokeš
Cvičící:
Jiří Kokeš
Předmět zajišťuje:
institut veřejné správy a regionálních studií
Anotace:

V návaznosti na úvodní přednášky o systému českého práva a jeho ústavních základech se podstatná část předmětu Právo týká problematiky soukromého práva, práva obchodních korporací a dalších právních oborů, jejichž vstupní znalost lze považovat za základní pilíř právního povědomí studentů MÚVS.

Požadavky:

Předpokladem úspěšného složení zkoušky je znalost přednášené materie a vybraných ustanovení příslušných právních předpisů včetně probrané soudní judikatury.

Osnova přednášek:

1.Úvod do práva, systém práva, prameny práva

2.Ústava, LZPS, dělba moci

3.Úvod do soukromého práva

4.Absolutní majetková práva

5.Relativní majetková práva 1

6.Relativní majetková práva 2

7.Úvod do práva obchodních korporací, živnostenské podnikání

8.Společnost s ručením omezeným

9.Akciová společnost 1

10.Akciová společnost 2

11.Exkurz do práva duševního vlastnictví

12.Evropské právo, mezinárodní právo soukromé

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu Právo je seznámit studenty s právním obory a právními instituty, které lze považovat za zásadní k získání základního přehledu a znalostí dále využitelných nejen v rámci studijního programu Ekonomika a management, ale též v navazujících magisterských programech a podnikatelské praxi.

Studijní materiály:

•Ústava ČR a Listina základních práv a svobod

•Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (vybraná ustanovení)

•Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů (vybraná ustanovení)

•Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (vybraná ustanovení)

•Zákon 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů (vybraná ustanovení)

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost JP:B-771
Kokeš J.
09:00–10:30
(přednášková par. 1)
Jugoslávských partyzánů 3

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 9. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5709406.html