Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Czech history and culture

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
U88E0103 KZ 3 0P+2C anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut veřejné správy a regionálních studií
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty s českou kulturou, která však nezahrnuje pouze zúžený výklad umění, ale širokou škálu interkulturní problematiky - komunikaci, hodnoty, způsob života atp., a také s historií naší země. Studenti se dozvědí o českých reáliích, zvycích a tradicích nejen v teoretické části, ale především díky praktickým činnostem, které zahrnují návštěvu nejznámějších památek v Praze a České republice. Z těchto znalostí budou čerpat při přípravě závěrečného výstupu, jenž bude prezentován v závěrečné teoretické hodině. Obsah kurzu by měl studentům napomoct lépe chápat kulturní rozmanitost a odlišnosti a měl by přispět k uvědomění si, jak chápání stereotypů a neznalost odlišností může způsobit vzájemné neporozumění.

Požadavky:
Osnova přednášek:

-Kultura - pojem kultura, koncept ledovce

-Jak vidím sám sebe? - moje kulturní hodnoty

-Česká historie v kostce - kvíz

-Globální a lokální artefakty

-Mezinárodní spolupráce - příprava videa

-Hodnocení, sebereflexe, zpráva, závěry

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Intercultural Business Communication, Gibson, R.2012

In Search of Intercultural Understanding, Schmidt, P, 2007

When cultures collide, Lewis R, 2005

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5279306.html